DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 91     <-- 91 -->        PDF

jeli materijal ilustriran na licu mjesta, pa
su predstavnici primijenjenih metoda uzastopce
prikazali svoje rezultate. Na mnogim
šumskim površinama bili su rezultati svih
triju metoda gotovo identični, na drugim
različiti. Naročito je bio zanimljiv primjer
kod cretnih borovih šuma, gdje su metodom
Braun-Blanqueta utvrđene na najužem
prostoru dvije različite asocijacije s
vrlo različitim uzgojnim i produktivnim
svojstvima drveća, dok na temelju ostalih
metoda nisu ove razlike bile jasno izražene


Konferencija je započela u Vairšavi, a
predsjedao joj je poznati šumarski stručnjak
prof. Mroczkiewicz iz Poznanja. Na
dvodnevnom zasjedanju prikazane su metode
i rezultati provedenih istraživanja, a
zatim se ekipa stručnjaka, koja se sastojala
iz »radne grupe« i »komisije za ocjenu«
uputila u Gdansk da na licu mjesta provjeri
primjenu metoda i uiporedi njihove
rezultate.


Izlaganjima i uvidom u terenu koji je
trajao jedan i po dana, utvrđene su mnoge
značajne činjenice. S jedne strane uge
značajne činjenice. S jedne strane
utvrđeno je znatno podudaranje rezultata
dobivenih svim trim metodama, ali su se
s druge strane pokazale i razlike. Prva,
klasična imetoda u smiisllu BraunnB´lanqueta,
koja se i kod nas primjenjuje, dala je
vrlo zaokruženu sliku tzv. potencijalne
šumske vegetacije. Ona polazi od vegetacije,
a zadaća je bila da se na temelju ostataka
tzv. aktuelne šumske vegetacije i
drugih zajednica, koje su nastale nakon
potiskivanja šume, iskonstruira tzv. potencijalnu
vegetaciju, koja ima za šumarstvo
najveće značenje. Rezultati prof. Matuszkiewicz-
a bili su prikazani u kratkoj,
prtglednoj publikaciji s vegetacijskom
kartom, ali su prigodom rasprave bili dokumentirani
i biljnosO´Ciološkim tabelama.
Oni su dobiveni u vrlo kratko vrijeme, a
dali su vrlo uvjerljivu sliku, jer su bazirani
na bogatom iskustvu koje je stečeno
pri kartiranju vegetacije u Zapadnoj Njemačkoj
po R. Tüxen-u i njegovim suradnicima.
Pokazalo se, da se tona metodom mogu
i vrlo utjecame šumske površine sigurno
interpretirati i na taj način pružiti temelj
za njihovu regeneraciju i melioraciju.


Druga je metoda mnogo kompliciranija.
Ona je nazvana kombiniranom, jer polazi
od kombiniranih pedoloških i vegetacijskih
istraživanja. Na tipičnom reljefu odabrani
su najprije brojni profili tla, pa su
detaljno proučeni, uz njih su uzete i kontrolne
bušotine. Na taj način utvrđeni su
glavni tipovi tala i stanje humusa, koje se


smatra vrlo važnim za uzgoj šuma. Ono
je znatno promijenjeno dugogodišnjim monokulturama
smreke ili bora, ali se može
raeliorativnim zahvatima (kalcifikacijom,
đubrenjem dušikom, preoravanjem, zasijavanjem
leguminozama i si.) izmijeniti i
dovesti u povoljnije stanje, tako da potencijalna
snaga tla može doći u punoj mjeri
do izražaja. Na temelju podudaranja s vegetacijom
omeđeni su zatim pojedini tipovi
tala i uneseni na kartu. Metoda polazi —
za razliku üd klasične metode Braun-
Blanqueta — od tla, pa kombinacijom preko
vegetacije stvara zaključke o raširenju
i potencijalnim svojstvima tla.


Treća je prikazana metoda Instituta za
šumarska istraživanja u Varšavi. Ona je
bazirana na iskustvu i na narodnom razlikovanju
tipova šuma. Poljski narod razlikuje
pojedine tipove šuma i naziva ih narodnim
imenima, pa su ta imena uzeta kao
baza i za određene vegetacijske i šumskogospedarske
pojmove. Sume su svrstane
u nekoliko tipova, npr. suhi bor, vlažni
bor, miješani bor, svježa šuma. miješana
šuma itd. Na svakoj plohi u Kartuziju provedena
je uporedno analiza tla, utvrđen
floristički sastav i označena produktivnost
drveća, pa je na temelju ovih triju elemenata
utvrđena potencijalna vegetacija, a
najzad su iznesene i smjernice za melioraciju.
Poljska metoda dala je vrlo zanimljive
rezultate, pa je šteta, da šumski tipovi
nisu bili botanički jasnije precizirani.
U svakom slučaju bio je doduše naveden
floristički sastav prizemnog sloja, jer
bez njega — to su svi nacistu — nema
uopće tipologije šuma, ali vegetacijski odnesi
nisu bili dovoljno iskorišćeni.


Nakon očevida u Kartuziji sastale su
se komisije ponovno u Varšavi, te je donesen
zaključak, da su sve tri metode ispravno
primijenjene u njihovom klasičnom
obliku. Prof. Kujala je izjavio, da ne pozna
dovoljno vegetacijske metode Braun-
Blanqueta kao i ostale primijenjene metode,
jer se u Finskoj još i danas upotrebljava
Cajanderova metoda, pa ne može o
njihovoj primjeni dati meritorni sud.


Ističem, da se prigodom ocjene rezultata
nije radilo o upotrebivosti ili o prednostima
pojedinih metoda, nego o ispravnosti
njihove primjene na istraženom terenu.
Kad se dobiju podaci iz ostalih krajeva
moći će se lakše ocijeniti i sama upotrebivost
pojedinih metoda


Iako nije definitivno ocjenjivana vrijednost
pojedinih metoda, nego samo ispravnost
njihove primjene, pokazala su
teoretska raspravljanja i boravak u terenu,
da je metoda Braun-Blanqueta, koja
polazi od jasno omeđenih vegetacijskih je


89