DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Koliko je to maleni fond divljači najbolje možemo ustanoviti ako ga
uporedimo sa godišnjim odstrelom divljači u ĆSSR koja je jedna od naprednijih
zemalja u lovstvu. U CSSR se godišnje odstreljuje:


jarebica poljskih 2,500.000 kom
zec 1,400.000 „
fazan 430.000 „
divlji kunić » 210.000 „
srneća divljač 56.000 „
divlje patke 38.000 „
divlji golubovi 19.000 „
tetrijeb mali 7.100 „
jelenska divljač 6.500 „
šljuka 3.700 „
jelen lopatar 1.900 „


" _ veliki tetrijeb 293 „


Kada bi se kod nas uzgajala divljač (osobito niskog lova) kao u CSSR onda
bi se godišnje moglo odstreljivati 5 puta više zečeva, 10 puta više fazana i cea
35 puta više poljskih jarebica. No obzirom na naše bolje klimatske uslove od
onih koji vladaju u CSSR brojno stanje divljači po ha moglo bi biti veće
nego u CSSR.


Napominjem da smo i u brojnom stanju visoke divljači slabiji od CSSR,
no visoka divljač (jeleni, srne, divlje svinje) sa ekonomskog stanovišta nije
toliko interesantna, jer ona uz najbolje iskorišćavanje jedva može pokriti
troškove šteta što ih pričinja na poljoprivrednim i šumskim kulturama. To
ne znači da bi tu divljač trebalo istrijebiti, već treba poduzeti sve mjere da se
štete svedu na najmanju mjeru. To se može postići uzgojnim odstrelom loših
primjeraka te divljači od kojih zajednica ima vrlo malo koristi kao i stvaranjem
preduslova da divljač u šumi nađe potrebnu hranu. Iskustvo sa uzgojem visoke
divljači je pokazalo da štete od iste rastu odnosno smanjuju se na kvadrat u
odnosu na brojno stanje divljači.


Stanje u lovstvu


Da je brojno stanje divljači u našoj republici u odnosu na mogućnost tako
maleno imade više razloga. Jedan je od osnovnih razloga nesređeno stanje u
lovstvu. Postojeći opći zakon o lovu FNRJ stupio je na snagu 1947. godine i
on je u suštini kppija predratnog zakona o lovu. Slično je i s postojećom lovačkom
organizacijom, jer je i ona kopija stare organizacije sa svim njenim
negativnim karakteristikama kao što su monopolizam, začahurenost, visoka
prosječna starost njenih članova. Ako se još imade u vidu i nepovoljna struktura
članstva u toj organizaciji zbog čega su do velikog izražaja došla sitnovlasnička
gledanja, onda nije čudno što takva shvatanja dominiraju u mnogim