DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 31     <-- 31 -->        PDF

S obzirom na dugoročnost nekih istraživanja,
naročito u šumarstvu, neophodno
je resiti problem finansiranja naučnoistraživačkog
rada na taj način što bi se
potrebna sredstva formirala iz određenih
doprinosa privrednih organizacija i time
obezbedila stalnost njihovog priticanja, a
njihovo korišćenje regulisali bi nadležni
organi u saradnji sa privrednim komorama.


IV


Ciljevi i zadaci postavljeni Rezolucijom
zahtevaju punu aktivnost svih inženjera
i tehničara šumarstva i drv. industrije,
kako u društvenim organizacijama,
tako i na njihovim radnim mestima. Jedinstveno
istupanje, uporna borba za što
punije korišćenje rezervi i kapaciteta,
stalno poboljšavanje organizacije rada, primena
nove tehnike i rezultata nauke, sistematsko
i organizovano dopunsko obrazovanje
kadrova, jedan je od uslova za
rešenje važnih problema daljeg unapređenja
šumarstva i drv. industrije.


Savez inženjera i tehničara šumarstva
i drv. industrije predstavlja veoma brojnu
i jaku organizaciju koja ima dovoljno
snage i iskustva da se bori za izvršenje
zadataka ´koje ova Rezolucija postavlja.
Budući da je za pravilno rešenje problema
šumarstva i drv. industrije zainteresovana
čitava zajednica, Savez i njegove organizacije
upoznaće nadležne organe sa ciljevima
i zadacima postavljenim ovom Rezolucijom
i nastojaće na iznalaženju odgovarajućih
rešenja.


Savez će nastaviti dosadašnju saradnju
sa organima državne uprave, privrednim
komorama, Sindikatom, SSRNJ, Savezom
ITJ, što je jedan od uslova za pravilno
tretiranje i pravilno rješavanje problema.
U tu svrhu treba izraditi program rada za
sprovođenje Rezolucije.


Kongres se, zato, obraća svim inženjerima
i tehničara šumarstva i drv. industrije
s pozivom da se još više i upornije
bore i zalažu za brži razvitak šumarstva
i drv. industrije, jer time doprinose
unapređenju čitave naše privrede i razvitku
našeg socijalističkog društva.


XI ZASJEDANJE MEĐUNARODNE
KOMISIJE ZA TOPOLU F. A. O.


U vrmenu od 28. VIII do 7. IX 1962.
održano je u našoj zemlji XI Zasjedanje
međunarodne komisije za topolu. Zasjedanje
se odvijalo prema slijedećem utvrđenom


Dnevnom redu


PROCEDURALNA PITANJA


1. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika
zasjedanja,
2. Usvajanje dnevnog reda,
3. Usvajanje Poslovnika zasjedanja,
4. Prijem novih članica.
IZVJEŠTAJ O PODIZANJU I EKSPLOATACIJI
TOPOLOVIH I VRBOVIH KULTURA
I KORIŠCENJU TOPOLOVOG
I VRBOVOG DRVETA NA NACIONALNOM
I INTERNACIONALNOM PLANU


5. Izvještaj Sekretarijata — međunarodna
saradnja u domenu podizanja, eksploatacije
i korišćenje topola i vrba,
6. Politika i zakonodavstvo u vezi sa
podizanjem zasada topola i vrba,
7.
Statistički i ekonomski podaci:
a) statistički podaci o novopodignutim
kulturama,
b) tendencije proizvodnje i potrošnje,
trgovina,
c) cijene topolovog drveta i razmatranje
izvještaja, studijske grupe Izvršnog
komiteta,


d) uređivanje i upravljanje plantacijama.


8. Identifikacija topole i vrba:
a) identifikacija, registrovanje, kontrola
varijeteta i razmatranje izvještaja,


( I) Podkomiteta za registrovanje
imena topola, i
(II) Studijske grupe Izvršnog komiteta
za nomenklaturu vrba,
b) Mediteranski populetum: izvještaj
o aktivnosti »Centro« di Sperimentazione
Agricola e Forestale« iz Rima (Italijanska
agencija za celulozu i papir),


c) Korisnost osnivanja specijalne
sekcije za jasiku,
d) Tehnika podizanja kultura topola
i vrba:
a) Tehnika proizvodnje reznica i
sadnica,
b) Zasada:


( I) Zasadi u kulturama — plantažama,
(II) Zasadi
u drvoredima
c) Šumski topolici,
d) Genetika i selekcija:
(
I) Sekcija Aigeiros
( II) Sekcija Leuce
(III) Druge sekcije
(IV) Vrbe
10. Mjere zaštite topola i vrba, razmatranje
izvještaja Radne grupe za insekte
i Radne grupe za bolesti:
a) Prvi znaci napada insekata i bolesti
i mjere odbrane.
b) Štete prouzrokovane od drugih
činilaca,


285