DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 30     <-- 30 -->        PDF

tanju ustaljenosti radne snage i u nedovoljnoj
primeni naučnih dostignuća u proizvodnji,
što je posledica, s jedne strane,
nedovoljne pripremljenosti naučnih organizacija
da proizvodnju na vreme upcjznaju
sa tim. dostignućima, a s druge strane,
nedovoljne pripremljenosti prakse da prihvate
ta dostignuća.


III


U cilju uspešnog otklanjanja uzroka
ove dve privredne grane i stvaranja uslova
za njihov brži razvoj, Kongres smatra
da je u narednom periodu potrebno:


U oblasti proizvodnje i potrošnje:
Utvrditi sadašnji potencijal šumskog
fonda i njegove perspektivne mogućnosti
u uslovima primene savremenih metoda
gazdovanja i podizanja intenzivnih kultura
drveća brzog rasta u cilju proizvodnje
drveta, kao industrijske sirovine. Posebno
proučiti problem prerade i upotrebe bukovine,
imajući stalno u vidu da je razvoj
pretežnog dela privrednih organizacija šumarstva
i drv. industrije uslovljen rešenjem
ovog problema.


´Planski povećavati obim i asortiman
i poboljšati kvalitet proizvodnje, orijentišući
se pri tome maksimalno na hemijsku
preradu drveta, a u prvom redu na proizvodnju
celuloze;


Uporno se boriti za povećanje produktivnosti
i racionalizacije tehnološkog procesa;


Stalno pratiti i proučavati potrebe domaćeg
tržišta kao i mogućnosti plasmana
na inostranom tržištu sa gledišta njegovog
očuvanja i proširenja;


Orijentisati se na intenzivnije korišćenje
lovišta, pri čemu voditi računa, da se
gajenje divljači uskladi sa normalnim gazdovanjem
šumama.


U oblasti organizacije:
Dosledno sprovoditi principe za formiranje
šumskoprivrednih područja, pri čemu
posebno imati u vidu nužnost postojanja
privredne celine i stalnost područja
kao osnove za uspešan rad i razvoj privredne
organizacije, a dosadašnje greške
učinjene na tom polju što pre ispraviti;
Proučiti i predložiti pogodne forme poslovnog
povezivanja privrednih organizacija
šumarstva i drv. industrije, suzbijajući
pri tome nezdrave lokalističke tendencije;
Proučiti mogućnost objedinjavanja šumarstva
i drv. industrije u organima državne
uprave i privrednim komorama;
Predložiti mere za preorijentaciju, dislokaciju,
a po potrebi i ukidanje, nekih


industrijskih objekata u slučajevima gde
postoji nesklad između sirovinske baze i
proizvodnih kapaciteta;


Razmotriti problem šuma van šumskoprivrednih
područja, čija sadašnja proizvodna
sposobnost ne obezbeđuje ni prostu
reprodukciju, imajući u vidu da zanemarivanje
ovog znatnog dela šumskog fonda
koji zauzima značajno mesto u zaštiti
zemljišta od erozije i održavanju povoljnog
režima voda, dovodi u pitanje uspeh
budućih intervencija u cilju rekonstrukcije.


U oblasti investicija:
Orijentirati se u politici investiranja prvenstveno
na izgradnju šumskih komunikacija,
mehanizaciju, rekonstrukciju šumskog
fonda i njegovo proširenje podizanjem
intenzivnih šumskih ´kultura i plantaža,
na modernizaciju postojećih perspektivnih
kapaciteta za preradu drveta sa obezbeđenom
sirovinskom bazom i plasmanom
kao i na podizanje kapaciteta za hemijsku
preradu drveta. U vezi sa tim nameće
se kao nužnost revizija izvesnih postavki
Petogodišnjeg plana i izrada dugoročne
osnove razvoja šumarstva i drv.
industrije.


U oblasti privrednog sistema:
Raditi na prilagođavanju instrumenata
raspodele stvarnim mogućnostima ove dve
zaostale grane i potrebe da se tempo njihovog
razvoja ubrza;
Preispitati režim cena u šumarstvu i
drv. industriji, što je ključni faktor u
rešavanju položaja i pravilnog međusobnog
odnosa ove dve grane.


U oblasti obrazovanja kadrova:
Proučiti problem fakultetske nastave i
predložiti odgovarajuća rešenja u pogledu
broja fakulteta i njihove podele na odseke
u skladu sa potrebama privrede;
Stvarati ubrzano materijalne i ostale
uslove za ustaljivanje radne snage i osposobljavanje
svim fazama u procesu u uslovima
mehanizacije i modernizacije;
Razmotriti pitanje položaja pomoćnotehničkog
osoblja (lugara) u vezi sa prelaskom
šumskih gazdinstava na status privrednih
organizacija.


U oblasti naučno-istraživačke službe:
Podići naučno-istraživački rad na nivo
koji će omogućiti usavršavanje postojećih
i pronalaženje novih tehnoloških rešenja
i to specijalizacijom pojedinih naučnih institucija
i njihovom orijentacijom na rešavanje
aktuelnih zadataka unapređenja
proizvodnje;