DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 6     <-- 6 -->        PDF

zbog upotrebe trovanog sjemena. Takovim postupcima truje se ona divljač koja
je i te kako korisna za poljoprivredu. Poznata je činjenica da se hrana jarebica
i fazana sastoji 60% od hrane životinjskog porijekla (raznih insekata i larvi
uglavnom štetnih za poljoprivredu). Jedna jarebica dnevno pojede 3 dkg hrane
životinjskog porijekla što za godinu dana iznosi oko 11 kg uništenih štetočina
u korist poljoprivrede. Sličnom hranom se hrani i fazan. U ČSSR ne upotrebljavaju
kemijska sredstva u borbi protiv krumpirove zlatice. Taj posao obavlja
tamo poljska jarebica. Iz toga proizlazi da su jarebice i fazani vrlo korisni za
poljoprivredu osobito tamo gdje se uzgaja krompir, šečerna repa i slične kulture.
Da bi se uklonio nesklad između poljoprivrednih i lovačkih organizacija
bit će potrebno u republičkim razmjerima donijeti potrebne propise kojima će
se to sprečavati.


Drugi vid sukobljavanja interesa poljoprivrede i lovstva je stvaranje velikih
površina monokultura, kod kojih se zemljište kroz izvjesne periode godine potpuno
ogoli i ono postaje nepodesno za zadržavanje divljači. I to bi se dalo uskladiti.
Praksa je pokazala da stvaranje velikih površina s jedne strane olakšava
obrađivanje i manipulacije poljoprivrednih organizacija. No isto tako pogoršava
mikroklimu na tako velikim ogoljelim površinama. Po našem mišljenju bilo bi
pravilnije stvarati zaštitne pojaseve topola ili drugih vrsta drveća na razmacima
od 500 ili više metara. U tim zaštitnim pojasevima širokim 20—50 m mogle
bi se saditi kulture koje pogoduju niskoj divljači (sirak, kukuruz). Time bi se
stvorila bolja mikroklima tj. sprečavalo se povećano isušivanje zemljišta zbog
vjetrova, ostvarivali se vanredni prihodi od drveta u zaštitnim pojasevima i
stvorili bi se uslovi za uzgoj jarebica i fazana.


Dalji razlog za maleno brojno stanje jeste slabo razvijen kult čuvanja divljači
kod jednog dijela seoskog stanovništva. Godišnje se uništavaju na hiljade
gnijezda jarebica kod košnje, a isto tako se uništava zečji podmladak. U nekim
krajevima skupljaju se jaja fazana, pataka, jarebica kamenjarki zbog jela. Krivolovstvo
pomoću raznih zamki i drugih sredstava jako je rašireno. Kod toga
su kazne za uhvaćene prestupnike neznatne ili nikakve. Kod lova na visoku
divljač razvijeno je krivolovstvo. Također kod jednog broja lovaca vlada shvatanje
da imaju pravo na besplatni lov. U jednome kotaru neki članovi kotarskog
rukovodstva i neki rukovodioci privrednih organizacija ne samo da su vršili odstrijel
jelena radi trofeja već su prisvajali i meso ustreljene divljači. U uzgojnom
lovištu za fazane jednog šumskog gospodarstva domaći lovci su dotle lovili dok
nisu očistili lovište. Nije rijedak slučaj da neki lovci svake godine traže odstrijel
kapitalnih grla visoke divljači čija vrijednost po primjerku iznosi 2.000 i više
dolara.


Iznašajući ove podatke ne mislimo da treba zabraniti našim lovcima odstrijel
divljači ili da im se zaračunavaju takse koje se zaračunavaju strancima. Treba
ih orijentirati na to, da se zadovoljavaju odstrijelom manje vrijednih grla i da
djeluju kao uzgajivači. Trka za trofejima djelovala je na to, da je kvalitet srnećih
trofeja u našoj Republici vrlo slab, jer se je vršila negativna selekcija.


Ekonomski značaj lovstva a posebno lovnog turizma


Unatoč nabrojenih faktora koji djeluju negativno na razvoj lovne privrede,
ipak ona i u današnjim uvjetima ima značaj. Izvoz žive divljači, mesa
ustrijeljene divljači i izvoz kroz lovni turizam iz godine u godinu se povećava.