DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Čekić za oznaku šumskih šteta upotrebljavao se od strane šumskoprivrednih
organizacija u cilju da se označe i osiguraju tragovi stabala posječenih
od strane trećih lica za razliku od onih posječenih u redovnom poslovanju organizacije,
koja su se žigosala drugim čekićima kao i u cilju da bi se nad
čuvarima šuma mogao voditi nadzor posebno u vezi s prijavljivanjem šumskih
šteta nadležnim organima. .Sada kada je organizacijama koje gospodare šumama
u društvenom vlasništvu prepušteno da same odabiru način kako će
obilježavati stabla određena za sječu, i da li će i kako označavati Sortimente
pripremljene za iznošenje iz šume. nema nikakve potrebe ni da im se propisuje
žig odnosno način označavanja šumskih šteta.


Za propisivanje žiga za označavanje šteta u šumama u građanskom vlasništvu,
kojima ne gospodare privredne organizacije, nema osnova. Ovo iz
razloga što organi vlasti ili od njih ovlašteni stručnjaci posao označavanja
šumskih šteta u tim šumama ne vrše.


N. Vučković
NEKA PITANJA POLITIKE I OPĆIH PROBLEMA
NAUČNOISTRAŽIVAČKE SLUŽBE ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE FNRJ


Povećanje šumskog fonda, proizvodnje i produktivnosti rada u šumarstvu
i drvnoj industriji nameće i naučnoistraživačkoj službi konkretne i neodložne
zadatke. Više nego ranije rad naučnoistraživačkih institucija treba da se orijentira
na takvu potrebu.


Potrebno je analizirati stanje, otkloniti slabosti te rad naučno-istraživačkih
ustanova usmjeriti zadacima koji će pomoći realizaciji operativnih planova
šumskoprivrednih i drvnoindustrijskih organizacija.


Predstoji Savjetovanje o problemima naučnoistraživačke djelatnosti instituta
za šumarska i drvno industrijska istraživanja, pa je i ovih nekoliko riječi usmjereno
u torn pravcu.


Naučnoistraživački rad treba da prethodi radu operative, baš kao što saznanje
o nekom pojmu prethodi njegovom ostvarenju. Uobičajeni proces rada
se mijenja kada, bilo ispitivanjem van mjesta rada ili iskustveno na mjestu
rada, otkrijemo nove elemente koji pojednostavljuju ili pojeftinjuju proizvodnju
uz nepromijenjene prvobitne ili čak poboljšane karakteristike proizvoda.


Naučnoistraživačka služba organizirana van ili na mjestu proizvodnje treba
pratiti postojeći proces rada, ispitujući konstantno, uvjete njegovog poboljšanja
odnosno povećanja proizvodnosti rada, kvalitete i kvantitete proizvoda, pronalaziti
sasvim nova rješenja i osvajati nove proizvode. Kod toga je važno ne
mjeriti našu proizvodnju i rezultate mjerilima koja vladaju na našem unutarnjem
tržištu već ih mjeriti i mjerilima po vrijednosti u prometu i standardima
na vanjskom tržištu.


. Naučnoistraživačka služba, da bi bila efikasna, trebala bi biti organizirana
tako


— da je usko povezana sa radom na našim šumskim gospodarstvima.
— da uvijek prethodi, svojim istraživačkim radom, radu i mjerama za povećanje
šumskog fonda i