DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 62     <-- 62 -->        PDF

2. Čmelik ing. Vilim Ad 3.) Piljek Milici se odobrava, na
3. Draščić Ivan njenu predstavku, nabavka kivnog k puta,
4. Giperbore,;ski ing. Boris koji ostaje inventar SŠDH, a moliteljica
5. Korošec ing. Mića će se njome besplatno služiti.
6. Lončar ing. Ilija
7. Podhorski ing. Ivo Upravno odbor prima na znanje odluku
8. Sarnavka ing. Roman o denacionalizaciji društvenih prostorija
9. Šnajder Franjo istočne polovine zgrade.
REDOVNA 82 GODIŠNJA SKUPŠTINA
SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE


Skupština je održana 20. VI 1961. u Zagrebu.
Ovo je bila prva skupština Saveza
ŠDH i prema ćl. 29 njegovog statuta sa
sistemom delegata.


Uz poslovni dio, skupština je imala
svečani karakter prigodom proslave 20godišnjice
naše narodne revolucije i nadalje,
obuhvatila je i stručno savjetovanje.
Svečani dio i stručno savjetovanje
održani su u velikoj dvorani Šumarskog
fakulteta, dok poslovni dio u društvenoj
dvorani Saveza.


Raspored skupštine
Svečani dio:


1. Otvaranje skupštine
2. Referat o 20-godišnjici narodne revolucije
3. Podjela diploma počasnim članovima
Saveza ŠDH.
4. Polaganje vijenaca na spomen ploče
palim inženjerima i tehničarima šumarstva
i drvne industrije
Stručno savjetovanje:


1. Referat: Metodologija raspodjele čistog
prihoda po kompleksnom učinku
2. Diskusija
Poslovni dio:
1. Izbor organa skupštine
2. Izvještaj o radu Saveza
3. Diskusija o izvještaju — zaključci
4. Izbor zaslužnih članova Saveza
S. D. H.
5. Izbor novog Upravnog odbora
Predsjednik Saveza ŠDH prof, dr ing.
Milan Androić otvorio je u 9 sati — 82
redovnu godišnju skupštinu Saveza i srdačno
je pozdravio sve prisutne goste,
delegate i ostale učesnike.


Za radno predsjedništvo predloženi su
drugovi Vid Fašaić, Nikola Goger, Ante
Mudrovčić, Đuro Savić, Petar Ziani i Milan
Androić, što je skupština jednoglasno,
prihvatila. U ime izabranih članova radnog
predsjedništva zahvalio se na izboru
drug Đuro Savić.


Drug Savić, koji je predsiedovao svečanom
dijelu skupštine, zamolio je druga


M. Anđroića da podnese referat o 20-godišnjici
narodne revolucije, koji je zatim
toplo pozdravljen. Referat je utišini prepune
dvorane najpažljivije slušan i primljen
s velikim odobravanjem.


POVODOM DVADESETGODIŠNJICE
NARODNE REVOLUCIJE


(Referat održan na godišnjoj skupštini


Saveza Šumarskih društava Hrvatske)


82. godišnja skupština Saveza šumarskih
društava Hrvatske odvija se u godini
u kojoj će se za malo vremena navršiti
20 godina otkako je prva ustanička puška
označila početak teške borbe naših naroda
za svoj opstanak i slobodu, davši do znanaj
okupatorima i njihovim slugama da
su narodi Jugoslavije spremni dati sve pa
i život za obranu svoga ognjišta i svoje
domovine.
20 godina otada je prošlo. 20 godina u
kozmosu ne znači gotovo ništa. U historiji
čovječanstva prohuji neprimjetno poput
trena; pa ni u povijesti jednoga naroda
20 godina nije dug vremenski period.
Pa ipak, i u ovako relativno kratkom razdoblju
otkriva nam duboke i bitne promjene
koje su od prvog pucnja za oslobođenje
do danas izvršene u našoj zemlji.


Učinili bi neoprostivu pogrešku, ako se
ne samo sada u jubilarnoj godini, već s
vremena na vrijeme, ne osvrnemo na pređeni
put, na prošlost, da ma´kar i djelomično
osvježimo sjećanja na velike historijske
dane divljenja vrijedne borbe, na
ogromne žrtve, na borce koji su u zanosu
davali život za ono o čemu su sanjali, a
da sami nisu doživjeli; da osvježimo sjećanje
na ogromne napore koje su naši radni
ljudi uložili u obnovu i izgradnju porušene
zemlje po završetku rata, da napravimo
kratku bilansu i sumiramo rezultate
ostvarene u toku narodne revolucije,
rezultate koji su doveli do bitnih promjena
u ekonomskom i društveno-političkom
životu naše zemlje. Potrebno je to
učiniti i zbog nas samih, jer nam pogled
unazad, na pređeni put ukazuje na stvorena
djela i rezultate naših napora, što će
nam dati i potstreka da i dalje istrajno 1
smjelo nastavimo trasom koja vodi društvo
u život dostojan savremenog čovjeka.


Potrebno je to učiniti i zbog mlađih,
zbog omladine, koja će se proučavajući