DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 86     <-- 86 -->        PDF

IZAŠLE SU IZ ŠTAMPE:


TABLICE DRVNIH MASA ZA HRAST LUŽNJAK
U HRVATSKOJ


Sastavili:
Ing. M. Markić, ing. M. Spiranec i dr B. Emrović.
Izdava č je Savez šumarskih društava Hrvatske.
Cijena je knjižici 100 dinara; format džepni sa 20 str.


Narudžbe slati na
Savez šum. društava Hrvatske, Mažuranića trg 11.


VISINA PRETPLATE 1 CIJENE POJEDINIH BROJEVA ŠUMARSKOG LISTA


Naslov:


Tuže mstvo
Ustanove i poduzeća
Pojedinci
Studenti i đaci


Inoz emstvo:
Ustanove i poduzeća
iPojedinci


Pretplata za
tek. godinu
godišnje:


Dinara


5.000


1.000
200
6.000


2.000


Cijene pojedinih brojeva:


Izdanjado 194®. g
Izdanja
.1945. - tek. g.
Izdanja
tekuće g.
Dinar a
100 200 500
50 80 150
30 40 50


150 250 600
100 150 200


ŠUMARSKI LIST — glasilo Saveza šumarskih društava Hrvatske. — Izdavač: Savez šumarskih
društava Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranića trg U. — Račun kod
Narodne banke Zagreb 400-21-3-502. — Tisak: Izdav. tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.