DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Svojom oslobodilačkom i revolucionarnom platformom, KPJ izražavala je
težnje naroda Jugoslavije za oslobođenjem ispod fašističkog jarma, za nacionalnu
ravnopravnost, za rešavanje društvenih suprotnosti kojima je bila bremenita
stara Jugoslavija.


Osnovni faktori za pokretanje masovnog oružanog ustanka i njegovog izrastanja
u svenarodni rat bili su isticanje revolucionarne i demokratske orijentacije
narodnooslobodilačke borbe od samog njenog početka protiv okupatora i
domaćih izdajnika. Prvi narodnooslobodilački odbori, koji su stvarani na inicijativu
KPJ na oslobođenim teritorijama, izražavali su društvene interese i težnje
radničke klase i radnih ljudi, što je dalo revolucionarni karakter novoj vlasti.
Jedan od snažnih pokretača za mobilisanje ugnjetavanih naroda u borbi protiv
okupatora, a kasnije u daljoj izgradnji, formiranju i jačanju socijalističke Jugoslavije,
bilo je pravilno rešavanje nacionalnog pitanja.


U toku četiri godine vodila se teška borba u kojoj naši narodi nisu žalili
žrtve. Čitavu našu zemlju obuhvatio je plamen rata koji neprijatelj nije nikako
mogao da ugasi. Iako je ubijao na stotine hiljada naših ljudi, spaljivao sela i
rušio gradove, podizao širom zemlje koncentracione logore, revolucionarni žar
još više se razbuktavao. Neprijatelj je pokušavao da u prvom redu razbije radničku
klasu i zato nije slučajno što je jedno od prvih mesta bio Kragujevac, u
kome je samo u toku jednoga dana streljano preko 7.000 ljudi, jer je to bio grad
sa brojnom i razvijenom radničkom klasom, naprednom omladinom i velikom
revolucionarnom tradicijom. Glas o ovome zločinu dopreo je u najzabačenijekutove naše zemlje i ceo je narod shvatio i duboko setio kakvog podmuklogneprijatelja ima pred sobom. Razgarali su se mržnja i želja za osvetom. Neprijatelj
je mislio da će zločinom i terorom da uništi komuniste i ostale rodoljube,
ali je to bila njegova velika zabluda, kao što su bile zablude Sutjeska i Drvar,
Jasenovac i Banjica, Kraljevo i Jajinci, kao i svi drugi pokušaji da uguši revoluciju
naših naroda. Svaka ovakva akcija još je više povećavala gnjev i mržnjuprotiv neljudskih fašista i rasplamsavala borbeni elan naših naroda koji je konačno
odneo punu pobedu.


U toku rata veliki broj inženjera, tehničara i studenata šumarstva aktivna
je učestvovao u narodnooslobodilačkoj borbi i mnogi su u njoj dali svoje životei
Preko stotinu inženjera i studenata šumarstva u zarobljeničkim logorima prihvatilo
je liniju NOB-a i u uslovima logora pomagali »Pokret«, a mnogi, zbogučešća u narodnooslobodilačkom pokretu, internirani su u koncentracione logoreširom ćele Evrope.


Više narodnih heroja i nosilaca »Partizanske spomenice-», kao i veliki brojpartijskih i vojnih rukovodilaca u narodnooslobodilačkom ratu. govore da su
inženjeri, tehničari i stud.enti šumarstva aktivno učestvovali u NOB-u i socijalističkoj
revoluciji. Svetli likovi narodnih heroja Momčila Popovića -»Ozrena«,
Velimira Jakića, Slobodana Macure i desetine drugih koji su junački poginuli
u borbi, zatvorima i logorima, ostaće za uvek u našem sećanju, u našim srcima
i mislima, a njihova revolucionarna prošlost i nesebično žrtvovanje stvari Revolucije
napajaće mlade generacije ljubavlju prema svojoj socijalističkoj domovini.


U toku rata naša šumska privreda i drvna industrija, kao i čitava privredazemlje, pretrpele su ogromna razaranja i štete od strane okupatora. Uz pomoćdomaćih izdajnika okupatori su, ne samo posekli i odvukli milione kubika drvne
mase iz naših šuma, već su znatne površine pored komunikacija posekli čistom
sečom pokušavajući da se zaštite od naših pušaka i mitraljeza, teško su oštetili


251