DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 76     <-- 76 -->        PDF

sviju komisija toga Saveza, formirane su
odnosno konstituirane slijedeće komisi.e
unutar Saveza.


1. Komisija za kadrove i školstvo
Predsjednik: Prof. dr ing. Roko Benić
Saradnici: Ing. Jure Lipovščak i ing.
Mladen
Novaković
Članovi: Dr ing. Ivo Dekanić, ing. Ivo
Šavor i ing. Oto Zunko.


2. Komisija za naučno istraživački rad
Predsjednik: Prof. dr ing. Jure Krpan
Saradnici: Dr ing. Stjepan Frančišković,
ing. Žarko Haj din i po potrebi konsultacija
ing. Ivo Podhorski
Članovi: ing. Ivan Popp i ing. Boris
Regent


3. Komisija za produktivnost rada:
Predsjednik: ing. Stevo Bojasnin
Saradnici: ing. Uroš Golubović i ing.
Mitar
Brkanović
Članovi: ing. Marko Gregić, ing. Ivo
Oštrić i ing. Aleksandar Šobat


4. Komisija za štampu
Predsjednik: ing. Vjekošlav Cviitovac
Saradnici: prof. dr ing. Milan Andlroić
i
ing. Zvonimir Ettinger
članovi: dr ing. Roko Benić, ing. Josip
Šafar i ing. Vlado Štetić


ZAKLJUČCI XX PLENUMA CENTRALNOG
SAVEZA INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
JUGOSLAVIJE


XX plenum CO SITŠIDJ održan je od
23 do 20 septembra 1961. godine u Sloveniji
(Kranjska Gora, Nova Gorica i Portorož).


Plenumu su, pored članova prisustvovali:
ing. Alojz F u TI kl, pomoćnih sekretara
za poljoprivredu i šumarstvo LR Slovenije;
Aleksandar Orlandić , predsednik
CO sindikata radnika šumske privrede


i. drvne industrije; Ivan U r h, predsednik
republičkog odbora sindikata radnika šumske
privrede i drvne industrije LRS; ing.
Miroslav Č i r ii ć i ing. Ante R o s i ć, predstavnici
Saveta za drvnu industriju; Pavel
T o 1 a r, direktor Gozdnog gospodarstva
B´led; ing. Viktor K1 a j i n j š č e k, direktor
gozdnog gospodarstva Tolmin; i ing.
Jože Drnovšek, direktor gozdnog gospodarstva
Postojna.
I XX plenum, kao i XIX, bio je posvećen
proslavi dvadesetogodišnjice narodne
revolucije. Svečani deo plenuma održan je
u Begunju, gde je položen venac Centralnog
odbora na spomenik taoca i učinjena
je poseta muzeju NOB-a. Tom prilikom je
podpretsednik NO sreza Kranj, drug Ivan
Bertoncelj, održao govor o borbi slovenačkog
naroda u NOB, a posebno o stra


danjima slovenačkih rodoljuba u zatvoru
u Begunju. Takođe posle polaganja venca
Centralnog odbora, seketar Saveza, drug
Ljubomir Petrovi ć održao je prigodan
govor.


U svečani deo programa XX plenuma
ušla je i poseta novooslobođenim krajevima
naše domovine: Trenta, Soča, Tolmin,
Nova Gorica, Portorož i Koper. U toku
obilaska ovih krajeva učesnike plenuma
dočekivali su i pozdravili predstavnici narodnih
vlasiti:


U Tolminu i Bovcu predsednik NO opštine
Tolmin Ivan R u t a r pozdravio je
učesnike plenuma; podpretsednik NO sreza
Nova Gorica Slavko Jež, toplo je pozdravio
učesnike plenuma CO u Goričkim
brdima i upoznao ih je sa istorijom ovoga
kraja i rezultatima izgradnje u posleratnom
periodu; u Socerbu podpreteednik NO
sreza Koper, pozdravio je takođe učesnike
plenuma CO i upoznao sa privrednim razvitkom
sreza Koper, a posebno sa rezultatima
u oblasti pošumljavanja krša. Radu
plenuma u Novoj Gorici prisustvovao je
načelnik za privredu sreza Nova Gorica,
drug Rudi R u t a r.


Na ovome, kao i XIX plenumu Savez
ITŠIDJ ispunio je svoj program u vezi sa
proslavom dvadesetogodišnjice narodne revolucije.


Ovaj program u Sloveniji u isto vreme
bio je povezan i sa stručnim programom
koji se sastojao u upoznavanju na samome
terenu sa problemima erozije u slivu reke
Pišnica (Vršić), zatim sa gazdovanjem šumama
u slivu reke Soče, u podiruč u Draovskog
Gozda, kao i na području krša u
Slovenskom delu Istre. Učesnici plenuma
posetili su takođe i fabriku nameštaja u
Nova] Gorici i školski centar za obuku
radnika u Postojni.


Radni deo plenuma


Plenum je radio po sledećem dnevnom
redu:


1. Izveštaj o radu Predsedništva,
2. Pripreme za IV kongres i prihvatanje
nacrta Statuta SITŠIDJ.,
3. Program savetovanja uz IV kongres,
4. Neki aktuelni problemi u vezi sa
obrazovanjem kadrova u šumarstvu i drvnoj
industriji,
5. Razno.
Posle podnetih izveštaja, referata i diskusije
doneti su sledeći zaključci:
ad. 1) Prihvata se u celini izveštaj o
radu Predsedništva u periodu između XIX
i XX plenuma.
—: primljen je usmeni izveštaj dr ing.
Milana Androića i ing. Božidara N ičot
e o njihovom učešću na XIII Kongre