DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 90     <-- 90 -->        PDF

la, te nerazvijenim i slabo razvijenim tlima.
U ostalim poglavljima do desetog, opisuje
autor različite tipove i svojstva kaleimorfnih,
hidromorfnih, halomorfnih i
drugih tala.


III. Primjenjena pedologija (72 stranice).
Problemi praktične primjene pedologije
razrađeni su ovdje vrlo opsežno. U
prvo m poglavlju obradio je autor konzervaciju
tla i borbu protiv erozije. Pored
opisa uzroka, posljedica i tipova erozije,
opisana su i sredstva za suzbijanje erozije.
Veoma vrijedan prilog ovom dijelu
knjige je drug o poglavlje u kojem se
govori o načinima popravljanja i fertilizacije
degradiranih šumskih tala. Ono obuhvata
obnovu šuma, zatim melioraciju
11a, posebno strukture obradom, kao i melioraciju
tala kemijskim sredstvima. U
treće m poglavlju Iznijeta je kartografija
tala i proučavanje staništa. Četvrt i
dio odnesi se na praktične metode studija
morfologije profila i analiza tla. Potpun
studij tla sastoji se iz tri faze rada: izbora
mjesta otvaranja profila, analitički studij
Snß&tcane konfeceneije


I.NTERNACIONALN EKONFERENCIJE
O ŠUMSKOJ TIPOLOGIJI U POLJSKOJ


U prvoj polovici mjeseca rujna 1962.
godine održana je u Poljskoj prema zaključku
XIII kongresa JUFBO u Beču
1961. konferencija o šumskoj tipologiji sa
zadaćom da razmotri rezultate kartiranja
šumskih staništa u području Ka.rt.uzy kod
GdaiMlka, koja su provedena na tri različite
metode.


Na spomenutom zasjedanju internacionalne
unije šumarskih instituta u Beču
izabrane su dvije komisije s određenim
zadacima. Prva tzv. radna grupa imala je
u raznim zemljama provesti istraživanja
šumskih staništa po određenim metodama
istraživanja. Druga je imala procijeniti ispravnost
primjene ovih metoda istraživanja
i kartiranja vegetacije na posebno
odabranim šumskim objektima da bi se
moglo rezultate uporediti i dobiti konačni
sud o najpovoljnijoj metodi za tipološkošumarclka
istraživanja. U prvu komisiju
izabran je cd naših stručnjaka prof. dr.
Milan Anić, a u drugu botaničar prof,
dr Ivo Horvat. Istraživanja je trebalo
izvršiti u nekoliko država (Švicarska,


i konačna sinteza, -koja treba da obuhvati
sva proučavanja i donese zaključke o predmetu
ispitivanja. Analitički dio proučavanja
tala podijelio je autor u dvije faze: terenska
faza — proučavanje karaktera staništa,
vegetacije, morfologije i opisa prolila,
i laboratorijska faza — određivanje
mehaničkog sastava tla, drugih fizikalnih
svojstava, genetskog tipa, klase plodnosti


— kemijskih svojstava tla.
Na kraju je priključen dodatak o pojedinostima
analitičkih metoda. Ovaj dio
sadrži fizikalne i kemijske analize tla, analize
koje te odnose na peđogenezu, plodnost
tla, itd.


S obzirom da je razvoj pedologije i njez:
nih metoda ispitivanja, naročito u posljednih
deset godina, veoma znatan i čini
opsežan materijal, autor Ph. Duchaufour
dao je u ovoj svojoj knjizi sažetu sintezu
svojstava, geneze i razvoja tala, metoda
ispitivanja i praktične primjene pedološke
znanosti.


Ing. Mirjana Kalinić


>


SSSR, Austrija, Poljska i dr.), ali su dosad
provedena samo u Poljskoj u šumskom
području Kartuzy kod Gdanska. Ovo je
područje odabrano naročito zato da se
upozna nova kombinirana pedološko-vegetacijska
metoda kartiranja staništa koja
se zadnjih godina općenito primjenjuju
u Demokratskoj Njemačkoj Republici. Za
poredbu je uzeta klasična biljnosociološka
metoda po Braun-Blanquetu i novo izgrađena
poljska metoda povezanih šumarskih,
vegetacijskih i pedoloških istraživanja. Istraživanje
i kartiranje izvršeno je na istom
objektu po svim trim metodama, pa su rezultati
(pili üporedno demonstrirani. Po
metodi Braun-Blanqueta obradio je teren


W. Matuszkiewicz iz Varšave, po istočnonjemačkoj
D. Kopp, H. Passarge i H. Langguth
iz Postdama. a po trećoj Poljaci J.
Bakowski, K. Makosa i T. Trampler iz
Varšave. Materijal je bio vrlo dokumentirane
iznesen, a naročito su bili rezultati
istočne-njemačke grupe detaljno obrađeni
i ilustrirani brojnim slikama, profilima
i tabelama. Za bolju orijentaciju izdan je
zajednički vodič u kome su na svakom
predviđenom objektu izneseni rezultati
svih triju metoda. Na isti način bio je ci