DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Iz izloženog se vidi, da ovaj Zbornik
obuhvaća problematiku sa širokog područja
mjerne i regulacione tehnike i kao takav
će vrlo korisno poslužiti napretku i


t&omaći Stcucni čaAopiAi


OBAVIJEST


Savez inženjera i tehničara Jugoslavije


uputio je Savezu šumarskih društava NRH


slijedeće pismo:
Dragi drugovi,
U našoj javnosti, a posebno u krugovima
inženjera i tehničara, postoji već duže
vremena potreba za efikasnijim sistemom
obavešlavanja i prenošenja iskustava kako
u oblasti nauke i tehnike, tako i društveno-
političkcg rada. Inženjersko-tehničke
organizacije i njihovi članovi pokazali su
posljednjih desetak godina značaj i inicijatvu
za što veću aktivnost stručnjaka različitih
specijalnosti i njihovo stručno uzdizanje.
Uporedo s tim, naše organizacije
su doprinosile rešavanju mnogih pitanja
tehnološko-ekonomskog i društvenog karaktera.
Dosad je ostvarena saradnja sa
mnogim privredno-društvenim organima i
narednim republikama, naročito kada se
radilo o obezbeđenju stručnih kadrova, zatim
povećanju produktivnosti rada, unapređenju
naučno-istraživačke delatnosti,
izgradnji privrednih i drugih objekata itd.
Isto tako, i sa saveznim privrednim i društvenim
organima, organizacije SITJ su
´sarađivale prilikom donošenja proipsa i
drugih normativa koji se tiču nauke i tehnike.
U tom radu bilo je svakako i nedostataka,
ali i veoma pozitivnih rezultata.
Međutim ,naš doprinos na ovom polju
ostajao je često nezapažen, pozitivni rezultati
se nisu dovoljno koristili niti (prenosili
kao iskustvo na sve organizacije i
članstvo. Bilo je teškoća da se to ostvari
čak i u okviru jednog republičkog stručnog
saveza, a pogotovu za inženjere i tehničare
svih struka. U dosadašnjem načinu
povezivanja naših stručnih organizacija sa
društveno-političkim organizacjama i organima
uprave takode nsu ni izdaleka iscrpljene
sve mogućnosti za što aktivniju
međusobnu saradnju.
Sve to ukazuje na neophodnost da se
uspostavi ne samo bolja veza i brže prenošenje
iskustva, nego da se postigne i
čvršći kontakt između organizacije inženjera
i tehničara raznih struka. Jer, pored


izobrazbi naših mladih kadrova na tom
području. Zbog toga ga našoj industriji,
školama, institutima kao i našim čitaocima
toplo preporučamo.


VJ. C.


specifičnosti, one ipak imaju veoma mnogo
i zajedničkog (školovanje i nagrađivanje
kadrova, izgradnja i održavanje proizvodnih
kapaciteta, standardizacija, tehnička
saradnja i pomoć, tehnički propisi itd).
Posebno se ističe zadatak obaveštavanja
mlađeg kadra inženjera i tehničara, što bi
svakako imalo vidan uticaj na formiranje
lika stručnjaka i unapređenje rada naših
organizacija.


Uviđajući sve ovo Centralni odbor
SITJ-a doneo je, u oktobru 1962. godine,
odluku o izdavanju nedeljnog lista kojim
bi se omogućilo efikasnije i svestranije informisanje
i povezivanje članova SITJ, a
istovremeno doprinelo i jačem aktiviranju
stručnih društvenih snaga u razvoju privrede.


Naziv lista biće »IT NOVINE, list Saveza
inženjera i tehničara Jugoslavije«, a
izlaziće na 16 strana novinskog sormata i
imati uglavnom sledeće rubrike: Uvodnik,
Tema nedelje, Aktuelnosti, Obaveštenja
SITJ, Naš komentar, Razgovori i mišljenja,
Karikatura, Aktivnost saveza. Stručne
teme, Novi pogoni i rekonstrukcije,
Tehnologija, Projektovanje, Tehničke novosti,
Mehanizacija i automatizacija, Nuklearna
tehnika, Elektronika, Naučnoistraživački
rad, Transport, Tehnička saradnja
i pomoć, Zapaženi radovi, Standardi,
Pronalasci, Anketa lista, Komuna i tehnika,
Unapređenje i ekonomika proizvodnje,
Zaštita materijala. Portreti stručnjaka,´
Kadrovi i školstvo, Sistem nagrađivanja,
Stručne publikacije, Aktivnost naših
organizacija, Pitanja i odgovori itd. Uz
prvi broj lista, čije se izlaženje predviđa
u januaru 1963. odštampaće se i anketni
list kako bi budući čitaoci mogli da daju
svoje predloge o načinu uređivanja i sadržaja
lista.


Da- bi se ova akcija uspešno sprovela
potrebno je resiti dva glavna zadatka:


1. Obezbjediti stalan priliv materijala
za štampu koji mora biti kvalitetan, aktuelan
i interesantan za što širi krug čitalaca.
85