DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 13     <-- 13 -->        PDF

PRIMJENA FOTOGRAMETRIJE
KOD IZRADE ŠUMSKO GOSPODARSKIH PROJEKATA


Dr ZDENKO TOMASEGOVIC


Teško je i gotovo nemoguće^zamisliti izvedbu ili rekonstrukciju nekog većeg
tehničkog objekta bez prethodno razrađene osnove. Takav pothvat izveden bez
prethodnog projektiranja u najboljem slučaju ne daje najpovoljnije rješenje.
Općenito možemo mirno reći da bi takva djelatnost izazvala mane ili veće gubitke
materijalnih sredstava ili što je još gore da uopće ne bi vodila do pozitivnog
cilja. Zato se projektiranja ne provode samo kod većih tehničkih, geoloških
i sličnih radova nego posljednjih sto godina i u šumarstvu. Gospodarska
osnova u stvari i nije ništa drugo nego cjeloviti, obuhvatni skup projekata, koji
se odnose na šumsko gospodarske zahvate kao što su: sječa zrelih stabala, pošumljavanja,
prorede, melioracije, iskorištavanje sporednih šumskih produkata,
izgradnja i održavanje šumskih komunikacija, zaštita šuma i td.


Kod izrade gospodarske osnove dolaze dakle zapravo do izražaja više pojedinamičnih
projekata koji se odnose na spomenute a i druge šumsko gospodarske
i šumsko tehničke zahvate. U takvim projektima trebao bi jasno biti istaknut
cilj i tehnička i ekonomska sredstva kojima se do tog cilja dolazi. Za realnu izradu
takvih projekata potrebne su kvantitativne i kvalitativne opservacije na
dvjema osnovnim objektima, koji su zemljište i šumska vegetacija, a pored toga
i opservacija na onome što je u vezi s tim objektima (nadmorska visina, reljef,
ekspozicija, režim voda, korištenje okolnog zemljišta i td.


Kad je riječ o mjerenju na zemljištu i šumskoj vegetaciji kao podlozi za
sastav šum. gospodarskih projekata, onda se u današnje doba naročito na težim
terenima i za veća područja gdje se zadaci trebaju izvršiti u što kraćem vremenu
mogu u velikoj mjeri koristiti rezultati aerofotogrametrijskih snimanja. O tome
živo svjedoči i nedavno izašlo djelo: »Primjena aerosnimaka u švicarskom
šumarstvu-» u kome se nalazi više rasprava u vezi sa projektiranjima u šumskom
gospodarstvu, što su ih napisali A. Kurth, B. Rhody i drugi*.


Osvrnut ćemo se na j rip je na neke od tih rasprava koje tretiraju izradu
zasebnih šumsko gospodarskih projekata u vezi sa slijedećim problemima.


Obnova šuma. U kantonu Bern izvršena su oko god. 1860. pošumljavanja
na površini od preko 1700 ha pod razmjerno nepovoljnim uvjetima.
Sada se javlja potreba da se izvrše naknadni uzgojni i melioracijski radovi.
Za izradu projekta, po kome će doći do izražaja cilj i sredstva, trebalo je u
prvom redu razlučiti autohtone šume od umjetno pošumljenih površina i to
svaki od ta dva stratuma obzirom na smjesu, uzrast, sklopljenost i homogenost.


* A. Kurth, B. Rhody et alii: Die Anwendung des Luftbildes Jm schweizerischen
Forstwesen (Eidg. Anstalt f. das forstliche Versuchswesen) Biemersdorf 1962.
103