DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 23     <-- 23 -->        PDF

U nizinskim predjelima Podravine i Posavine, bukva ponegdje dolazi s hrastom
lužnjakom na višim (»grede«) mjestima parapodzola (pseudogleja), jer ne
podnosi poplave.


Hras t raste na različitim tlima. Lužnjak treba duboko, mineralnim hranivima
bogato tlo, svježije nego hrast kitnjak. Kitnjak je vrlo osjetljiv na ljetne
poplave i visoke izdanske vode, lužnjak uspijeva na vlažnom tlu sa visokom
razinom podzemne vode i lako podnosi povremene poplave ako ne traju dugo.


Sistem korijena hrasta jako je razvijen, a dubina prodiranja zavisi o karakteru,
vlažnosti i svojstvima tla. Žila srčanica prodire do 2 m i dublje, a glavna
masa korijenja razvija se na dubini 50 — 70 cm. Na Veliko — Anadolskim černozemima
SSSR-a, prema Z o n n - u, prodire korijen hrasta i do 7 — 8 m. U
odsustvu vlage podzemnih voda, u aridnim uslovima, korijen prodire samo do
dubine od 2 — 3 m. Dubina prodiranja ovisna je o dubini vlaženja tla. Rezultati
istraživanja Zonn-a pokazuju da hrastove šume rastu na najraznovrsnijim tlima
i u različitim klimatskim uslovima; to uvjetuje raznovrsnost tipova ovih šuma
i njihove proizvodne sposobnosti. Opadanje produktivnosti šuma hrasta ovisno
je većim dijelom o rezervama vlage tla ,a ne hranivima tla; što je manje vlage
u tlu, slabiji je rast hrastovih šuma i niža njihova produktivnost. Hrastove šume
na soloncastim tlima, soloncima i na tlima više ili manje zaslanjenim, kao i na
plitkim tlima, kratkog su vijeka i male produktivnosti. Ova istraživanja odnose
se na hrastove šume u šumostepi i stepi SSSR-a, koje se dijele u tri prirodno
historijske grupe: brdske, nizinske ili lužnjačke i aluvijalne hrastove šume.


Naše šume kitnjaka, kitnjaka i graba, kao i hrastove sastojine drugog sastava
veoma su često vegetacija parapodzola koji u ekološkom pogledu pokazuje znatnu
varijabilnost. To su zajednice: Querceto-Carpinetum croat. Horv., subasocijacija
Querceto-Carpinetum erythronietosum, zatim Querceto-Castanetum croat.
Horv. u Hrvatskoj, Bosni i Sloveniji. Izvanredna energija korijena hrasta i graba
omogućuje prodiranje i u glinoviti B horizont parapodzola. Hrast i grab mogu
da podnose smjenjivanje vlažne i suhe faze parapodzola u toku godine. Transpiracijom
i sklopom korijenja ova se tla dreniraju i tako se smanjuje stagniranje
gornjih voda i sprečava površinsko oglejavanje. U sušim oblastima Srbije, a po
najnovijim ispitivanjima (Ćirić-Fukarek ) i Hercegovine, zajednica cera
i sladuna (Quercetum confertae cerris Rud.), razvija se na parapodzolima; zajednica
cera i sladuna razvija se i na podzolastim vrištinsko-bujadičnim tlima sušnih
oblasti, a u nižim položajima i na kiselim smeđim tlima silikatnih supstrata. Na
kiselim smeđim tlima lijepo uspijevaju i sastojine hrasta kitnjaka (Papuk, Moslavačka
gora, Psunj i dr.).


Sastojine hrasta lužnjaka nizinskih predjela istočne Slavonije dobro uspijevaju
na povišenim mjestima, gredama; tu su se razvila isprana smeđa tla,
parapodzolasta tla — na lesu i parapodzoli. U poplavnim područjima Posavine,
Podravine i dr., šuma lužnjaka (Querceto-Genistetum elatae Horv.) uspijeva na
mineralno močvarnim tlima niza (depresija), vlažnim varijetetima parapodzola
i prelazima parapodzola prema mineralno močvarnim tlima, zatim aluvijalnim
tlima.


Cesto u zajednici sa bukvom sastojine hrasta, pretežno kitnjaka, razvijaju
se na parapodzolastim tlima sjeverozapadnih i drugih dijelova naše zemlje. Parapodzolasta
tla najčešće se iskorišćuju kao oranice, jer su duboka, dosta plodna
i umjereno vlažna.