DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1963 str. 95     <-- 95 -->        PDF

SEMESADIKE MENGEŠ — SLOVENIJA


Brzojavi: Semesadike, Mengeš — Telefon: Mengeš 13 —


Račun pri Narodni banki v Ljubljani: 604-20136-0 — Zel. postaja Jarše


Obc.vještavamo sve šumske privredne organizacije da je krajnji rok za:


— nabavku sjemena iz naših zaliha,
— za uskladištenje svih viškova semena u našoj hladnjači, u kojoj će
Vam se seme sačuvat: do 10 godina uz punu klijavost i -minimalan trošak.
Informacije: »SEMESADIKE« MENGEŠ.


OBAVIJEST


Po odluci UO Saveza šum. društava Hrvatske od 26. XII 1962. god.
Šumarski list će ubuduće besplatno objavljivati pregled potražnje i ponude
šumarskih inženjera i tehničara šumsko-gospodarskog i drvarsko-
industrijskog smjera.


Zainteresirani treba da dostave ove podatke:
a) Ustanove i poduzeća:


1. adresa, 2. naziv radnog mjesta za koje traži stručnjaka, 3. uslovi (kvalifikacija,
radni staž), 4. rok do kojeg se primaju ponude.
b) Stručnjaci:


1. adresa, 2. podaci o kvalifikaciji i radnome stažu, 3. uslovi za primanje
zaposlenja.
Podatke treba slati na adresu: Savez šumarskih društava Hrvatske,
Zagreb — Mažuranića trg 11.
Podaci primljeni na vrijeme objavljivat će se u prvom narednom
broju
Šumarskog lista.
Uredništvo


VISINA PRETPLATE I CIJENE POJEDINIH BROJEVA ŠUMARSKOG LISTA


Cijene pojedinih bro; eva:
Pretplata za
Naslov : tek. godinu Izdanja Izdanja Izdanja
godišnje: do 1945. g .1945.-tek. g. teku6e g.


Tuzemstvo Dinara
Dinara


Ustanove i poduzeća 5.000 100 200 500
Pojedinci 1.000 50 80 150
Studenti i đaci 200 30 40 50


Inozemstvo:


Ustanove i poduzeća 6.000 150 250 600


Pojedinci
2.000 ´ 100 150 200


ŠUMARSKI LIST — glasilo Saveza šumarskih društava Hrvatske. — Izdavač: Savez šumarskih
društava Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranića trg 11. — Račun kod
Narodne banke Zagreb 400-21-608-111 — Tisak: Izdav. tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.