DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 19     <-- 19 -->        PDF

a) kod predradnji (u pogledu izlučivanja tipova šuma s obzirom na vrste
i stupanj degradacije)
b) kod izbora reprezentativnih ploha za terestrićna vegetacijska istraživanja.
{Snimci su dali dobar uvid u raspored tipova šuma)


c) za kartiranja nakon mjestimičnih terestričkih istraživanja.


Šumsko gospodarstvo Samarica u Zagrebu služeći se instrumentom prikazanim
u si. 1. kartiralo je u g. 1954. šume u području Kupe i Kupčine na
površini od oko 3.500 ha. Podlogu su dali katastarski planovi (smanjeni u
mjerilo 1 :10.000). Za područje Turopoljskog luga i Savskih vrbaka kod Zagreba
izrađen je u god. 1954. vanjskom suradnjom fotoplan u mjerilu 1 :10.000
za površinu od oko 4.500 ha. Sumsko-topografski detalji prenesni su na paus
matricu. Isto gospodarstvo koristilo je aerosnimke fotointerpretacijom kod
opisa sastojina u šumama između Zagreba i Siska.


Šumsko gospodarstvo Osijek uzelo je zadatak da promjene unutar šumskih
parcela unese u postojeće šumsko gospodarske planove sasvim jednostavnim
metodama bez ikakvog instrumentarija (radi se o ravnim terenima) i to
metodom grafičkog redresiranja.


Šumarski fakultet u Zagrebu, djelomično u suradnji sa ElektroprojektomNRH, a djelomično u vlastitoj režiji došao je fotogrametrijskom metodom do
planova sa slojnicama za svoje objekte u Zalesini i Jamaričkom brdu. (mjerila
1 :5.000).


Za interpretacijske svrhe aerosnimke su nabavili Šumsko gospodarstvo
Vinkovci, Tolmin i Uprava Nacionalnog parka »Plitvička jezera«.
U navedenim primjerima racionalizacija u radu leži u uštedi vremena ili
u eliminiranju obilaženja i rada na teškim terenima.


SI. 3.


Pored ostalih smatramo da pred nama stoji novi veliki zadatak gdje bi se
trebali iskoristiti rezultati aerofotogrametrijskih snimanja u zemlji, a to su
izrade vegetacijske karte (na pr. u mjerilu 1 :200.000 i krupnijem) i karta