DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 85     <-- 85 -->        PDF

ocijeniti dz podataka u tabelarnom pregledu.


Kako iz tih podataka vidimo, u naznačenom
vremenskom razmaku površine pod
šumom povećale se od 1825. do 1953. god.
od oko 23!7(i na preko 33lo/o tj. za preko
48IJ/o. Od 39 katastarskih općina samo u
jednoj, u k. o. Medvode, smanjila se prvobitna
površina šume za 17,5%, dok se u
ostalim povećala (nekima i nekoliko puta:
u više k. o. za 2,6 do 2,7, pa i za preko
četiri do pet (puta — k. o. Godešič). To
je povećanje šume bez sumnje izvršeno
najviše na teret pašnjaka, ali ima i njiva
koje su bile pošumljene. No to ne znači,
kako navodi i autorica, da u tom vremenu
nije bilo i krčenja šuma, ali je intenzitet
pošumljavanja novih površina bio jači od
krčenja.


Koji su motivi uvjetovali povećanje površina
pod šumom i na koji se način šuma
širila? Tokom vremena motivi i uzroci
bili su različiti.


Prva prevođenja pašnjaka a i obrađivanih
površina u šumu datiraju iz polovice
prošlog vijeka imala su za cilj povećanje
proizvodnje šušnja za nastor stoci. Ta se
pošumljavanja vršila sadnjom hrastovog
žira i borovih češera. Zanimljivo je, da
izgradnja željezničke pruge (1857. god.) nije
imalaza posljedicu pojačanu sječu šume
kao u nekim drugim područjima (Kamniškom
napr.). Drugi jači zamah pošumljavanja
i to pretežno na njivskim površinama,
kako slabijim tako i boljim, javlja se krajem
XIX vijeka. I opet je poticaj potrebe
poljoprivrede. Intenzifikacija poljoprivrede
zahtijeva i veće količine gnoja, a do
ovih se može doći i pojačanjem nastora


pod stokom. Drugi je uzrok pritisak uvažanog
žita na lokalno tržište, pa se njive
pretvarale u pašnjake a pašnjaci u šume.
Osobito one udaljenije od kuća. Tada se
pošrimljavanja vrše i sadnicama hrasta i
jche. Od 1900 g. pa naprijed, nova pošumljavanja
uvjetuju povoljnije cijene drveta
nego li su bile prije te »šuma nije više
samo dobrodošao privjesak seljačkog gospodarstva,
jer mogućnosti dobre prodaje
drva osiguravaju od šume veći priihod nego
od Dcljoprivrednog iskorišćavanja«, veli
autorica. Povećanje površina šume između
dva rata posljedica je i osnivanja industrijskih
poduzeća, jer znatan dio radne
snage napušta .seljački rad i odlazi u tvornice
(analogan slučaj kao napr. i u okolici
Splita — op. P.). Ali u posljednje vrijeme
industrijalizacija dovodi i do smanjenja
površina pod šumom i to radi izgradnje
naselja u blizini industrijskih središta
(Kranj. Medvode). Međutim ta se krčenja
»srećom«, kako kaže autorica, vrše »na
slabim tlima«.


Vrijedno je zabilježiti i mišljenje tamošnjih
seljaka, da je seljačkom gospodarstvu
potrebno toliko šume koliko ima i
njiva tj. omjer njive : šume treba da iznosi
1 :.l tj. šume je potrebno znatno više,
nego se to obično smatra (1/3 do 1/4 cjelukupnog
zemljišnog posjeda). I opet radi
stajskog gnoja, šumski sušanj zamjenjuje
slamu, koja se tamo redovno potroši kao
krmivo za stoku. Ali te potrebe ipak nisu
tolike, konstatira autorica, da se pošumljuju
ii relativna šumska tla. no nije potrebno
ni šumu krčiti, ako se ona već
nalazi na terenima sposobnim za poljoprivredno
iskorišćavanie.


Tabelarni pregled promjena u kategorijama kultura
od 1825. do 1953. god.


I O
Godina
ha
indeks
svega
15.216.13
njive
7.835,90
100
livade
891,56
100
vrtovi
287.90
100
pašnjaoi
1.818,60
100
šume
3.555,90
100
o o
ui
ha
indeks
ha
indeks
15.170.70
15.172,00
7.974,00
101,70
7.179,20
91,61
911,58
102,20
986.40
110.60
377,60
131,20
406.70
141,20
784.80
43,10
565,40
31,20
4.457,70
125,08
5.278,20
148,43
83