DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 12     <-- 12 -->        PDF

vijati kult prema korisnoj divljači. Naročito široko treba razviti borbu protiv
neprijatelja niske divljači: pasa i mačaka skitnica, lisica, vrana, svraka, sojki,
kobaca ptičara i dr. Do sada su neka lovačka društva na tome poslu postigla
lijepe rezultate, međutim raznih štetočina ima još mnogo. Kada bi se uništavale
štetočine u većoj mjeri na mnogim bi se lovištima brojno stanje korisne divljači
bez nekih većih ulaganja moglo naglo povećati.


Na izvršavanju toga zadatka osim postojećih lovačkih organizacija treba
mobilizirati masovne organizacije, a osobito značajnu ulogu mogu odigrati škole
i omladina. U komunama i lovačkim savezima trebalo bi stvoriti veće fondove
za nagrađivanje onih koji na tome polju postižu najbolje uspjehe.


f) Mjere u pogledu uzgoja visoke divljači


Iako visoka divljač sa ekonomskog stanovišta nije toliko interesantna kao
niska divljač, treba poduzeti sve mjere pa da ne dođe do nesuglasica do kojih
je dolazilo u prošlosti, a koje su ponekad izrastale u problem zbog štete koje
visoka divljač nanosi poljoprivredi.


U prvome redu treba odrediti rajone u kojima će se uzgajati visoka divljač.
Kod toga treba imati na umu da se tamo gdje se ide na najintenzivniju poljoprivredu
ne mogu uzgajati jeleni.


Drugo, treba svesti broj jelenske divljači na dozvoljenu mjeru. Treba uzgajati
samo visoko kvalitetne primjerke.


Treće, treba stvoriti u šumi uvjete da se jelen može ishraniti, što će doprinijeti
smanjenju šteta na poljoprivrednim i šumskim kulturama.