DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 86     <-- 86 -->        PDF

2. I u jednom drugom dijelu Slovenije,
na području k. o. Tople koja se nalazi u
gornjem dijelu Mežiške doline (na granici
prema Austriji), povećala se površina
pod šumom od 23,2% početkom XIX vijeka
na 37,6´Vo danas. To je podatak iz
druge radnje »Problematika gorskih kmetij
ob primeru Tople«, svojedobnog seminarskog
rada J. Medveda. To je planinski
kraj na nadmorskoj visini od 800 do 1126
metara. Danas u tom kraju prevladava šumarska
privreda prema poljoprivrednoj
prošlog stoljeća. Ovdje se šuma u znatnoj
mjeri i prirodno širi na napuštene »novine
«, pašnjake, a i livade. Ali danas je i
laj kraj automobilskom cestom otvoren za
izvoz drveta, što prije nije bio slučaj, nego
se drvo koristilo samo za podmirivanje
vlastitih potreba tamošnjih seljaka.
3. Ostale su radnje u ovom svesku Geografskog
vestnika Sv. Ilešić: Geografska
regionalizacija Jugoslavije, B. Sever: Razvoj
prekmurskega vinogradništva, J. Kunaver:
Visokogorski kras vzhodnih Julijskih
i Kamniških Alp, i R. Pavlovec: Prdspevek
k poznavanju ljudskega poimenovanja
eocenskega fliša.
O.
Piškorić
ZBORNIK RADOVA JÜREMA 1962.


Uredili I. Miljan i I. Đurbešić uz saradnju
uredničkog odbora. Kserografirano
izdanje Jureme, Zagreb, 1962; 428 stranica
formata 21 x 30 cm. 340 slika, cijena broširano
Din 5.50O.


Zbornik radova Jurema 1962. sadrži
predavanja domaćih stručnjaka, kao i prevode
predavanja stručnjaka, održanih na
»VII Jugoslavenskom seminaru za mjerenje,
regulaciju i automatizaciju« od 16. do


21.
aprila 1962. godine u Zagrebu.
Prvi dio Zbornika sadrži uvodne riječi
predstavnika vlasti, znanstvenih ustanova,
udruženja itd. održanih prilikom otvorenja
Seminara. U općem dijelu objavljena
su predavanja o ulozi automatizacije u osposobljavanju
industrije za izvoz (D. Čalić).
o tehnološkim problemima uvođenja
automatizacije u industriji FNR.J (D. Strujić),
o mjerilima praćenja traumatizma u
poduzeću (O. Mačeik) i o rezultatima, psiholoških
ispitivanja rada na tekućoj vrpci


(D. Stary).
Drugi dio Zbornika objavljuje predavanja
u kojima su iznesena iskustva i dostignuća
s područja mjerne tehnike u pogonima
i istraživačkim ustanovama: mjerna
pogreška i proračun složene greške (M.
Brezinšćak), termodinamika mjerenja tem


84


perature (M. Crlenjak), registriranje kratkotrajnih
impulsa temperature (M. Hrubik),
mjerenje vlažnosti različitih materijala
pomoću neutronske termalizaoije (J.
Pahor), mjerni instrumenti u uređajima
za preradu vc.de (W. Taigner), granice primjene
mehaničkih instrumenata za mjerenje
dinamičkih pojava (H. Voss), mjerenje
pH vrijednosti i njegova primjena u
industriji (M. K. Hyslop), ispitivanje ultrazvukom
u strojogradnji (R. Gerstner),
elektrcerosiena obrada metala (Z, Kos), teoretsko
razmatranje rada i izbora ventila


(G. Armin), mjerenje vrlo malih struja (T.
Rabuozin), fazno-selektivna detekcija električkih
signala (B. Leskovar), analognodigitalna
konverzija (M. Gavrilović). mjerenje
izmjeničnih napona digitalnim metodama
(M. Vakselj). obrada podataka iz
detektora zračenja (M. Konrad).
Treći dio Zbornika sadrži predavanja


o elementima mjerne i regulacione tehnike,
sa stanovišta njihove izvedbe i primjene.
Opisano je tranzistorsko servo-pojačalo
(J. Satrapa), poluvodički dektori (S.
Turk), napredak u osciloskopskoj tehnici
(H-. Babić), registracioni oscilografi (J. R.
Bonisch), generator funkcija (J. Božičević
i I. Miljan), generiranje kratkih impulsa
(A. Hrisoho, B. Souček), karakteristike
magnetskih materijala za magnetska pojačala
(V. Bek), primjene magnetskih pojačala
u regulaciji (D. Lavieki), jednoanodni
excitron (B. Tokić), elektrohidraulički
servomotor (B. Kanajet), primjena
magnetskih jezgara u izvedbi brojila (M.
Dugački).
U posljednjem dijelu prikazana su predavanja
koja opisuju regulacione krugove
i kompleksnu automatizaciju. Obrađena je
slijedeća tematika: sistemi sa samoorganizacijom
(B. Makanec). regulacija nuklearnih
elektrana (M. Nenadović). metode
programiranja analognih računala (S,
Bungulac), regulacije debljine trake v valjaonicama
(V. Filipovic, P. Kckotović); regulacija
istosmjernog elektromotora (P.
Volkcv). programsko upravljanje alatnim
strojevima (B. Antunović), scrvomehanizmi
za programsko upravljanje alatnim strojevima
(B. Kostić). regulacioni sistemi
kontinuiranih tehnoloških procesa (B.
Gross), stroj za doziranje (M. Mecken). digitalno
reguliranje mješavina (H. Werner),
primjena analognog računala u kemijskoj
industriji (J. Božičević), mjerni regulacioni
sistem u željezarama (H. Schink), rekonstrukcija
papirnog stroja (F. Ćorlukić). automatizacija
u industriji ulja i masti (H.
Schink), automatska regulacija napajanja


betatrena (A. Brinšdk), kontrola turboagregata
u blokovskom spoju (T. Levičnik).