DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 60     <-- 60 -->        PDF

šeg djelovanja je svakako u povećanju
proizvodnje i produktivnosti rađa. U tom
pogledu naše organizacije svojim smišljenim
radom mogu mnogo doprinijeti. Postoji,
međutim, problema, koje naše organizacije
same ne mogu riješiti, kao što su
to na pr. nedostatna sredstva za zacrtani
plan razvoja i šumarstva i drvne industrije,
no moraju se zalagati i u tom pravcu
i djelovati na one institucije i forume, koji
vode politiku ovih oblasti. Na terenu treba
nastojati srediti ekonomske odnose šumarstva
i drvne industrije i u okviru postojećih
privrednih instrumenata i mjera,
makar one bile i nepovoljne po obje grane.
Smatra, da se komora ne može uvijek
obraćati na Savez, jer su to često puta zadaci
vezani na kratak rok, a Savez, kao
dobrovoljna organizacija ne može tako
brzo i poslovno reagirati. No najvažniji
društveni rad treba da bude na terenu, u
lokalnim okvirima, u povezivanju naših
organizacija s ostalim stručnim organizacijama
i s komunama. Između ostalog,
nužno se nameće pitanje, kako da se organizaciono
postavi u kotarskim društvima
aktivizacija članova iz drvne industrije
(u vidu sekcije, komisije, aktiva itd.),
a to trebaju da riješe kotarska društva u
vlastitoj nadležnosti prilagođavajući se
konkretnim uvjetima i mogućnostima.


Ing. Špoljarić naglašava, da je podvojenost
članova šumarstva i drvne industrije
možda najveća u centru, a na terenu
je ona sve manja. Kod njih se zajednički
rad osjeća u sve jačoj mjeri, pa se to
odrazilo i u prilivu članstva. Putem društva
uspostavili su kontakt i s ostalim poduzećima
(impregnacija), a povezani su i
sa susjednim kotarskim društvima radi
saradnje i izmjene iskustava.


Ing. Skorjanec naglašava, da je kod
njih međusobna saradnja obih struka dobra;
održavaju predavanja privredno neposredno
važna, i diskusije o aktuelnim
pitanjima. Društvo teško dolazi do sredstava,
ali se ne bi trebalo pretvoriti u biro
za izradu elaborata, kako neki predlažu,
radi sticanja sredstava. Nužno će biti osnivanje
općeg DIT-a, kako bi se. moglo svesti
na pravilniji kolosjek neke probleme
šum. privredne politike, koje neki žele
nametnuti.


Ing. Oštrić predlaže, da se Copov referat
odštampa u Šum. listu. U tom pravcu
rad Saveza nije bio dovoljno sistematski,
jer su se stručni referati sa prošlogodišnje
skupštine trebali na terenu razrađivati
i diskutirati. Šumarska društva su
i tribine za osposobljavanje, jer se tamo
mogu slobodno tretirati privredni problemi
u širokoi diskusiji, bez obzira na ovakve
ili onakve stavove pojedinaca.


Nakon završene diskusije i odmora,
prešlo se na četvrtu točku dnevnog reda.


a) Plenum je zaključio, da se god. skupština
održi u Zagrebu u periodu od 1—15.


VI. Definitivan datum će utvrditi Upravni
odbor Saveza. Ujedno se prihvaća, da se
utvrdi količnik delegata sa 1 delegatom na
svakih 10 članova kotarskih društava.
Dnevni red skupštine utvrdit će Upravni
odbor.
b) Ing. Zunko obrazlaže potrebu, da se
na god. skupštini Saveza dade priznanje
pojedinim stručnim i društvenim radnicima
naših struka time, što će se predložiti
skupštini njihovo izabiranje za počasne
odnosno zaslužne članove po uvjetima
iz Pravilnika o izboru. Nažalost, našem
pozivu nisu udovoljila mnoga naša
kot. društva, pa Upravni odbor nije imao
mogućnosti da napravi izbor koji bi bio
uravnotežen i bez prigovora. U daljnjoj
diskusiji i objašnjavanju, da i kot. društva
imadu istu mogućnost izbora onih
koji su se istaknuli na nivou kotara, a da
za nivo republike treba da budu i zasluge
na tom nivou. Zaključeno je, da ponovno
društva razmotre svoje prijedloge, i da
ih dostave do 15. V. o. g. Upravnom odboru
Saveza. Izbor ne bi trebao da bude već
na prvoj skupštini odviše masovan


c) Formiranje komisija unutar Saveza
Nakon kratke diskusije predlodženi su
i prihvaćeni


— Komisija za kadrove: Dr ing. Roko
Benić, dr ing. Ivo Dekanić, ing. Jure Lipovščak,
ing. Mladen Novakovic, ing. Ivo
Savor i ing. Oto Zunko.
— Komisija za naučno istraživački rad:
Dr ing. Stjepan FrančiškovićJs ing. Žarko
Hajdin, ing. Popp, ing. Ivo Podhorski, ing.
Boris Regent.
— Komisija za produktivnost rada: Ing.
Stevo Bojanin, ing. Brkanović Mitar, ing.
Golubović, ing. Marko Gregić, ing. Ivo
Oštrić, ing. Aleksandar Sobat.
— Komisija za štampu: Dr ing. Milan
Androić, dr ing. Roko Benić, ing. Slavko
Cvitovac, ing. Zvonimir Ettinger, ing. Josip
Šafar i ing. Vlado Štetić.
d) Ing. Josip Peternel iznosi završni
račun za I960 i proračun za 1961 u sumarnim
iznosima prihoda i izdataka, time
da se u proračunu prihoda za 1961 godinu
predviđa povišenje, i to:


a) Pretplata za tuzemstvo: — ŠUMAR


SKI LIST
za poduzeća na ... . Din. 5.000.pojeđince
na . .
studente (ostaje)
Oglasi Vi strana
V« „
1.000200.
50.000.
30.000.