DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 29     <-- 29 -->        PDF

sa proslojcima glinovitijeg sastava ili zbijenim tlima sa većim sadržajem, mangana,
žila srčanica prestaje rasti i na vrhu se razvije metlasto (Z o n n i 5 i-
m a n j o k).


SI. 4. Devastirana kseroteraina zajednica hrasta´ kitnjaka na đolomitnim rendzinama
šum. predjela Krndije, popunjavana c. i b. borom
Foto: ing. M. Kalinić


Obični bor se razvija na podzolastim vrištinsko-bujadičnim tlima, parapodzolima
,naročito poslije degradacije hrastovih šuma, rendzinama i drugima; u
brdskim i planinskim oblastima dobro raste u smeđim podzolastim tlima kiselih
supstrata. Obični bor se ovdje obilno podmlađuje i dobro prirašćuje. Povećanom
adsorpcionom površinom dubokog i dobro razvijenog korijenovog sistema bor
nadoknađuje inače nisku koncentraciju hranjivih tvari ovog tla. Bor dobro raste
i u podzolu, jer snažnim korijen ovim sistemom prodire A2 podhorizont, i sekundarno
razgranjen u B horizontu koristi iluvirane hranjive tvari. Obični bor
stvara često manje sastojine ili mješovite sastojine s ostalim četinarima, naročito
crnim borom (P. nigra Arn.). Uspijeva tada na skeletnim i drugim tlima,
nepovoljnim za lišćare.


Sume običnog i crnog bora uspijevaju i na riječnim prudovima (Drava i dr.)
koji su izvan dohvata poplave. Crni bor je termokserofilniji nego bijeli bor;
raste najčešće na sušnim plićim tlima. U Velebitu i Kapeli nalazimo rendzine