DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 5     <-- 5 -->        PDF

lovačkim organizacijama, a što se vrlo negativno odražava u stvorenim odnosima
prema divljači kao društvenoj svojini. Samo u toku lovačke sezone 1961.
godine odstreljeno i prisvojeno je više zečeva nego što je bilo planom predviđeno
(mjesto 100.000 odstrijeljeno je znatno više). Kod toga su pojedini lovci
odstrijelili i 60—70 komada zečeva i prodavali ih na tržnici.


Bilo b i pogrešno poistovjetiti sve organizacije. I u postojećim uslovima
bilo je takvih lovačkih organizacija (kotar Čakovec, Pula, Varaždin i poneko
lovačko društvo u drugim kotarevima) koje su radile na unapređenju lovstva
i postigle u tome lijepih rezultata. No, uzeto u cjelini, lovačke su organizacije
malo radile na unapređenju uzgoja divljači, o čemu svjedoče ona
lovišta na kojima se brojno stanje divljači ne povećava, ili na kojima danas
imamo manje brojno stanje divljači nego prije nekoliko godina. U tu kategoriju
spada većina lovišta u našoj Republici, tj. područje sadašnjeg kotara
Osijek, Bjelovar, Karlovac, Rijeka i Split.


!;*;#:


> SI. 1. Volijere za rasplod fazana u Prazniku
Foto: Andrašić


Jedan od razloga da stanje u lovstvu nije zadovoljavajuće jeste i činjenica
da organi vlasti kao i politička tijela toj problematici nisu poklanjala
potrebnu pažnju. To najbolje pokazuje činjenica, da tamo gdje je to učinjeno
vrlo brzo su se pokazali pozitivni rezultati (na pr. u kotaru Sisak). Odgovorni
faktori nisu svagdje uočili ekonomski značaj i koristi koju zajednica može da
ima od lovstva.


Jedan od uzroka malenog brojnog stanja niske divljači jeste i neusklađenost
između poljoprivrede i lovstva. Cesto se u poljoprivredi preduzimaju akcije
koje idu direktno na uništenje korisne divljači. Tako je npr. 1956. g. u Đakovu
povedena akcija za trovanje poljskih miševa otrovanom mekom. Kod toga se
nisu konsultirali lovni organi pa je uništeno na desetke hiljada jarebica. U toku
ove godine otrovano je u kotarevima Čakovec i Varaždin na hiljade fazana