DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 93     <-- 93 -->        PDF

dugogodišnjim monokulturama bitno izmijenjen
sastav prvobitne vegetacije, trebalo
je odabrati obratni put, pa poći od istraživanja
tla i po njemu stvarati zaključke
na nekadašnju vegetaciju. Na slični način


c/^ekc&losi


moralo se postupati kod rekonstrukcije
prvobitne vegetacije i u našem Podunavlju,
jer je ona već tisućljećima zamijenjena
poljoprivrednim kulturama.


Prof. dr I. Horvat


Ing. DRAGO KAJFEŽ


Dana 2. veljače 1963. god. iznenada je
preminuo u ljubljanskoj klinici ing. Drago
Kajfež. Prije godinu dana podnio je vrlo
tešku operaciju na plućima na Golniku,
od koje se je već potpuno oporavio.


Pokojnik rodio se 26. V 1903. god. u
kraju Nova sela tik iznad Kupe, u srezu
Kočevje, Slovenija. Roditelja su mu bili
srednji posjednici i trgovci. Osnovnu školu
završio je u rodnom kraju, a realku u Ljubljani
gdje je maturirao 1920. god., a onda
se upisao na Poljoprivredno-šumarski fakultet
u Zagrebu, gdje je 1924. god. diplo


mirao. U Zagrebu bio je član te jedan od
prvih odbornika tada jedinog naprednog
slovenskog akademskog kluba »Triglav«
kojeg sjedište su prenijeli iz Graza u Zagreb.
Praktički stručni ispit položio je
1927. god. u Beogradu.


Zaposlio se 1. VIII 1924. god., u blizini
svog rodnog kraja — najprije u Lokvama
a onda u Delnicama, u Gorskom Kotaru
kod veleposjeda Thurn-Taxis-a. Tamo je
službovao kao pripravnik i pomoćnik upravitelja.


God. 1932. bio je premješten za upravitelja
šumske uprave u Lekeniku kod Siska,
kod istog veleposjeda, gdje je službovao
do 1. V 1945. god. to znači skoro punih
21 godinu. Kod veleposjeda obavljao je
najrazličnije poslove cd uređivanja, iskorištavanja
i zaštite šuma. pa do trasiranja
i izgradnje šumskih prometala, lugarnica,
vodovoda i opsežnih uzgojnih radova. Puno
je vremena posvetio lovstvu, gdje je
veliku brigu polagao na pravilan uzgoj
divljači.


Mnogo se bavio i sportom. Bio je odbornik
i organizator smučarskih utakmica
u Delnicama u godinama 1928. do 1932.
godine, te organizator fiskulturnih priredaba
u Lekeniku.


Od 21. V 1938. godine bio je ovlašteni
šumarski inženjer.


Nakon oslobođenja službovao je kao
upravitelj dalje na Šumskoj upravi u Lekeniku
do 1947. Nakon toga prelazi kao
taksator na Upravu za uređivanje šuma
kod Ministarstva za poljoprivredu i šumarstvo
LR Slovenije u Ljubljani. Tu se bavio
u glavnom taksacijskim radovima na terenu
i u kancelariji kod inventariziranja
šuma koje se tada provodilo. Kratko vrijeme
(4 mjeseca) godine 1951. bio je šef Sekcije
za uređivanje šuma kod šumskog gazdinstva
Brezice, a onda opet kod Glavne