DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Horv.) razvija se na parapodzolastim tlima i parapodzolu gdje podnosi smjenjivanje
vlažne i suhe faze u toku godine, karakteristične za parapodzole. U nekim
od navedenih zajednica uspijeva obični grab i u kiselim parapodzolima silikatnih
supstrata, srednje dubokim varijetetima smeđih tala na vapnencu i vrištinsko
bujadičnim tlima humidnih oblasti.


Na rendzinama, smeđim karbonatnim tlima, erodiranim smeđim tlima južnih
padina i drugima, uspijeva obični grab, crni i bijeli grab u zajednicama
hrasta kitnjaka, medunca i cera: Querceto-Carpinetum staphyletoswm
Horv., Querceto-Ostryetum carpinifoliae Horv., Querceto-Ostryetum quercetosum
sessiliflorae Horv., šumi bijeloga graba (Carpinetum orientalis croat.
H-ić), itd.


Joha crna (Alnus glutinosa Geaertn.) popravlja tlo šušnjem koji sadrži
mnogo organskih tvari. Ima snažan sistem korijenja, razvijen uglavnom površinski
koji dobro utječe na strukturnost tla. Djelovanjem aktinomiceta (Actinomyces
alni) razvijaju se na njezinom korijenju kvržice pomoću kojih se tlo
obogaćuje dušikom iz zraka.


?A .


im


--4V


** i-i#/


*?L´,.»,


m
. -r


SI. 3. Aluvijalno karbonatno tlo recentnih nanosa donjeg toka rijeke Save, pod
sastojinom topole. Šumarija Kupinovo — Srem
Foto: ing. M. Kalinić