DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 59     <-- 59 -->        PDF

krških terena. Dobro se razvija na skeletnim
i skelatoidnim krškim terenima. U
degradacijskim oblicima krških šuma održava
se dosta dugo. Posjeduje odličnu
regeneracijsku snagu iz panja. U tome je
veoma vitalan i izdržljiv. Javor gluhać
važan je elemenat u oblasti šuma srednjeg
i višeg krša, tj. u oblasti koje čovjek
obilno koristi za svoje potrebe.


Javor gluhač može vrlo dobro koristiti
i kao dekorativno drvo. Ta njegova
osobina može vrlo dobro doći do izražaja
na podesnim mjestima na hladnijim, položajima
u oblasti naših lisnatih šuma na
karbonatnim tlima. On razvija veliku, lijepu
i dosta gustu krošnju, te je u tome
prikladniji od mnogih stranih ili domaćih
ali neautohtonih vrsta drveća. Pri rješavanju
parkiranja u oblaslti gorskih krajeva
(Plitvička Jezera, visoka krška naselja)
trebalo bi pokloniti vi´še pažnje
zavoru gluhaću.


Ovih nekoliko misli iznosimo u prilog
boljeg upoznavanja i korišćenja javora
gluhaća kod nas. Njegov problem sastoji
se prvenstveno u proučavanju morfoloških
osobina i sistematskog raščlanjenja, kao
i u detaljnijem ispitivanju ekoloških i bioloških
osobina svojta koje kod nas dolaze.


U vezi s upoznavanjem uzgojnih osobina
javora gluhaća donosimo ovom prilikom
nekoliko opažanja s obzirom na klijavost
njegova sjemena.


U jesen 1958 nabavili smo veću količinu
sjemena javora gluhaća od Šumskog
inspektorata u Gospiću. Sjeme je bilo bez
krilaca. U 1 litri bilo je prosječno 3450
sjemenki. Prosječna težina 1 litre sjemenki
je 0,37 kg, a u 1 kg bilo je 2,7 litre sjemenki.
Posijali smo ga u jesen 1958 i proljeće
1959. Od tog sjemena jedan dio
(1,5 kg) posijali smo 25. XI 1958 u šumskom
rasadniku u Maksimiru, a isto toliku
količinu posijali smo 26. XI 1958 u šumskom
rasadniku u Doktoršćini.


Šumski rasadnik u Maksimiru nalazi
se u istočnoj periferiji Zagreba na aluvijalnom
smeđem tlu neutralne reakcije, u
visini od 120 m. Klima je humidna. Srednja
godišnja temperatura iznosi 10,3" C, a
oborine 930 mm. Šumski rasadnik u Doktoršćini
nalazi se na južnom obronku Zagrebačke
Gore, sjeverno od Maksimira, na
visini od 214—251 m, na parapodzolastom
tlu pjeskovite teksture, slabo kisele reakcije.
Klima je humidna. Srednja godišnja
temperatura iznosi oko 10° C, a oborine
950 mm. O´ba rasadni´ka nisu podesna za
uzgoj biljaka javora gluhaća zbog kemijskih
osobina tla.


U oba slučaja sjeme je isklijalo polovinom
aprila 1959 i biljke su se dobro razvijale.
U rasadniku u Maksimiru uzgojeno je
na 6 m 213 dvogodišnjih biljaka ili na 1 m
prosječno 35,5 biljaka. Jednogodišnje biljke
imale su stabljike dugačke prosječno 13,8
cm, a dvogodišnje 37,2 cm, tj. u drugoj godini
prirasle su 23,4 cm. Debljina pridanka
dvogodišnjih biljaka bila je 5,4 mm, a dužina
korijena prosječno 29,5 cm. U rasadniku
u Doktoršćini na dužini od 9 m izniklo
je 398 biljaka ili po 1 m 44,2 bilike.
Jednogodišnje biljke imale su stabljiku
dugu 11,3, a dvogodišnje 24,5, tj. prirasle
su u drugoj godini 13,2 cm, deblima pridanka
iznosila je 5,5 mm, a dužina korijena
prosječno 25,5 cm.


Dana 25. III. 1959. posijana je u rasadniku
u Maksimiru jednaka količina sjemena
(1,5 kg). Sjeme je zimi čuvano u
hladnoj prostoriji. Ono je dobro niklo oko


20. IV. 1960, tj. preležalo je na gredici godinu
dana. Isto to i u isto vrijeme učinjeno
je i u rasadniku u Doktoršćini. Rezultat
je bio podjednak.
U rasadniku u Maksimiru u 6 jednometarskih
redova uzgojeno je 356 jednogodišnjih
biljaka ili 53,8 biljaka na 1 m.
Stabljike su bile 8,2 cm duge. prldrnak 2,7
mm debeo, a dužina korijenja iznosila je
prosječno. 14,9 cm. U rasadniku u Doktoršćini
na dužini od 4,5 m izniklo je 155 biljaka
ili prosječno na l m 34 4 biljke.
Jednogodišnje biljke imale su stabliiku
dugu 7,4 cm, a pridanak je bio debeo 3,4
mm. Dužina korijena iznosila je prosječno
16,0 cm.


Dana 27. III. 1959. g. stratificirali smo
3 kg od istog sjemena. Sjeme je posijano


16. III. 1960. u rasadniku u Maksimiru u
jednometarske redove. Sjeme je dobro izniklo
početkom apj-ila 1960, te je. iz promatranih
5 redi proizvedena ukupno jednogodišnja
231 biljka. Biljke su imale stabljiku
dugačku 9,4 cm, pridanak im je bio
debeo 3,3 mm. Korijenje im je bilo dugačko
prosječno 12,0 cm.
Iz navedenog pokusa povlačimo slijedeći
zaključak:


U pogledu klijanja sjemena javora gluhaća
pokazao je naš pokus da se njegovo
sjeme s obzirom na klijavost ponaša slično
kao što to vrijedi za plodove crnog jasena,
gorskog javora, crnog graba, malolisne lipe,
lovora, crnog koprivića, i;ašeljke i dr.
Ako se sjeme sjje rano u jesen (u oktobru
ili novembrui. većina sjemena proklijat će
narednog proljeća. Ako se sjeme sije kasno
u jesen (u decembru) ili u proljeću, ono
preleži. Prema tome sjeme javora gluhaća
pripada u grupu sjemena koje »lakše kli