DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 60     <-- 60 -->        PDF

je«. Ne pripada grupi »tvrdog sjemena«,
tj. sjemenja koje sijano rano u jesen, bez
obzira na dob, uglavnom narednog proljeća
ne klije nego preleži do drugog proljeća,
kao što je to sjemenje molike, tise,
borovica, klena, maklena, zelenike, mliječa,
običnog jasena, običnog graba, velelisne
lipe, srebrenolisne lipe, žutog koprivića
i dr.


Zaključne napomene. U članku se skreće
pozornost na problem javora gluhaća
kod nas. Naglašena je potreba da se prouče
njegove geografske, morfološke, fito


DRUŠTVENE VIJESTI


VIII ZASJEDANJE POTKOMISUE FAO
ZA KOORDINACIJU ŠUMARSKIH
PITANJA MEDITERANA


U Dubrovniku je održano VIII Zasjedanje
Potkomisije FAO za koordinaciju
šumarskih pitanja Mediterana od 7. do 15.
maja o. g.


Na ovo zasjedanje došli su delegati iz
slijedećih zemalja (članica Potkomisije):
Francuske, Grčke, Italije, Izraela, Mađarske,
Portugala, Spanije, Tunisa i Jugoslavije.
Kao promatrači sudjelovali su predstavnici
odjeljenja za šume i šumske proizvode
organizacije FAO te predstavnik
Ureda za tehničku pomoć Bliskom istoku
Velike Britanije, ka^ i predstavnik Međunarodne
unije šunuaKu-isLraživačkih organizacija
(IUFRO).


Učesnici su se sakupili u Zagrebu, odakle
su krenuli na stručnu ekskurziju, koja
je prethodila radnom dijelu, zasjedanja.
Ekskurzija se odvijala po programu (koji
je bio objavljen u prošlom broju Šumarskog
lista) jedino se morao učiniti izuzetak
s obzirom na posjetu sastojini »Štirovača
«. Ovaj objekt morao se nažalost isključiti
iz programa, budući da je put
uslijed visokog snijega bio neprohodan.
SVi su učesnici bili neobično zadovolini sa
objektima koje su posjetili, no najdublji
utisak ostavila im je posjeta Nacionalnom
parku »Plitvička Jezera«. Ekskurzija se
završila 11. maja dolaskom u Dubrovnik,
gdje je drugi dan započeo radni-dio zasjedanja
održavan u Radničkom domu »Ivan
Morđin-Crni«.


Sastanak je otvorio predsjednik Potkomisije
g. Jean de V a i s s i e r e, nakon
čega su delegate pozdravili g. Andre M et
r o, u me generalnog direktora Odjeljenja
za šume organizacije FAO, te ing.


cenološke i uzgojne osobine. Javor gluhać
zaslužuje pažnju i kao drvo podesno za
melioraciju degradiranih šuma srednjeg i
visokog krša.


U radnji su doneseni rezultati pokusa
sjemena javora gluhaća iz žetve 1958. god.,
koje je posijano djelomično u jesen. 1958, a
djelomično u proljeće 1959. Konstatirano
je da javor gluhać pripada skupini šumskog
drveća, čije sjeme velikim procentom
klije narednog proljeća ako se odmah
u jesen posije, a preleži ako se posije u
proljeće. Prof. M. Anić


Franjo Kneb l u ime naše zemlje. Nakon
otvorenja prihvaćen je slijedeći dnevni
red:


1.
Odluke XI Zasjedanja organizacije
FAO u pogledu statuta i pravilnika
Potkomisije;
2.
Pregled poduzetih mjera u okviru
projekta o razvoju Mediterana;
3.
Pregled programa pomoći organizacije
FAO području — problemi i
perspektive;
4.
Analiza razvoja politike korištenja
zemljišta na Mediteranu sa šumarskog
gledišta — problemi korištenja
zemljišta na kršu;
5.
Proučavanje kretanja razvoja industrije
smolarenja;
6.
Proučavanje financiranja šumarskih
planova;
7.
Problematika šumske ispaše:
a) proučavanje ispaše koza;
b) prijedlog za stvaranje radne grupe
u djelokrugu šumarstva;


8.
Koordinacija šumarskih istraživanja
i regionalna kooperacija za proizvodnju
i izmjenu selektiranog sjemena
i sadnica;
9.
Planovi za budućnost:
a) melioracija degradiranih šuma;
b) sakupljanje osnovnih podataka za
šumsko planiranje;
c) korišćenje drveta malih dimenzija;


10.
Aktivnosti radnih grupa:
a) izvještaj radne grupe za pluto;
b) izvještaj radne grupe za eukaliptus;


c) izvještaj
zajedničke radne grupe
za proširenje šuma i tehničku
rekonstrukcij u;


11.
Ostala pitanja;
12.
Izbor novog Odbora Potkomisije;