DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 60     <-- 60 -->        PDF

samaca Atcučna iitecaiuca


Prof. đr ing. Dušan Klepac: Rast i prirast
šumskih vrsta drveća i sastojina. Zagreb,
1963, Nakladni zavod Znanje (299 strana).


U našoj šumarskoj literaturi po prvi put
je izašla knjiga, koja cjelovito obrađuje
rast i prirast šum. vrsta drveća i sastojina.
Ona je rezultat dugogodišnjih i vrlo opsežnih
istraživanja u šumama na području
NR Hrvatske. Osobita je .vrijednost ovog
djela, što je autor za sve metode i analize
obradio primjere iz naših šuma i što je
djelo bogato ilustrirano (38 orginalniih slika,
85 grafikona i 103 razne tabele), te je
tkne još više postalo pristupačno šumarskim
stručnjacima.


Knjiga je razdijeljena na sedam dijelova:


I dio. Osnovni pojmovi o prirastu.


II dio. Razvoj i pr rast stabla. U ovom
dijelu prikazana je visinska, debljinska i
volumna analiza. Zatim razvoj i prirast
stabla u visinu i debljinu, te razvoj i prirast
drvne mase stabla za razne vrste drveća
iz područja Gorskog Kotara, Posavine,
Podravine i Dalmacije.


III dio. Razvoj i prirast sastojina. Za
jeđnodobne sastojine obrađen je razvoj 1
prirast u visinu i u debljiinu, te razvoj i
prirast drvne mase. Za preborne sastojine
obrađen je prirast u debljinu, prirast u
visinu i prirast drvne mase.


IV dio. Prirast šuma u svijetu i u našoj
zemlji.


V dio. Metode za utvrđivanje prirasta i
produkcije. Detaljno su prikazane direktne
metode pomoću kojih se prirast utvrđuje
imjerenjem. To su metode izvrtaka i
kontrolna metoda, a spomenute su i druge
metode. Kcd metode izvrtaka obrađeno je
vrijeme prelaza i debljinski prirast, te utvrđivanje
procentualnog učešća kore u
totalnoj drvnoj masi stabla pomoću švedskog
instrumenta za mjerenje kore. Nadalje
je važno za praksu utvrđivanje šteta,
koje nastaju od bušenja stabala Presslerovim
svrdlom, te spriječavanje tih šteta
pomoću posebnog pištolja i voštanih metaka
u kojiima ima insekticida i fungicida.
Stete su dokumentirane na poprečnom presjeku
hrasta lužnjaka u Šumariji Lipovljani.


Metode izvrtaka opširno su razrađene
i razvrstane u tri grupe:metode apsolutnog prirasta: Hufnaglova,
Meyerova diferencijalna, Hohenadlova,
Lachauseeova i Brza Klepčeva
metoda, koja se bazira na prirasnim tablicama.
´Obzirom na brzinu rada, tačnost
i potrebu manjeg broja izvrtaka
(oko tridesetak) ova će se metoda propisati
za utvrđivanje prirasta u šumama
NR Hrvatske;

metode postotka prirasta i to: metoda
Andre Schaeffera, ikoju se preporuča
primjenjivati u našim jelovim prebornim
šumama; Klepčeva metoda postotka prirasta,
za koju je autor konstruirao tablice
postotka plošnog prirasta i tablice
postotka volumnog prirasta. Ova metoda
je propisana za utvrđivanje prirasta
u NR Hrvatskoj te se po njoj radi
već od 1958. godine. Nadalje je prikazana
Meyerova metoda prirasta i Emrovićeva
metoda pomoću prirasnih nomograma;

´T.etode prelaženja stabala iz jednog debljinskog
stepena u drugi. U ovoj grupi
prikazana je općenita metoda prelaženja
stabla i Kenneth Davisova metoda.
Sve su ove metode demonstirane na
dvije pokusne plohe i to: »Krstovi« odjel
60 u gospodarskoj jedinice Vuka na D Iju
u Slavoniji i »Jasle« u Gorskom Kotaru,
Šumarija Zelesina. Za računanje drvne
mase konstruirane su uređajne tablice (tarife).


Opširno i dokumentirano prikazana je
kontrolna metoda na 4. pokusnoj plohi u
gospodarskoj jedinici »Josip Kozarac« u
Šumariji Lipovljani. Mjerenje prirasta po
ovoj metodi moć; će se primijeniti u prebornim
šumama Gorskog Kotara, gdje se
utvrđuje drvna masa na osnovu totalne
klupaže stabala.


VI dio. Primjena metcda za utvrđivanje
prirasta i produkcije u šumskom gospodastvu.
Tu su posebno prikazana ova važna
poglavlja: Specifičnosti pr Tasta. Određivanje
maksimalnog prirasta i njegove
vrijednosti u jelovim prebornim šumama.
Utvrđivanje etata i njegove vrijednosti u
jelovim prebornim šumama (formula autora).
Izračunavanje gubitaka na prirastu
u jelovim šumama, koje su zaražene imelom.
Sva »su ova poglavlja prikazana na
podacima s pokusnih ploha na području
Šumarije Zalesina. Izračunavanje gubitaka