DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 20     <-- 20 -->        PDF

tipova šuma i šumskih staništa (na pr. u mjerilu 1 :25.000 te 1 :12.500 ili
1 :10.000), koja bi dala pouzdani površinski inventar niskih, srednjih i visokih
suma, te inventar otvorenih i sklopljenih šuma, površine juniperetuma, vriština,
točila, erodiranih površina itd. Uvjeta za izradu pouzdane vegetacijske karte
i karte tipova šuma i šumskih staništa ima sve više i više. Geodetski radovi
Geografskog Instituta JNA i Geodetskih uprava republika toliko su posljednjih
godina napredovali da se upravo nameće pitanje novog vida topografskih
karata u pogledu geološkom, vegetacijskom, šumarskom itd. Tamo gdje bi se
iskorisitili aerosnimci za ravne terene dostajao bi aeroprecrtavač LUZ (si. 1.),
a za brdske terene Stereotop (si. 2.). Ako bi se mjestimično trebale odrediti
nove orijentacijske tačke, kao podlogu za kartiranje, trebalo bi primijeniti za
određivanje položaja takvih tačaka radijalsekator (si. 3) i precizni aneroid
(sistema Paulin ili si.).


Recentna karta vegetacije odnosno tipova šuma i šumskih staništa izrađena
sistematski za pojedina područja dala bi temeljitiju dokumentaciju kako
za razne uređajne radove tako još i više za izradu projekata u pogledu pošumljavanja,
introdukcije, melioracija itd. Počeci navedenih radova naziru se u
saradnji Instituta za šumarska istraživanja NRH i Zavoda za geodeziju Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


THE APPLICATION OF PHOTOGRAMMETRY IN THE ELABORATION
OF FOREST-MANAGEMENT PROJECTS


Sumlmary


In modern forestry photogrammetry finds application both in the f eld of forest
management (when the mensurational elements are in question) and in the field of
silviculture, construction of forest communications, and forest protection, as discussed
in the article on concrete examples.


In the past 15 years photogrammetry was applied in the forestry of Yugoslavia
for the needs of management of forest and the elaboration of maps on the plant
communities mainly of the heavily accessible areas to the South of the country. There
are also some cases of its application in the northern parts. The form of "work consisted
in coordination with the institutions carrying out photogrammetrical operations.


One of the next tasks with which photogrammetry will be concerned is ´both the
elaboration of a map of plant communities and a map of forest stand types and off
forest sites based on a new topographical map of Yugoslavia.