DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 46     <-- 46 -->        PDF

te su gođ. 1873. oba zajedno izdali poznato
djelo: Die Bodenkultur Oesterreichs«. Lorenz
je bio cijenjen u svim bečkim prirodoslovnim
udruženjima (predsjednik meteorološkog
i potpredsjednik bečkog geografskoga
društva). Umro je god. 1911. u Beču.


"w"**"^1» ´ !´"
Josef Roman Lorenz


Iza dvogodišnjeg boravka na Rijeci —
pošto je prilike krških pustoši pregledno
proučio — predloži namjesništvu u Zagrebu
da će on razložiti uvjete pošumljenja i
kulture krša na temelju prirodoslovnih
načela, ako mu se dadu za detaljno proučavanje
predmeta potrebna novčana sredstva.


Lorenz upotrebi za ovo svoje proučavanje
ljetne mjesece g. 1857. i 1898. a februara
1859. predloži izvješće, o rezultatu
svojih istraživanja Namjesničkom vijeću u
Zagrebu, a ovo ga uputi Ministarstvu unutarnjih
poslova u Beču. Ministarstvo dostavi
Lorenzovo izvješće Geološkom državnom
zavodu i Geografskom društvu u
Beču da obe ustanove prosude znanstvenu
vrijednost Lorenzova rada i njegovih prijedloga.
Iza kratkog vremena je o Lorenzovoj
radnji tajni savjetnik i odjelni predstojnik,
a ujedno predsjednik bečkoga


Geografskog društva Karlo Czerni g u
društvenoj odborskoj sjednici od 16.. novembra
1850. god. pročitao ovu ocjenu:
Prof. dr. J. R. Lorenz na Rijeci proputovao
je po nalogu zemaljske vlade Krš hrvatskog
Primorja i podnio izvješće o pošumljenju
ovoga pustoga i od bure toliko
napadanog kraja i ovom je izvješću koje
je Geološkom državnom zavodu, a i našem
društvu saopćeno na ocjenu, priznata potpuna
znanstvena i praktična vrijednost.
Pisac je sastavio kulturno-geografski prikaz
hrvatskoga dijela primorskoga Krša i
ovaj nam prikaz po prvi put između mnogih
sličnih daje neki znanstveni temelj,
spajajući geografiju s prirodoslovnim naukama.
S obzirom na znatnu vrijednost ove
radnje koja je potpuno uspjela, i što se
tiče osnove prema kojoj je izrađena kao
i glede njene provedbe, ona zaslužuje da se
za slična istraživanja o drugim krajevima
krša postavi kao uzor pa odbor društva
predlaže da se ona objelodani«. Bečko Ministarstvo
unutarnjih poslova i zagrebačko
Namjesničko vijeće, iza povoljne ocjene
izvješća odluče da prihvate n:egovu osnovu
i njegove mjere pošumljenja i kultiviranja
krša i da to imade provesti županijska
oblast na Rijeci. Ovo je izvješće
štampano u »Mittheilungen der k. k. geographischen
Gesellschaft, Wien 1860. 8
Jahrg. S. 97—140« pod naslovom »Bericht
über die Bedingungen der Aufforstung und
Cultivierung des Croatischen Karstgebirges
«.


Lorenzovo se izvješće sastoji iz uvoda u
kojem je razložio način svoga istraživanja
i ujedno potanko opisao priloženu kartu
za pošumljenje Krša. Iza uvoda daje nam
kulturno-geografsku sliku i opis hrvatskoga
primorskoga Krša. (Jugo-zapađno hrvatsko
visočje), te opisuje najprije samo
visočje, krške stepenice i njegove vegetacijske
oblike. Raspravlja i obrazlaže svoje
prijedloge o kulturi Krša i to o pošumljenju
i o kulturi u užem smislu, a zaključuje
s opaskama o prijašnum šumskim prilikama
na hrvatskom Kršu.


Lorenz spominje, da je o primorskom
Kršu već gođ. 1853. pisano u »Oesterreichische
Vierteljahrschift f. Forstwesen« i to
pod naslovom »Hrvatsko-primorske državne
šume«, no to je bilo više s financijalnog
gledišta, pa ova kao i neke druge rasprave
o istom predmetu nisu raspravljale
o samom pošumljavanju niti su vodile o
tom brigu.


Ponajglavniji i upravo bitni dio Lorenzova
izvješća sastoji se u priloženoj karti
u kojoj je za svaki dio odnosnog kraja točno
naznačeno koji su ondje uvjeti vegetacije
te koja vegetacija već postoji i pre