DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 64     <-- 64 -->        PDF

cfieana Mcucna litecaiuca


CENTAR ZA ŠUMARSKU DOKUMENTACIJU U NR RUMUNJSKOJ


U današnje vrijeme, kad se kod nas
povela široka akcija za tool ju organizaciju
naučno-istraživačkog rada u šumarstvu i
drvnoj industriji, vrlo je korisno da upoznamo
mjere, koje je samo u području dokumentacije
provela susjedna NR Rumunjska.
Ovo je u toliko važnije, što šumska
privreda ima u Rumunjskoj gotovo jednaku
važnost kao li u našoj državi. God.
1980. je osnovan zasebni Centar za šumarsku
dokumentaciju sa sjedištem u Bukureštu
(»Central de Documentare Forestiera
« ili skraćeno CDF) i sa zadatkom praćenja
. naučne i stručne bibliografije i s
tim u vezi umnožavanja i objavljivanja
tehničkih informacija.


Bibliografska dokumentacija obuhvata
sva šumarska stručna područja (uzgoj, iskcrišćavanje,
transport, ´industrijsku preradu
i td.). Obrađuje materijale iz 350 inostranih
stručnih revija i predaje javnosti
u slijedećim publikacijama:


a) Tehničke informacije (Buletinul
de Informatie Tecnico), ikoje izlaze
mjesečno u dvije edicije (posebno za šumsko
gospodarstvo a posebno za drvnu industriju).
Otoje donose sadržaje glavnih
radova po shematizaciji oxfordske i decimalne
klasifikacije.


b) Tekuća dokumentacija (Documentare
Curenta) izlazi također mjesečno
u dvije edicije s kratim sažeiiim prijevodima
naslova objavljenih inostranih radova
za torzu orijentaciju.


c) Problemi mehanizacije,
tehničkih instalacija i postrojenj
a Obrada itzla-li četvrtgodišnje u o-
b´liku biltena i sadržaje prijevode radova
iz oblasti mehan zacije.


d) Bibliografska naknadna
istraživanja. — Ova se vrše i izdaju
na temelju traženja interesenata (godišnje
oko 10—12). Sadržavaju iskaze naslova a
eventualno i kratka obavještenja o tematici
pojedinih djela zajedno s potrebnim
dokumentarnim podac´ima.


e) Skupni referati — izlaze godišnje
četiri puta posebno za šumsko gospodarstvo
a posebno za industrijsku preradu.
Obrađuju specijalne teme, koje su
od interesa za aktuelne rumunjske prilike.


f) Šumarske monografije, —
informativni prikazi o stanju i problemi^


ma šumskog gospodarstva i drvne iprivrede
u Rumunjskoj i inostranstvu.


Poseban zadatak Centra obuhvata izradu
stručnog terminološkog rječnika na
rumunjskom, ruskom, francuskom, engleskom
i njemačkom jeziku.


Biblioteka Centra raspolaže s 40.000
knjiga i 480 časopisa (domaćih i stranih iz
područja šumske i drvne privrede te srodnih
struka). Izdaje dvije edicije i to:


1. Indeks , — godišnje 10—12 brojeva
(obavijesti o novo izašlim knjigama i člancima,
zatim prospekti i fotosniimke).
2. Šumarska bibliografija, —
edicija slična onoj, koju je kod nas objavio
Savez šum. društava Hrvatske u redakciji
prof, dr ing. A. Kaudersa. Dosad su objavljene
edicije za razdoblje 1860—1956, zatim
za 1957. i 1958. godinu. Naskoro izlaze
bibliograf je za 1959, 1960. i 1961. godinu.
U prevodnom se odjelu Centra godišnje
prevede blizu 12 tisuća stranica tekstova
iz ruskih, ukrajinskih, poljskih, ´bugarskih,
srpsko-hrvaitskih, čeških, francuskih, njemačkih,
engleskih i mađarskih publikacija.
Ovamo ulazi još i materijal iz internacionalnih
savjetovanja i kongresa te izrada
uputstava za rukovanje nov:m importiranim
tipovima strojeva.


Fototeka raspolaže s preko 4.000 fotografija.
Posetona tzv. prospektoteka sadržava
materijale od preko stotine industrijskih,
poduzeća naročito iz područja mehanizacije.
Ovamo ulazi i arhiv filmova,
koji se nalazi u fazi organiziranja.


Odjel za informacije vrši (koordinaciju
izdavanja djela za čitavu državu a napose
naučnih radova.


Centar ima organiziranu mrežu vanjskih
suradn ka i korespondenata u terenskim
jedinicama. Veće upravne jedinice
kao na pr. direkcije šuma imaju posebne
službenike za vezu sa Centrom. Ovako postavljena
organizacija dokumentarne i informacijske
službe omogućuje brzu informaciju
operativnih stručnjaka, koji jednako
kao i kod nas pod teretom redovnih
poslova nisu u mogućnosti, da prate nagli
razvoj tehnike i nauke. Stoga je ovo rješenje
jedini način, da se iz pralkse eliminiraju
prakticističke i empiričke tendencije.
Prijevod iz: Holzzentralblatt, Stuttgart.
No 10/63.


Dr S. F