DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 6     <-- 6 -->        PDF

ili uništili niz naših najvećih preduzeća drvne industrije: pilane, fabrike za izradu
furnira Ud. Svoje varvarstvo su ispoljili i spaljivanjem Poljoprivrednošumarskog
fakulteta u Beogradu, pljačkom inventara šumarskih srednjih škola
i slično^ Narodnooslobodilački odbori smatrali su šume i kapacitete drvne industrije
kao opštenarodno dobro, pa su svim sredstvima sprečavali njihovo oštećenje
i uništenje. Narod je sve više dolazio do ubeđenja da će pobedom Revolucije
šuma, kao i ostala prirodna bogatstva, postati zaista narodno dobro, a prestati
da budu predmet eksploatacije i izvor profita za kapitaliste.


Po završetku rata napori KPJ bili su usmereni na stvaranje uslova za plansku
socijalističku izgradnju FNRJ. Obnovom ratom razorene privrede i izvršenjem
zadataka prvog petogodišnjeg plana, stvorena je neophodna materijalnabaza za svestrani privredni razvitak zemlje i izgradnju socijalističkih društvenih
odnosa. U tome je tehnička inteligencija zauzela dostojno mesto i dala značajandoprinos za srećniji i bolji život svoga naroda.


Ujedinjeni inženjeri i tehničari Jugoslavije, a među njima šumarski inženjeri
i tehničari, stajali su rame uz rame sa ostalim radnim ljudima naše zemlje
u stalnoj borbi za izgradnju Socijalizma i time su pokazali svoju visoku patriotsku
svest, ljubav i odanost prema narodu i socijalizmu.


Ogromni i složeni zadaci, zbog velikih šteta i razaranja koja su u toku rata
pretrpeli šumarstvo i drvna industrija, stajali su pred inženjerima i tehničarima
šumarstva ne samo na polju obnove već i u daljem razvoju proizvodnih snaga
u ovim oblastima, što je znatnim delom uslovilo i razvitak čitave naše privrede.


Naša stručna organizacija u celini, kao i svaki pojedinac na svom radnom
rhestu, može s ponosom istaći da su šumarstvo i drvna industrija u posleratnom
periodu dali ogroman doprinos za izgradnju socijalizma.


Pređeni put naše zemlje najbolje je prikazan sledećim recima druga Tita:


»Na svom dosadašnjem putu socijalističke izgradnje naša zemlja je morala
da savlađuje u prvom redu mnoge i raznovrsne teškoće kojima se inače u svom
razvoju suočavaju nedovoljno razvijene zemlje. Pored toga, nažalost, ona jemorala da savlađuje i krupne teškoće koje su nam bile nametnute pritiskomspolja i koje nam se još i danas nameću. Time su bili opredeljeni i oni neposredni
zadaci koje smo u pojedinim fazama razvitka morali da rješavamo. U
prvoj fazi bilo je nužno usmjeriti osnovne napore na otklanjanju posledica ratnih
razaranja, tj. na obnovu zemlje i uklanjanja posledica okupacije, na rješavanje
najtežih problema nasleđene zaostalosti i na stvaranju neophodnih materijalnih
preduslova za dalji razvoj. Ova početna faza karakteriše se politikompojačane industrijalizacije, naročito izgradnjom bazične industrije i snažnom
kontrolom i intervencijom države u privredi. U daljoj fazi mi smo na bazi stvorenih
materijalnih uslova uz nastavljanje politike industrijalizacije mogli da
pristupimo bržoj izgradnji industrije za proizvodnju robe za široku potrošnju i
ravnomjernijem i skladnijem razvoju naše privrede uopšte. U isto vrijeme mi
smo pristupili i uvođenju radničkog i društvenog samoupravljanja, što je sa
svoje strane predstavljalo jedan novi snažan faktor ne samo ubrzanog privrednog
i društvenog razvoja, nego i postepenog podizanja životnog standarda*».
(Ekspoze u Saveznoj Narodnoj Skupštini 26. XII 1960. godine).


Značajni rezultati koje je naša zemlja postigla u dosadašnjem razvoju su
potvrda pravilnosti puta kojim idemo. U periodu od 25 godina Jugoslavija je


252