DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Izdavanje popratnica također ima za cilj sprečavanje krađe i nedopuštene
trgovine drvom. Kako međutim svaka roba koja se stavlja u promet mora po
postojećim propisima i uzansama nositi sobom ispravu o porijeklu robe sa
specifikacijom, što je u stvari popratnica, zašto bi bilo potrebno da se za promet
drvom propisuje još jedna takva isprava. Ovo tim više što svaka organizacija
koja stavlja drvo u promet po postojećim propisima (Naredba o označavanju,
obilježavanju i pakovanju proizvoda exploatacije šuma i proizvoda
drvne industrije — Službeni list FNRJ broj 11-1961) mora na drvu imati svoj
proizvođački žig.


Ovo su razlozi zbog kojih propisima o žigosanju drva i izdavanju popratnica
nisu obuhvaćene šume u društvenom vlasništvu. Time je izbjegnuto suvišno
gubljenje vremena i suvišni troškovi.


Odredbe o žigosanju drva i izdavanju popratnica odnose se na drvo koje
se siječe u šumi. Da li je drvo prosječno u šumi ili izvan nje može se po njemu
utvrditi samo dok je kod panja. Čim se udalji od panja to više nije moguće.
Da ta činjenica no bi općenito omogućavala nedopuštenu trgovinu drvom u
pravilniku je predviđeno da se odredbe o žigosanju divnih sortimenata i izdavanju
popratnica moraju primjenjivati i na drvo od stabala oraha i šumskih
vrsta drveća izvan šume, ako se stavlja u promet u svrhu otuđenja.


Da bi se što uspješnije suzbijao nedopušteni promet drvom i da bi se organima
koji vrše nadzor nad tim prometom olakšao rad u Pravilniku je predviđeno
da su organizacije i pojedinci dužni uredno voditi i godišnje zaključivati
očevidnik primljenog drva uz koji mora biti priložena odgovarajuća
popratnica. To vrijedi za drvo iz šuma u građanskom vlasništvu. Za ostalo drvo,
kao i za svu drugu robu prema postojećim propisima o knjigovodstvu privredne
organizacije moraju imati dokumenat koji služi kao osnov za knjiženje,
a iz koga se vidi porijeklo robe i specifikacija.


Kao nepovoljna okolnost za uspješno suzbijanje nedopuštene trgovine
drvom ističe se činjenica što u NR Sloveniji nije propisano žigosanje drvnih
sortimenata pripremljenih za iznošenje iz šuma u građanskom vlasništvu, kao
ni izdavanje popratnica, pa se uslijed toga ne može vršiti efikasan nadzor nad
drvom što se iz NR Slovenije od strane pojedinaca unosi u NR Hrvatsku i
obratno. Sto se tiče drva koje pojedinci NR Slovenije unose u NR Hravtsku
može se primijetiti da prema organizaciji gospodarenja šumama u građanskom
vlasništvu u NR Sloveniji pojedinci vlasnici drva imaju mogućnost da prodaju
drvo samo privrednim organizacijama odnosno zadrugama. Kako je nadzor
nad prometom drveta u ovoj repubilici prilično jak i efikasan, nije vjerojatno
da ima mnogo slučajeva nedopuštene trgovine drvom. Možda nije isti slučaj
sa unošenjem drva iz NR Hrvatske u NR Sloveniju. Međutim je stvar organa
koji vrše kontrolu nad prometom robe da efikasnim nadzorom spriječe prehos
drva bez prethodnog žigosanja kod panja i bez popratnice u NR Sloveniju.
Svakako je potrebno propise koji važe u našoj republici za žigosanje drva i
izdavanje popratnica strogo primjenjivati i na drvo koje se unosi iz NR Slovenije.


U vezi sa stavljanjem u promet drveta bez prethodnog žigosanja kod panja
i bez popratnice osvrnut ćemo se na još jedno pitanje, koje postavljaju šumska
gospodarstva.


U par navrata požalila su se neka šumska gospodarstva da suci za prekršaje
kažnjavajući pojedince, koji stavljaju u promet drvo bez prethodnog žigo


55