DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 44     <-- 44 -->        PDF

SJEĆA BUKVE I DRUGIH LISTACA KRAJEM LJETA


— BIOLOŠKI NAČIN SUŠENJA DRVETA
Ing. VLADISLAV BELTRAM


Stara narodna iskustva


Narod .u brdskim predjelima Slovenije, Gorskog Kotara, Bosne i Makedonije
(u planini istočno od Berova) siječe bukvu nekako između 15. augusta —


8. septembra. Oborena stabla ostavlja sa čitavom krošnjom na zemlji tako dugo,
da lišće dobro uvene, što traje oko 2—4 nedjelje. Iza toga slijedi izrada sortimenata,
koja daje bijelo drvo, gotovo bez pucanja i krivljenja, bez zagušenosti
i prozuklosti, a znatno lakše. Ogrjevno drvo, odmah iza izrade, dobro izgara
u vatri, kao da je prosušeno. Taj način sječe provode seljaci u brdskim terenima
i u Svajcarskoj, kako smo imali prilike da saznamo na stručnoj ekskurziji po
toj zemlji u junu 1956.
Iz davnih vremena služili su se tim iskustvom koritarj u Slavoniji i Sremu kod
sječe vrbe i topole. I oni obaraju stabla krajem augusta i ostavljaju ih u krošnjama,
da lišće dobro uvene, za što treba oko 2—3 nedjelje, pa onda izrađuju iz tnjih korita.
Kod kuće imam korito za pranje sitnog rublja, dugačko 116 cm, široko 47 om i duboko
17 cm, izdubljeno iz vrbovog trupca. Stijene su debele 23 mm. Korito sam nabavio


g. 1937, kada sam bio upravitelj šumske uprave u Vrbanji kod Vinkovaca. Korito
me pratilo iz Vrbanje u Otočac, Senj, Beograd i Ljubljanu. Danas je korito staro
26 godina, a prošlo je kroz sve moguće hladne i vruće, vlažne i suhe klimatske prilike.
Uz vrlo čestu upotrebu, ono je odličnog izgleda, zdravo i bez traga nekih raspuklina,
kao da je upravo sada izrađeno.
A. J u r m a n (1) iz Šumarije Rovinj govori o starom narodnom običaju
u Istri, kako narod siječe kolje crnog jasena u drugoj polovini augusta i ostavlja
oborena stabla 3—4 nedjelje sa lišćem. Ovakva sječa daje kolje veće čvrstoće
i za 2—3 godine veće trajnosti od onoga iz zimske sječe. Osim toga ustanovljeno
je, da sječa krajem augusta ne smanjuje izbojnu snagu panja. Pošto u samo
jednoj komuni treba godišnje po 200.000 kolaca, Jurman naglašuje potrebu za
sječom u to vrijeme umjesto zimske sječe.
Svojim promatranjima na otoku Braču 1930—1936 uvjerio sam se, da je
narodni običaj sječe makije u augustu, za vrijeme najveće žege, daleko ispravniji
od sječe u razdoblju oktobar—mart. U augustu je prekid vegetacije, zbog
žestoke i dugotrajne suše, mnogo sigurniji i intenzivniji nego za vrijeme zime,
koja je tamo redovno i blaga i kratka. Izbojna snaga iz panja iza ljetne sječe
je jača, a jesenji izbojci imaju do ljetneg prekida vegetacije vrlo dugačak vegetacijski
period, uz kraće i neznatne zastoje preko zime.


I pojedini naši šumari prihvatili su i izvodili sječu krajem augusta:


Dr ing. Dušan Oreščanin , tada upravitelj šumarije Garešnica, provodio
je sječu bukve na taj način g. 1938, 1939, 1940. Poduzeće UKOD na Rijeci
i pilana NIHAG u Garešnici bili su zadovoljni drvetom iz ove sječe.


134
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Ing. M. Gregačevi ć koristio je taj način sječe g. 1952, 1953, 1954 kod
topole. Krajem augusta oborene topole ostavio je 2—3 nedjelje u krošnji, pa
tek onda prišao izradi. Tvornica šibica u Osijeku, čiji je službenik danas ing.
Gregačević, primala je topolovinu iz te sječe za izradu šibica i kutija (ljuštenjem)
i bila tim drvetom zadovoljna. (Oboje iz usmenih podataka Oreščanina
i Gregačevića.)


Pojedina poduzeća drvne industrije (Postojna, Ajdovščina) u SI. Primorju
su i prije 2. svjetskog rata tražila bukovinu iz ove sječe. To je DIP Ajdovščina
tražio i poslije rata. Drvni kombinat JELOVICA, Škofja Loka, već godinama
uzima javorovinu iz ovog načina sječe i priznaje Šumskom gospodarstvu Ljubljana
zato nešto višu cijenu.


Mišljenja iz stručne literature o ljetnoj sječi


Domaća i strana stručna literatura sa područja korištenja i prerade drveta,
o ovom načinu sječe bukve, bilježi izvjesna mišljenja, među kojima su interesantnija
slijedeća:


K ol l man n (2) na str. 38 svoga djela zagovara ovaj način sječe bukve
u ljetu: — Kod listača (hrasta, johe, breze, lipe i topole) dajemo prednost zimskoj
sječi. Kod tih vrsta, naročito kod bukve, izbjegavamo sječu od februara do
kraja juna. Naprotiv, sječa poslije toga vremena ima prednost, ako oborena
stabla ostavimo neizrađena sa punom krošnjom, da lišće uvene, što je dokaz,
da se drvo dovoljno isušilo i da ga možemo izraditi u Sortimente. Za bukvu je
ovaj postupak najveće moguće jamstvo, da ostane drvo zdravo.


Trendelenburg/Mayer — Wegelin (3) na str. 283 i 290 vele:


— Za pravilno korištenje ljetne sječe bukve, time da se oborena stabla suše
kroz lišće, potrebno je da se izrada sortimenata obavi u roku od 4 nedjelje. U
tom roku ne pojavljuju.se tile i zagušenost u deblu. O tome je izvjestio Brunn
poslije izvršenog pokusa ljetne sječe u Brahmwaldu. Ako bukve iz ove sječe
ostavimo duže od 4 nedjelje neizrađene, kora na deblu brzo počinje da odstupa
i javlja se nagla promjena boje, koja kvari kvalitet drveta. Gäumannova istraživanja
pokazala su, da je bukovina iz zimske sječe otpornija prema ostalim
osjetljivijim gljivicama nego ona iz ljetne sječe. Ipak, ležanje drveta kod ljetne
sječe kroz 4 nedjelje, u tom pogledu ovaj način sječe izjednačuje se zimskom
sječom.
Značajno je, da oba autora govore samo o ljetnoj sječi, koja se ne ograničuje
na kraće razdoblje npr. na drugu polovinu augusta. Baš taj rok je, kako
ćemo kasnije vidjeti, od najveće praktične vrijednosti.


Iskustva sa brezom u SSSR


U sjevernim oblastima SSSR breza je važna ekonomska vrsta, čiji transport
rijekama na velike razdaljine predstavlja poseban problem. Ovdje je biološko
sušenje drveta važna mjera za povećanje plovnosti drveta listača, jer ni zimska
sječa uz dugo ležanje ni obična ljetna sječa ne daju mogućnosti dovoljnog isušenja
za plavljenje drveta (trupaca) rijekama.


Vrlo interesantnu i svestranu analizu o tome dao je I.-I. Tonkel j (4):


Ustanovljeno je, da stablo sa 60 m2 površine lišća u krošnji izdaje dnevno
slijedeće količine vlage kroz lišće:
bukva i hrast 5,5 kg jasen 8,— kg
javor 4,— ,, breza i trepetljika 9,— „
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Sječa u augustu, uz biološki način sušenja kroz krošnju oborenog stabla,
pokazala je kod breze, uz ugodne meteorološke uslove, gubitak vlage 150—200
kg/m3 kod golosječe u roku 8—10 dana, a kod preborne sječe u roku najmanje
30—45 dana.


Kod ovog načina sušenja, gubitak težine u roku 15 dana kod breze, kod
težine svježeg drveta 950 kg/m3 iznosio je 200 kg/m3, kod trepetljike kod težine
svježeg drveta 970 kg/m3 iznosio je 220 kg/m3.


Kod raznih načina sječe i sušenja, brezovi trupci pokazali su vrlo različite


gubitke vlage:
neč-n sušenja stanje debla mjesec sječe Gubitak vlage
1) obično u složaju u kori X—XII u 170 dana 40 kg/m3
2) obične u složaju okorano u pojasima VIII 230 110
3) biološki (preb. sječa) u kori VIII 40 180
4) biološki (golosječa) u kori VIII 10 170
5) biološki (golosječa) u kori VIII 10 160


Pod 1) sječa je obavljena zimi. pod 2) obična sječa u augustu, pri čemu su
trupcima ogulili koru u pojasima radi lakšeg sušenja. Trupci pod 1) ležali su
170 dana, pod 2) ležali su 230 dana.Pod 3), 4), 5) obavljena je sječa u augustu, uz
biološki način sušenja kroz krošnju.


Razlika između običnog načina sušenja trupaca i biološkog sušenja je u
tome:


1) Intenzitet kod običnog sušenja je vrlo spor i slab, a sušenje površinsko
sa čela i sa površine obijeljenih pojasa. To izaziva zagušenost, napad gljivica,
prozuklost i kasnije trulež.


2) Biološki način sušenja je brz, intenzivan,.teče jednomjerno iz čitave kubature,
pri čemu nema zagušenosti i opasnost napada gljivica jako je smanjena.


Ovako intenzivno sušeni brezovi trupci, bez premaza čela, plavljeni su 50
dana bez ikakvih gubitaka. Tek poslije 3 mjeseca potonulo je 10% plavljenog
drveta. Uz premaz čela protiv upijanja vode, bio je odličan uspjeh kod plavljenja
kroz 5—6 mjeseci. I kvalitet brezovine iz biološkog sušenja je neuporedivo
bolji. Kod slabijeg sušenja trupaca u složajima iz obične sječe drvo je jače pucalo
i podlijegalo kvarenju. Tonkelj preporučuje ovaj način sušenja breze za
bolji kvalitet drveta, znatno manju težinu kod izvlačenja i prevoza te za veću
plovnost.
Rezultati naših istraživanja o bukvi 1957, 1958


Želio sam, da ispitamo i za našu bukovinu:koliko gubi vlage u raznim predjelima, obzirom na položaj sastojine i
vrijeme sječe,

da li noćna svjetlost punog mjeseca utječe na intenzitet transpiracije
vlage kroz lišće i time na intezitet sušenja, kako to narod ponegdje tvrdi,
— kako se drvo ponaša glede boje. pucanja, krivljenja i kvarenja.
Istraživanja su obavljena po jedinstvenoj metodici rada:
1) Za oglede neka se odaberu jednodobne sastojine nepotpunog obrasta.
Skupine od po 10 stabala neka budu približno jednakog prsnog promjera, oborene
u vidu progalne sječe, u roku 48 sati od nastupa punog mjeseca odnosno
mraka. Na nagnutom terenu stabla se obaraju uzbrdo.


136
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 47     <-- 47 -->        PDF

2) Na dan sječe odreže se od oborenog stabla 1 m dugačak odrezak, koji se
odbaci, jer je obračun kubature zbog žilišta nesiguran. Odmah iza toga odreže
se drugi 1 m odrezak izmjeri i vagne u šumi na vagi sa tačnoćću 0,1 kg. Ćelo
ležećeg stabla premaze se kolomazom, da se vlaga ne gubi sa čela. Izračuna se
spec, težina drugog 1 m odreska svježe oborenog stabla.


PREMAZ


3) Kada je lišće oborenog stabla dobro uvelo, odreže se novi 1 m dugački
odrezak, izmjeri se i vagne. Upoređenje spec, težine ovog odreska sa spec, težinom
odreska na dan sječe pokazuje gubitak vlage (težine) kroz list, od dana
sječe do dana izrade.


4) Kasnija (druga) sječa neka s&s&fcia^fu istoj sastojini.


Ogledi su izvršeni kod šumskih gospodarstava, Maribor, Kranj i Celje na
vrlo raznolikim terenima, toplim, sušim, vlažnijim i hladnijim. Organizatori
odnosno izvođači bili su inženjeri D. Oberstar , A. Krive c i tehničari Sr.
Lakožić, A. Lobnik i Fr. Znidar.


Podaci o isušenju 9 skupina po 10 bukovih stabala:


i) OJ


Težina ´


Predjeo
nadm.


visina


Položaj


Skupi


SB


Prsni
promjer
cm


Kozjak sunčan 1 13—29


Dan sječe


kg/m:
dan


§"L


puni mjesec
mrak

izrade sječe


27. 8. 1957 14 1.025 821 204
5


o a
na


sjenovit 2 16—23 1.038 861 177


(Maribor) sunčan 3 16—27 9. 9. 1957 o 11 1.014 892 122
320 m sjenovit 4 16—24 1.0(63 929 134


Tržić duboka 5 31—39 26. 8.1957 s 59 1.015 889 126
(Kranj) vlažna 6 31—39 10. 9. 0 44 1.024 916 108
950 m dolina 7 27—33 24. 10. 51 1.059 1.016 43


Vitanje vlažna 8 21—31 15. 9.1958 14 1.069 982 87
(Celje) sut ješka 9 21—28 29. 9. o 53 1.100 1.002 98
350 m


-


Nalazišta skupina:


1—4 otvoren brežuljkast teren (za sušenje ugodno)


5—7 duboka dolina u lancu Karavanki, ekspozicija SZ (neugodno)


8—9 vlažna, 500 m duboka sutjeska, ekspozicija SZ (neugodno)


Obrast sastojina: 0,7 kod 1—4 i 8—9 te 0,3 kod 5—7.


137
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Rezultati i nalazi:Težina svježeg drveta je veća u sjenovitom položaju i kod kasnije sječe.

Ležanje skupina 3, 4, 8 bilo je zbog kasnije sječe i hladnog položaja prekratko
(11 odn. 14 dana).

Kod kasne sječe skupine 7 lišće je već imalo žućkastu boju.

Jača noćna svjetlost kod punog mjeseca nema vidljivog utjecaja na transpiraciju
vlage kroz lišće.
Ako svaku od 9 skupina, s obzirom na težinu u svježem stanju, podijelimo na
po 2 podskupine od po 5 stabala — na specifično lakšu i na spec, težu podskupinu,
vidimo, da je intenzitet sušenja teže podskupine jači, jer teže drvo sadrži više
vlage.


A = spec, težina svježeg drveta na dan sječe
B = spec, težina drveta na dan izrade
C = isušen je


ipina lakša podsku] pina teža podskup ina prosjek
A B C A B C A B C
1 0.99 — 0.82 = 0.17 1.07 — 0.85 = 0.22 1.02 — 0.82 = 0.20
2 1.01 — 0.86 = 15 1.08 — 0.86 = 22 1.04 — 0.86 = 18
3 0.97 — 0.87 = 10 1.05 — 0.91 = 14 1.01 — 0.89 = 12
4 1.02 — 0.94 = 08 1.10 — 0.92 = 18 1.06 — 0.93 = 13
5 1.00 — 0.88 = 12 1.03 — 0,90 = 13 1.02 — 0.89 = 13
6 1.00 — 0.90 = 10 1.04 — 0.91 = 13 1.02 — 0.91 = 11
7 1.04—1.00 = 04 1.07 — 1.03 = 04 1.06 — 1.02 = 04
8 1.04 — 0.97 = 07 1.10 — 1.00 = 10 1.07 — 0.98 = 09
9 1.07 — 0.98 = 09 1.13 — 1.02 = 11 1.10 — 1.00 = 10


Prema Ugrenović u (5) specif, težina svježe bukovine iznosi 0.92 — 1.12,
prosječno 1.01, prosušene bukovine iznosi 0.66 — 0.83, prosječno 0.75, (pod težinom
prosušenog ili zračno suhog drveta bukovine smatra se u praksi bukovina,
koja je izrezana preležala 6 mjeseci u natkrivenom prostoru). Gubitak vlage je
u prosjeku 0.26 odnosno 260 kg/m3.


Upoređeno sa 260 kg/m3, prema Ugrenoviću. gubitak vlage kod naših ogleda
iznosio je po skupinama:


skupina 1 gubitak 204 kg/m3 ili 78% skupina 5 gubitak 126 kg/m3 ili 48%
2 177 68 6 108 42
3 122 47 7 43 17
4 134 52 8 87 34
9 98 38


Ako uzmemo u račun, da je svježa bukovina iz ranije sječe u istoj sastojini
za 40 kg/m3 lakša od svježe bukovine iz kasnije sječe, onda je % gubitka vlage
iz sječe u drugoj polovini augusta znatno veći. Gubitak vlage kod skupine 5 bio
bi n.pr. 64% umjesto 48%, a kod skupine 6 bio bi 57% umjesto 42%.


Ostala zapažanja kod postavljenih ogleda bila su:upadljivo bijela boja (kao kod javora), trajna i jednomjerna po čitavoj
kuba turi (izuzev crveno srce),
188
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 49     <-- 49 -->        PDF

—. neuporedivo manje pucanja sa čela nego kod zimske sječe, premda je
kod skupina 5, 6, 7 curila voda sa čela u 70% svježe oborenih stabala,


— bez prozuklosti na čelima,
— bez krivljenja.
Vanredno zanimljiva i za praksu važna je konstatacija ing. M. Brinar a
(6). Primijetio je, da oštećenja na bukovim deblima, prouzrokovana bušenjem
Presslerovim svrdlom za određivanje prirasta, vrlo različito djeluju — prema
tome u koje godišnje doba su bušenja vršena. Ogledima je ispitao i ustanovio,
da se ozljede iz augusta—septembra u bukovom deblu najsporije i u najmanjem
opsegu šire i da je sposobnost regeneracije ozljeda iz toga vremena najjača.
Ozljede u ostalo vrijeme vegetacije šire se jače, a najviše ako su nastale u vrijeme
mirovanja vegetacije tj. zimi. Očito se ovdje radi o razlikama u odnosu
učešća masti i škroba u razno godišnje doba.


U g r e n o v i ć (5) na str. 209 svoga djela iznosi mišljenje botaničara o većoj
trajnosti drveta, ako se škrob kao rezervna tvar pretvori u masti nego ako ostane
u vidu škroba, i zaključuje: — Izgleda da se ljetno pretvaranje škroba u mast
ne vrši samo kod bukve i hrasta već i kod drugih lišćara. Za ove bi vrsti mogla
odgovarati ljetna sječa.


Nova praktična iskustva 19 59 — 1961


Šumsko gospodarstvo Kosovska Mitrovica (ing. Il i ć), zbog zaostale zimske
sječe 1958/59, dobilo je g. 1959 iznimno odobrenje, da izvrši ljetnu sječu u roku
15 dana. To su obavili slučajno u drugoj polovini augusta, u roku 15 dana, i zatim
prišli izradi sortimenata. Drvni kombinat u Peći bio je kvalitetom bukovine
vrlo zadovoljan, jer je bila bijela, zdrava i nije pucala.


Šumsko gospodarstvo Celje (ing. Oberstar ) posjeklo je za pokus 20 m3
bukovine u augustu 1959. Trupci i drva izrađeni su u novembru. Jedan trupac
(škartiran) ostao je u šumi do kraja maja I960, bijele boje, zdrav, bez traga prozuklosti,
kako se to ustanovilo kod njegove izrade u drva. Sva drva ležala su
složena, u šumi do juna 1960, u sjeni između stabala, a bila su bijela, lagana,
zdravog zvuka i bez traga zaraze. U augustu 1961 posjekli su 1.610 m3.


Šumska uprava Idrija (ing. Kordiš ) g. 1959 i 1960 proredom je posjekla
po 500 prm bukovog ogrjevnog drveta sredinom augusta, izrada je uslijedila
nakon 15—20 dana. Krajem septembra drva su bila teška 520 kg/prm, lijepa,
b;jela i pogodna za izvoz u Italiju. Suma leži 1.000—1.200 m visoko a predjel
je otvoren.


Fakultetsko poduzeće »SILVA« u Kamniškoj Bistrici (ing. Kovač ) posjeklo
je ljeti 1960 i 1961 svega 800 m3 bukovine. U jul u oborena stabla, koja
su preležala u krošnji do izrade 2 mjeseca, pokazala su na čelima napad gljivica
do 5 cm duboko, kao i tamo gdje se stablo doticalo zemlje. Kod sječe krajem
august a ove pojave nije bilo. I u buduće će se služiti tom sječom, pogotovo
što je englesko tržište galanterijske proizvode iz te bukovine vrlo ugodno
primilo.


Šumsko gospodarstvo Nazarje (ing. K o z i ć) posjeklo je kod 3 šumske
uprave krajem augusta 1961 u nadmorskim visinama 1.100;—1.300 m svega


1.500 m3 bukovine. Drvo trajno bijele boje, bez krivljenja i uz neznatno pucanje
te lakši prevoz dali su poticaj, da se za slijedeću godinu predvidi sječa na
taj način za 3.200 m3 ili 23% godišnjeg etata bukovine.
139
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Poljoprivredna zadruga »SLOGA«, Kranj posjekla je na taj način g. 1961
svega 150 m3 bukovine. Kvalitet drveta je u svakom pogledu odličan, dok je
ono iz ranije sječe (početak augusta i ranije) napadnuto od gljivica.


Šumsko gospodarstvo Delnice (ing. C h y 1 a k) posjeklo je u augustu 1961
preko 2.000 m3 bukovine. Zapažanja šumarije Skrad (ing. Ma ček): Kupci
kvalitetom drveta zadovoljni, izrada ogrjeva za 10% teža nego kod zimske sječe.
Zapažanja šumarije Gerovo (ing. Trohar) : Drvo lakše i bijele boje. Kod
razreza trupaca na pilani zapažena zagušenost sa čela do 3 cm duboko, pod
korom 1 cm duboko. Rezana roba dobila je u parionici lijepu boju. Pogon
Mrkopalj, LIP Delnice (ing. Hölbl) : Bukovina iz ove sječe, usklađena na vjetrovitom
i sunčanom stovarištu, pokazala je prilikom razreza kod 50% trupaca
zagušenost na čelu 5—10 cm duboko, a na površini bez kore do 2 cm
dubine. Boja bukovine bijela, osim kod crvenog srca, tako da su ovdje kontrasti
još veći. Rezana bukovina ponaša se kod parenja normalno. U toplim
predjelima, kod sječe u drugoj polovini augusta, neka se sortimti izrade poslije
30/9, a čela trupaca neka se zaštite premazom, osobito ako dođu na vjetrovita
i sunčana stovarišta.


Godine 1961. sječeno je u SR Hrvatskoj i Sloveniji mnogo bukovine na
taj način, ali su dobiveni podaci samo od ŠG Celje, SILVE, ŠG Nazarje, SLOGE
i SG Delnice.


Zaključak glede ljetne sječe bukve


Ogledi iz 1957—1958. pokazali su:


1) Svježa bukovina u hladnim, vlažnim položajima ima veću specifičnu
težinu.
2) Spec, težina svježeg drveta kod zimske sječe je za oko 40i kg/m3 veća
nego kod sječe u augustu. ,
3) Kod kasnije sječe drvo se slabije suši.


4) U" istoj sastojini ima stabala sa većom i stabala sa manjom spec, težinom.
Prva sadrže više vlage i jače isušuju nego druga.


5) Kod sječe krajem august a isušenje iznosi:


— za toplije predjele oko 200 kg/m3,
— za hladnije i vlažnije oko 130 kg/m3.
6) Pošto je svježe drvo u istoj sastojini na dan obaranja u augustu za
cea 40 kg/m3 lakše od svježeg drveta zimske sječe, to je bukovina na
dan izrade u toplim predjelima lakša za 200 kg/m3 + 40 kg/m3 =
= 240 kg/m3, u hladnijim predjelima za 130 kg/m3 + 40 kg/m3 =
= 170 kg/m3.


7) Gubitak vlage u oborenim stablima, kada je lišće uvenulo, iznosi 50%
do 75% iznad granice zračno suhe rezane bukovine, koja je. nakon
rezanja preležala 6 mjeseci na stovarištu pod krovom. (Ako tome pribrojimo
još razliku 40 kg/m3, gubitak vlage iznosi čak 65% do 92%).


8) Stanje mjeseca (puni ili mladi mjesec) ni najmanje ne utiče na intenzitet
sušenja, kako to narod ponegdje računa.


9) Vlaga se gubi ravnomjerno iz čitave kubature, zato je i pucanje i
krivljenje bar za 50% manje nego kod zimske sječe.


140
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 51     <-- 51 -->        PDF

101) Zbog ravnomjernog sušenja ne dolazi tako lako ni do prozuklonosti na
čelima sortimenata, kao kod običnog površinskog sušenja,
11) Ovaj način sječe pokazao se odličnim naročito za vlažne predjele, gdje
bukovina obično jako puca u zimskoj sječi.


Praksa iz 1959—1961. utvrdila je:


1) Boja bukovine iz te sječe je bijela kao kod javora.
2) Pucanje je daleko slabije nego kod zimske sječe.
3) Rezana bukovina ne puca i ne krivi se.
4) Rezana roba ponaša se u parionici normalno i prima lijepu crvenu


boju.
5) Kontrasti između bjeljike i crvenog srca su još jači nego kod zimske
sječe, jer je bjeljika još bjelija.
6) Izrada ogrijeva ručnom pilom je za cea 10% teža nego kod obične sječe
(suvlje drvo!), a i cijepljenje je teže.


Praktična primjena i korist ovog načina sječe
Izvođenje sječe:


I. U cea 1.000 m visokim planinskim, hladnim, vlažnim i sjevernim ekspozicijama
obaranje stabala treba izvršiti u drugoj polovini augusta.
Izrada može da uslijedi onda, kada je lišće dobro uvelo, za to treba 3—6 nedjelja,
a prema potrebi može se izrada odgoditi i do samog proljeća, bez ikakve
štete po kvalitet drveta. Klima je ovdje hladnija, sušenje traje duže vremena,
a nakon izrade sortimenata vrijeme se već ohladilo te nema zagušivanja niti
opasnosti napada gljivica. Sve ako ostanu trupci u šumi do sredine proljeća,
opasnosti kvarenja nema.
(Sječa početkom jul a pokazala je u ovim predjelima, da su već nakon
2 mjeseca čela bukovine napadnuta od gljivica do koja 4 cm dubine!)


II. U niskim, toplim predjelima i na južnim ekspozicijama, kod sječe u drugoj
polovini augusta , sušenje je znatno brže, izrada sortimenata mora da
uslijedi već nakon 2—3 nedjelje — prema vremenskim prilikama. Zbog veće
topline, izrađeno drvo moramo odmah izvesti i dati industriji u preradu, da ne
dođe do napada gljivica i prozuklosti na čelima.
U takvim, topli m položajima možemo obaviti sječu početkom, pa i sredinom
septembra . Preporuča se da čelo oborenog stabla, 8—10 dana nakon
obaranja, premažemo nekim zaštitnim sredstvom (makar vazelinom ili kolomazom).
Izrada sortimenata može uslijediti oko 4 nedjelje nakon obaranja ili
kasnije. Vrijeme je sada već hladnije i opasnost zaraze je mnogo manja, pa
ni izvoz nije više tako hitan.


(Kod sječe u julu i početkom augusta, temperatura je u porastu,
a time i opasnost kvarenja. Da se tome izbjegne, izrada mora uslijediti
2—3 nedjelje iza sječe, a izvozom i daljnjom preradom bukovine treba požuriti.)


Kod obaranja treba voditi računa, da svako stablo leži po mogućnosti što
slobodnije sa krošnjom na zemlji. U koliko se radi o proredama jačeg intenziteta,
moramo izvršiti obaranje u 2 etape: Najprije oborimo na istoj površini
oko 50% stabala. Kada krošnje oborenih stabala uvenu, oborit ćemo drugu polovinu
stabala preko prvih. Izradu možemo obaviti istovremeno za obje grupe.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Tako će biti isušenje obiju grupa intenzivnije. Danas stupa motorna pila sve
više u upotrebu. Zato je moguće u mnogo kraćem roku oboriti mnogo više
stabala nego ručnom pilom.


Privredn i značaj ovog načina sječe:


Trajna bijela boja bukovine iz ove sječe ima veliku vrijednost kod pokućstva
i galanterijskih proizvoda. Poboljšanje kvaliteta i trajnosti drveta za
mehaničku preradu i za ogrijev su od veće važnosti nego smanjenje
njegove težine i prevoznih troškova. Time se otvaraju perspektive za
širu i veću potrošnju bukovine. Jedino impregniranje po postupku Boucherie
traži svježe bukovo drvo.


Naša industrija celuloze i papira na savjetovanju 15. I 1963. u Beogradu
odlučila je tražiti mogućnost većeg učešća bukovine za celulozu
i papir , po ugledu na Francusku i ČSR, gdje je potrošnja bukovine u
tu svrhu daleko veća. Bijela boja bukovine iz ove sječe daje kemijskoj industriji
dobre izglede za manju potrošnju kemijskih bjelila i jeftiniju proizvodnju
celuloze..


Od naročite važnosti je to za rudničko drvo. Ugrenović (7)
spominje veliku težinu bukovog rudničkog drveta i time povezane velike troškove
transporta i manipulacije. Čvrstoća bukovine je dobra, a svojstvo p u c-
k e t a n j a povećava se sa stepenom prosušenosti. Ako je bukovo rudničko
drvo za 20—24% lakše, a uz to i glasnije pucketa i veće je trajnosti,
onda su to 3 velike prednosti ovog načina sječe.


Mnogi autori u stručnoj literaturi upozoravaju, da je sječa bukve u vrijeme
od sredine februara do kraja jula po kvalitet drva štetna, u koliko se
drvo odmah ne izveze i preradi. To su i kod nas poznata iskustva.


Ako želimo, da se kvalitet i vrijednost bukovine te njezina potrošnja povećaju,
izlaz je u tome:


— 1) Obaranje oko 1/3 bukovog sječivog etata na taj način.
— 2) Izbjegavanje proljetne sječe.
— 3) Snabdijevanje potrošača bukovinom već u septembru i dalje.
Tako će biti riješen najteži problem kod bukovine — pravovremeno i jednomjerno
snabdijevanje najkvalitetnijim drvetom.To je od naročitog značaja,
kada se javljaju dugačke zime sa visokim snijegom, kao što su bile npr. 1961/62.
i 1962/63., pa je zimska sječa praktično onemogućena. Izrada bukovine kod
novog načina sječe je nešto teža, ali su zato olakšani utovar, prevoz i istovar.


Primjena za druge vrste listača


Prikazani način sječe i biološkog sušenja odgovara brezi i bukvi. Kako bi
odgovarao za druge vrste listača?


Uporedimo li spec, težinu svježeg i prosušenog drveta kod bukve i kod
ostalih listača, prema U g r e n o v ić u (5) vidimo, da te vrste sadrže više vlage
nego bukovina. Prema tome je i mogućnost isušenja kod njih veća, ako računamo
,da će sadržaj vlage poslije biološkog sušenja biti isti kao kod bukve tj,
60 kg/m3 iznad vlage prosušenog drveta.


142
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 53     <-- 53 -->        PDF

specifična težina mogući gubi- težina biološki
vrsta svježog — prosušenog razlika tak težine sušenog drveta


bukva 1.01 0.75 0.26 (26%) 0.20 (20%) 0.81
grab 1.09 0.82 0.27 (25%) 0.21 (19%) 0.88
lužnjak 1.11 0.76 0.35 (32%) 0.29 (26%) 0.82
kitnjak 1.02 0.75 0.27 (26%) 0.21 (21%) 0.81
breza 0.95 0.64 0.31 (33%) 0.25 (26%) 0.70
joha 0.82 0.53 0.29 (35%) 0.23 (28%) 0.59
lipa 0.74 0.46 0.28 (38%) 0.22 (30%) 0.52
vrba 0.78 0.46 0.32 (41%) 0.26 (33%) 0.52
topola 0.75 0.43 0.32 (43%) 0.26 (35%) 0.49


Interesantni su, prema Ugrenoviću, Bognerov i podaci o razlici između
svježeg i prosušenog drveta lužnjaka: 371—407 kg/m3, prosječno 384
kg/m3. Bogner je pravio oglede lužnjakom i kitnjakom sa područja 8 imovnih
općina, od Slunjske do Bjelovarske i Brodske. To je dokaz, da toplija klima
Korduna i Slavonije još jače isušuje drvo, nego to prikazuje prosjek u tabeli za
evropske prilike.


Biološki način sušenja drveta odgovara proizvođaču i potrošaču, a u
prvom redu rudnicima , čije snabdjevanje četinarskim rudničkim drvetom
predstavlja težak problem. Sada je upotreba lišćarskog rudničkog drveta uveliko
olakšana.


Ing. Đ. S a v i ć (8) daje prikaz o zosjedanju radne grupe za iskorištavanje
drveta kod Međunarodne komisije za topolu. Tom prilikom je ustanovljeno,
da se topolovina sve više koristi za telegrafsko-telefonske stubove i elektrolinije
Bliskog i Srednjeg Istoka, zbog velike oskudice u četinarskom drvetu.
U Zapadnoj Njemačkoj pokazali se stubovi topole podesni za tu svrhu. Nadalje
je ukazano, da se drvo za TT stubove može uspješno impregnirati, izuzev po
postupku Boucherie, u kom slučaju ne daje nikakve rezultate. Kijanizacija sa
HgCla daje penetraciju drveta 2—5 mm, što je gotovo ravno četinarskom drvetu
U vlažnom stanju se topola ne da impregnirati, već je
treba prethodno dobro isušiti . Pošto prirodno sušenje traje veoma dugo,
godinu i više dana, postavlja se pitanje vještačkog sušenja za ove svrhe.


Opet jedan važan razlog više za biološko sušenje topol e za impreg naciju.


Time raste uporabljivost i vrijednost lišćarskog drveta
uopće!


Napomena:


I pored svih prednosti, koje nam pruža ovaj način sječe listača u pogledu
kvaliteta drveta, ne smijemo preći u šablonu i primijeniti je tamo, gdje joj iz
šumskouzgojnih razloga nema opradanja!


143
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 54     <-- 54 -->        PDF

IZVORI:


(1) Jurma n
A.: Sječa jasenovog vinogradarskog kolja u mjesecu kolovozu u Istri,
Vjesnik društva lugara NR Hrvatske 8—9/1961.
(2) Kollmann : Technologie des Holzes u. der Holzwerkstoffe, München 1951.
(3) Trendelenburg/Mayer
— Wegelin: Das Holz als Rohstoff, München
1955.
(4) Tomkel j
I. I.: Biologičeskaja šuška kak sredstvo povysenija plovučesti listvennoj
drevesiny, Lesnaja promyslennost 4/1953.
(5) Ugrenovi ć A.: Tehnologija drveta, Zagreb 1932.
(6) B r i n a r
M.: Neke ugotovitve v zvezi z zgrađbo in kvaliteto naših bukovih
gozdov, (referat sa savjetovanja o bukovini u Ljubljani 19. 2. 1959.)
(7) Ugrenovi ć A.: upotreba drveta i sporednih proizvoda šume, Zagreb 1948.
(8) Savi ć
Đ.: VII Zasedanje radne grupe za iskorišćavanje drveta Međunarodne
komisije za topolu, Topola tor. 20´—21 mart—juni 1961.
FELLING OF BEECH AND OF OTHER BROADLEAVED SPECIES IN LATE
SUMMER — A BIOLOGICAL METHOD OF WOOD SEASONING


Summary


People in mountaineous regions of Slovenia, Croatia, Bosnia and Macedonia,
and even of Switzerland, carry out fellings of Beech throughout the centuries in the
second half of August or in the first days of September. They let the felled trees
lie on the ground together with their crowns intact until the foliage withers well.
Then they start with working-up of assortments. Such Beechwood has no tendency
to split, there is no fungal decay on fronts and the wood is white in colour like
Maplewood.


In the northern provinces of the U. S. S. R. this method of felling and seasoning
through foliage is practised in Birch in order to improve the wood quality and to
increase the floatability of Birch logs on long distances on rivers.


In 1957. and 1958. were carried out experiments with Beech: felled were 9 groups
of 10 Beech trees each in three localities: open hilly ground, valley in the Alps,
and humid gorge.


In groups on warmer, open sites the loss of water amounted on an average to
200 kg/cu.m., in humid localities on an average to 130 kg/cu.m. Besides this loss of
moisture it was established that the green wood from the fellings at this time is by
ca 40 kg/cu.m. lighter than the wood from the winter fellings in the same stand.
Beechwood obtained in this way is white-coloured like Maplewood, and as to the
whole volume of wood (red heart excepting) it does not split even in 50°/o of cases
of wood cut in winter. In addition, there are no occurrences of incipient decay or of
fungal attack.


These experiments as well as a wider application in 1959, 1960 and 1961 speak
in favour of the following: In cold, humid and higher localities felling should be
carried out in the second half of August, and in warm, dry and low-lying localities
in the first half of September. Primary conversion should take place when the
foliage is well withered (after 2—4 or more weeks), or perhaps also later without
any risk of damage to the quality of the wood. The deterioration of Beechwood


(incipient and advanced decay) appears, on the contrary, in fellings occurring in
July or at the beginning of August, if the Beechwood lies more than 4 weeks in the
forest, because the weather is warm then. The wood of Beech obtained from the
felling which takes place at the end of summer is suitable for all uses and treatments
except for the preservation according to the Bucherie process. The proposed (method
of felling is also applicable to other broadleaved species yielding thus a wood of
better quality, -longer serviceability and easier handling.