DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 21     <-- 21 -->        PDF

ODNOS NEKIH NAŠIH VRSTA DRVEĆA I SASTOJINA
PREMA TIPOVIMA TALA


Ing. MIRJANA KALINIC


Uvod


Na život i razvoj šume utječe tlo čitavim nizom uzajamno uslovljenih faktora
fizikalne, kemijske, biološke prirode, čiji integralni izraz je tip tla. »-Uzajamna
životna ovisnost šume i tla je često tako uska da su utjecaj šume na tlo
i utjecaj tla na šumu nedjeljivo međusobno povezani« (A a 11 o n e n). Stoga utvrđivanje
pojedinačnih pokazatelja svojstava tla (npr. sama kemijska reakcija
ili dr.) nije dovoljno za ocenu proizvodne vriednosti tla, već treba uzeti tip tla.
Tipovi tla i niže sistematske jedinice karakterizirane su nizom kemijskih, fizikalnih,
morfoloških i drugih svojstava.


Tla šuma razlikuju se od poljoprivrednih tala po prirodnom sklopu horizonata
profila, ponekad izmijenjenih utjecajem raznih faktora. Posebne značajke
šumskog tla ovise o prirodnoj vegetaciji šume prilagođene svojstvima i plodnosti
tla i reguliranju plodnosti prirodom same šume ili uzgojnim zahvatima
(privođenjem svjetla i topline u sastojinu, uvođenjem raznih načina sječe, unošenjem
vrsta drveća koje popravljaju tlo, stvaranjem mješovitih sastojina i dr.).
Velik dio hraniva vraća se tlu šušnjem, a stabla dozore za sječu u mnogo duljem
periodu nego biljke u poljoprivredi. I mjerila za ocjenu plodnosti šumskog tla
su različita od onih u poljoprivredi. Tip tla koji je za poljoprivredne kulture
neplodan, za mnoge vrste šumskog drveća je povoljan, npr. podzol, kao siromašno
tlo, bez meliorativnih zahvata nepodesno je za poljoprivredne vrste
biljaka, a povoljno za smreku i bor, iako i ove dvije vrste drveća mogu bolje
rasti na plodnijem tlu. Šume rastu na dubokim tlima, ali veoma često i na plitkim,
genetički mladim tlima, u pukotinama golih stijena, na skeletnom detritusu,
odronima, permanentno poplavljenim površinama, tresetnim naslagama
i dr. Sve ovo, kao i velika mikrovarijabilnost osnovnih svojstava šumskih tala,
ukazuju da je pojam proizvodnog tla u šumarstvu širi nego u poljoprivredi.


Vrste drveća i sastojine u odnosu na tlo


Savremene metode intenziviranja šumske, proizvodnje i gospodarenja upućuju
sve više uzgajivače šuma na poznavanje tipova tla i njihovih svojstava kao
i odnosa tih svojstava na razvoj, sastav i proizvodnu vrijednost sastojina. Radi
boljeg upoznavanja ovih odnosa donosimo prikaz najvažnijih vrsta drveća i
njihovih sastojina prema tlu.


Bukva . U različitim klimatskim područjima uspijeva bukva na raznovrsnim
geološkim podlogama i tipovima tala. Najbolje joj odgovaraju tla koja


111