DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 24     <-- 24 -->        PDF

U planinskim predjelima, rendzine na točilima nižih položaja, obrasle su
često kserotermnim zajednicama s hrastom meduncem, crnim grabom, crnim
jasenom, itd. Dolomitne rendzine južnih padina obrasle su također kserotermnim
zajednicama hrasta, a na sjevernim ekspozicijama je često bukva.


SI. 2. Rendzine na laporastom vapnencu jisžnih padina Kalnika
Foto: ing. M. Kalinić


Zajednica Querceto-Carpinetmn staphyletosum Horv., i zajednica cera i sladuna
uspijevaju uglavnom na varijetetima smeđih i žućkastosivih eluviranih
karbonatnih tala. Erodirana smeđa tla južnih padina najčešće pokriva šikara
medunca sa crnim grabom i crnim jasenom.


Prirodna staništa šuma hrasta kitnjaka i graba humidnijih predjela su i
podzolasta vrištinsko-bujadična tla.


B ri j e s t nizinski (Ulmus campestris L.) uspijeva u mješovitim sastojinama
lužnjak-brijest-jasen nizinskih i poplavnih područja naših najvećih rijeka. Tu
dobro raste na gredama u ispranim smeđim šumskim tlima, parapodzolastim
tlima i varijetetima parapodzola; u nizama uspijeva na vlažnim varijetetima
parapodzola i prelazima parapodzola prema mineralno močvarnim tlima. Veoma
dobro se razvija i na dubokim, svježim aluvijalnim tlima. Uspijeva i na parapodzolastim
tlima u zajednici sa hrastom kitnjakom, i drugdje.


114