DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 65     <-- 65 -->        PDF

SUMA I BUDUĆNOST ČOVJEČANSTVA


Bivši potpredsjednik evropske komisije za šumarstvo u organizaciji FAO
(OUiN) poznati stručnjak K. H. Oedekove n objavio je u glasilu UNESCO »Kurier
« od 1961. god. br. 11 str. 3´—9 značajan članak pod naslovom »Šuma kao jamstvo
naše budućnosti«. S obzirom na važnost njegove dokumentacije i na njegove poglede
u stanje svjetske privrede donosimo ovaj prikaz u slobodnoj obradbi.


Već se je od prvih početaka svoje historije čovjek isticao´slijepim uništavanjem
svake vegetacije a šuma napose. U njegovoj se prošlosti rađaju i nestaju neprestano
nove kulture, koje bez prekida raz.araju bilinski svijet ostavljajući iza sebe
stepe i pustinje. Prošlo je svega nekoliko stoljeća, otkad je čovječanstvo postalo
svjesno, da je uništavajući biljni pokrov u stvari radilo na vlastitoj propasti. Priroda
se je za njegova zlodjela ljuto osvetila. Nakon što je čovjek osjeto teške posljedice
svojih zabluda, on je postao svjestan potrebe ne samo da prirodna vrela
svoje egzistencije održi već i da ih što moguće više poveća i proširi s obzirom na
stalni porast stanovništva u svijetu.


Šuma, ta najrasprostranjenija i najača biljna zadruga, dugo je vremena smatrana
kao smetnja naseljavanja, obrade zemljišta i odvijanja saobraćaja. Ljudi su je
radi toga istrebljavali sjekirom i vatrom. Ali ta ista šuma postaje u novije vrijeme
predmet najživljeg interesa. Preokret se u shvaćanju dogodio razmjerno naglo, kad
se je opazilo, da dva najvažnija faiktora čovjekovog opstanka, a to su tlo i voda,
u svom stabil´tetu i rezervama zavise od opstanka sume. U mnogim je državama ovo
saznanje prešlo daleko izvan naučnih i stručnih krugova te prodrlo u najšire slojeve
naroda. Prilikom jednog svog posjeta u ogoljele planine pokrajine Natal izjavio
je prijašnji premier juižno-afričke Unije J. Smut s u parlamentu slijedeće: »Ovdje
se radi o vitalnom pitanju našega naroda, koje je mnogo važnije cd svake politike«.


Ovaj preokret u shvaćanju važnosti šume bit će nesumnjivo za buduće historičare
jedna nada sve važna pojava u razvoju čovječanstva mnogo važnija nego
svi veliki ratovi naše epohe.


Problem šume nije naravno riješen samim tim, što su neki narodi došli do
ispravnog saznanja. Ovdje treba dodati da su danas u velikom broju država vrlo
zabrinuti odgovorni ministri za poljoprivredu. - Svjetska populacija raste svakim
danom za 50.000 novih stanovnika a u isto vrijeme produktivnog zemljišta ima sve
manje. Uostalom činjenica je da danas ništa manje nego tri četvrtine čovječanstva
strada zbog nedovoljne ishrane. Na jednog stanovnika zemaljske kugle otpada danas
samo 0,4 hektara obradivog zeimljišta. Za dovoljnu bi prehranu svijeta b´la potrebna
najmanje dvostruka površina a normalno jedan hektar. Drugim riječima neprijatelj
čovječanstva broj jedan nije više kakav vojnički ili politički protivnik nego
pojava gladi izazvana smanjivanjem kvalitete zemljišta sušnim periodama i s njima
povezanim nezadrživim napredovanjem stepa i goleti. U nekojim je velikim državama
kao što su Sjedinjene Države Amerike i Sovjetski Savez održavanje zemljišta
postalo neke vrste »državna religija«. I u Južnoj se Americi u cijeloj Africi u Aziji
i Australiji počimaju danas svestrano proučavat; nepregledne opasnosti koje prijete
plodnosti zemljišta. Međunarodni sporovi niču i nestaju političari dolaze i odlaze
a samo proces propadanja zemljšta ide nesmetano svojim putem i poput aveti
pritište današnji svijet.


Svaki vladajući režim predaje svom nasljedniku ovaj problem kao tešku baštinu.
TT velikom su naime broju zemallja potpuno nedovoljne do danas preduzete
mjere obrano od prirodnih nedaća.


Nije minulo nego tek nekoliko godina otkako je pješčana oluja u jugozapađnoj
Africi kod Swakopmund a ostavila za sobom 8 metara visoke sipine. Istraživanja
i opažanja kroz zadnjih pet vjekova pokazuju da afrička pustinja Šah a ra
na golemom frontu od 3.000 km svake godine prodire prema jugu za okruglo jedan
metar. Poznato Čad-jezero bilo je sve do prije nekoliko decenija idealno zimovalište
za evropske ptice selce. Međutim se vodostaj i površina ovog jezera stalno smanjuje
a njegove nekad zelene obale dobivaju postepeno stepske oblike. Mi smo
danas na čistu da će svi izrađeni dalekosežni projekti za privredni progres Afrike.
tog t. zv. »kontinenta budućnost:«, kao i svi planovi za korišćenje vodenih rezerva
i industrijalizaciju doživjeti neuspjeh, ako se na prvom mjestu ne bude povelo
računa o problemu održavanja šuma.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Pouka iz prošlosti


Želimo li izgraditi jedan ispravan pogled na područja, koja au ili ugrožena


ili izgubljena za proizvodnju, onda će nam se ukazati vrlo poučna slika, prema


kojoj su se s ove i s one strane ekvatora u toku vjekova razvila dva orijaška pustinj


ska pojasa. Jedan počima kod Australije i prelazi preko južne Afrike te dopire sve


do Južne Amerike. Drugi počima od sjeverne Kine i prolazi kroz čitavu Aziju te


svršava u Meksiku i južnim predjelima Sjeverne Amerike. Ovaj drugi pustinjski


pojas obuhvata prema tome zemlje, koje su nekada, kako nas uči povijest, imale


vodeći privredni položaj u svijetu. Iz geografije pak znamo, da su ta prostrana


područja nekada moćnih država danas posve neplodna.


Grčki geograf Her odo t piše prije 2.000 godina o Ktesifonu i Bagdadu sli


jedeće:


»Ovdje od svih zemalja, koje poznajem, najbolje uspijeva žito. Ova je zemlja


toliko plodna, da u naročito povoljnim mjestima jedno zasijano zrno donosi 200 a


što više i 300 zrna žita. Debljina stabljike kod pšenice i ječma dosegne četiri prsta.


O visini pak stabljike kod heljde i prosa neću ni govoriti, makar ih dobro poznajem,


jer mi neće vjerovati nitko, tko sam nije boravio u Babilonu«.


Babilon je bio za Herodota pojam plodnosti. Ali i o zemlji Cinyps (predjel


Cirenaike u sjevernoj Africi) ovaj grčki putopisac govori u visokom tonu:


»Raž, koju ova zemlja proizvodi, najbolja je od svih, koje sam ikada vidio,


jer je tlo sastavljeno od zemlje crnice i ima dovoljno izvorne vode. Prihod je jednak


onom u Babilonu i iznosi (po stabljici) do 300 zrna u naročito povoljnim uvjetima


zemljišta«.


Nema sumnje, da su vojnici, koji su se u toku Drugog svjetskog rata borili


upravo u ovom kraju, mogli samo uz pomoć jake fantazije predstaviti, da je ova


danas samotna pustinja bila prije dvije tisuće godina jedna od najplodnijih zemalja


starih naroda.


U toku je daljnje povijesti čovječanstvo ponovno izgubilo novi značajan prostor
obrađenog zemljišta. Nekad bogati narodi dospjeli su u bijedu i siromaštvo.
Danas na zemaljskoj kugli možemo utvrditi tr i pojasa, na kojima su se u izvjesnim
razdobljima razvile visoke kulture, ali na kojima je zemljište postepeno postalo
neproduktivno.


Prvi pojas predstavlja pustinja Sahara , za koju stotine i stotine arheoloških
nalaza i slika u pećinama jasno svjedoče da je njezina površina bila nekad
vrlo plodna te da je obilovala vodotocima i jezerima. Pronađen i jedan crtež u pećini,
koji prikazuje plivača. Takav se crtež u današnjem stanju Sahare uopće ne može
zamisliti.


Drugi pojas čini neprekinuti slijed kamenih, pješčanih i slanih pustinja. On
se prostire od zapadne Kin e pa prelazeći Turkestan, Afganistan, Iran, Irak,
Jordaniju dopire do poluotoka Sina j i prelazi što više na afričko tlo. Ove su krajeve
nekad nastavali brojni narodi među njima Sumerani, Babilonci, Asirci, Perzijanci
i Feničani. Već sama su njihova imena vezana uz pojam ´bogatstva i moći.


Treći pojas ide od Palestin e pa prolazeći preko /Sirije, Male Azije, Grčke
i Italije zalazi u Š p a ni ju. U ovom pojasu južno-evropska poluostrva (balkansko,
apeninsko i pirenejsko) doduše još ne pokazuju iizraziti pustinjski odnosno
stepski karakter. Ali njihovi ogoljeli bregovi vidljivo potvrđuju riječi bivšeg američkog
ministra poljoprivrede Henry E. W a 1 a c e - a: »Narodni žive dok ima plodne
zemlje«.


Stoljećima su strani narodi dolazili u ove zemlje tražeći plodne krajeve. Danas
su upravo stanovnici ovih zemalja ti, koji se iseljuju u strane kontinente tražeći
bolje uvjete opstanka.


Navedena se tri pojasa polagano šire prema sjeveru i prema jugu. Izgleda,
da je epidemija devastiranja postala zarazna. Nedvojbeno je, da bi pokušaji ponovnog
pošumljavanja u mediteranskom prostoru Evrope imali više uspjeha, kada bi
afričke obale s druge strane Sredozemnog mora bile kao nekad oivičene širokim
trakom plodnog tla. Pustinja je međutim već na širokom frontu doprla do samog
mora, pa i njezin pijesak već odnose vjetrovi preko na evropske obale. Glasovito
»talijansko plavo nebo« nije bilo oduvijek takovo. Ono je prije dvije tisuće godina
bilo većinom sivo i zastrto oblacima kao što je to danas u sjevernoj Evropi. Žalbe
su starih Rimljana na mrazove i snjegove,- makar koliko nam izgledaju nepojmljive,
bile sigurno opravdane.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Historijska je čir ´mica, da je jedan veliki dio stanovništva (isključivži
istočnu i južnu Aziju) napustio stare naseobne te se povukao više prema sjeveru.
Kako se sad može objasnit´, da se je bogata zemlja tokom vremena pretvorila u
pustoš? To se ne može više pripisivati nekoj neizbježnoj sudbini. Za te je pustoši
odgovoran čovjek.


Dinamika razaranja


Dok su prije prolazila stoljeća ili čak tisućljeća, dok se je jedno zemljište
iscrpilo, danas nam novija povijest iznosi dokaze, da je čovjek u mogućnosti ovaj
fatalni devastacijski proces i s njim povezanu lančanu reakciju ubrzati i skratiti na
svega nekoliko decenija do konačnog uništenja. Prošlo je jedva stotinu godina otkad
su evroipsiki pioniri prodrli u središnja područja američkog Zapada. U početku se
je činilo, da su tamošnje šume neiscrpive. Doseljenici su vršili jake sječe, jer su
drvo trebali za gradnju nastambi, za kućne potrebe, nadalje za mostove i za prve
lokomotive i parobrode. Nekoje su komplekse jednostavno istrijebili vatrom u svrhu


Poljski brijest — historijsko legendarno stablo grada Iloka još iz Srednjeg vijeka
(staro oko 500 g.). Danas je pod zakon, zaštitom


Foto: M. Rajčić
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 68     <-- 68 -->        PDF

dobivanja obradivog prostora i pritom pepeo sažganog drvlja upotrebljavali kao
prvo gnojivo. Vrlo su brzo nakon toga monokulture i traktor izbrisali posljednje
ostatke stabala i živica. Kakve su posljedice?


Oborinska je voda na ogoljelom tlu počela naglo oticati i time pospješila
zemljišnu eroziju. Ovo je naglo nezaustavljivo površinsko oticanje vode izazvalo
dvije krajnosti u poremećaju prirodne ravnoteže: s jedne strane sušne periode a
s druge strane sezonske poplave. Ovaj je poremećaj u cirkulaciji vode tokom Prvog
svjetskog rata uvećan daljnjim krčenjem šuma zbog potrebe na obradivom zemljištu.
Poslije rata ogoljelo je tlo prepušteno prirodi. Međutim porasla trava i drugo prizemno
bilje nije zbog plitkog korijenja moglo zadržati oticanje površinske vode,
barem ne u tolikoj mjeri, da bi stvorilo novi ekvilrbrij. K tornu su jaki vjetrovi, koji
dolaze iz Meksičkog zatona i iz Kanade sada bez zapreke na ogoljelom tlu nastavili
djelo pustošenja. Nije više bilo šuma, koje bi mogle zaustaviti njihovu udarnu snagu.
I stvarno, ono što je započela sjekira i vatra, dovršili su vjetrovi odnoseći humusni
pokrov a kao trajni pečat ostavili za sobom golo ´kamenje.


Na jugu sjevernoameričke Unije, gdje s obzirom na topliju klimu nema zimskih
mrazeva ni sniježnog pokrova, razulareni su prirodni elementi, voda i vjetrovi, brzo
stvorili izrazite pustinje. Na njima su se poput kakove mreže najprije pojavile
tanke pukotine koje su se postepeno širile i produbljivale Ovaj je proces napredovao
nesmetano sve dotle, dok površinske vode nisu odnijele ´nezaštićenu zemlju
i dok se nije ukazala gola klisura. Još i danas američke rijeke nose plodne slojeve
zemlje u more i to u tolikoj mjeri, da je jedan stari Indijanac izjavio:


»Naša je zemlja jedna nova Atlantida, — jednog će dana potonuti u oceanu«.
Moramo priznati, da su Amerikanci danas potpuno svjesni činjenice, da ododgovornost
za ovo razorno postupanje pada na njih same. Karakteristično je da
oni sami ove nove goleti nazivaju »manmade deserts« t. j . pustinje, koje je stvorio
čovjek.
Neposredne su posljedice istrebljenja šuma za čovjeka raznovrsne. Na prvom
je mjestu pogoršanje proizvodnosti tla, zatim poteškoće kod reguliranja oticanja
vode, nadalje poremećaji klime, oskudica na drvu za podmirenje dnevnih potreba,
smanjenje zelenih površina, gubitak zarade ljudstva kod šuimsko-gospodarskih i
drvno-industrijski´h poslova te još mnoge druge nedaće. Sve one zajedno po načelu
lančane reakcije izazivaju nova zla, pa se lista nesreča produžuje gotovo u nedogled.


Preventivne mjere


Da bi se problem obustave prekomjernih sječa mogao pravilno uzeti u rješavanje,
potrebno je, da sve države svoje preventivne mjere postave u okvir zdrave
šumarske politike. Vlada svalke države mora biti na čistu, kakvu ulogu vrši šumarstvo
i drvna prerada -u granicama fizičke, ekonomske i socijalne cjeline. Kod toga
treba držati u vidu, da se fizički faktori u toku vremena mijenjaju vrlo sporo.
Nasuprot se tome privredna i socijalna struktura države mijenja mnogo brže već
prema intenzitetu i razmjerima nastojanja države za povećanje životnog standarda.
S tog se razloga mora šumarska politika povremeno (podvrgavati ponovnim ispitivanjima
i analizi. Taj je zahtjev vrlo težak, jer se načela u šumarskoj politici mogu
postavljati samo za duža vremenska razdoblja, pa je potrebno i dugačko vrijeme,
da izrađeni planovi donesu tražene učinke. K svemu tome dolazi još i to, da je
naučni, studij direktnih i indirektnih koristi šume u našoj eposi tehnike razmjerno
mlad i potom nedovoljno poznat u širim slojevima naroda. Tako ima mnogo zemalja,
u kojima već i djeca na prvi pogled pogađaju marke automobila a da u isti mah
ne znaju glavne vrste stabala. Radi toga je u ovoj oblasti potrebna popularizacija
nauke više nego igdje drugdje.


Uz neposredne koristi od šumskih produkata šuma vrši i mnoge indirektne
uplive na privredu jedne zemlje a posebno na zdravstveno stanje njezinog stanovništva.
Najvažnija je njezina funkcija u sprečavanju erozivno g djelo vanja
vode. Ta se funkcija sastoji u tome, što šuma s jedne strane povećava
množinu oborinskih taloga (kiša) a s druge strane usporava naglo oticanje površinske
i podzemne vode. U ovom pravcu mogu u izvjesnoj mjeri djelovati i drugi
oblici vegetacije napose grmovi i niže bilje, ali samo ako je dovoljno gusto.


158
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 69     <-- 69 -->        PDF

U mnogim je zemljama, gdje su šume posve ili djelomično iskrčene, sav plodni
humozni pokrov već otplavljen s obronaka u doline. Ali zlo nije samo u tome, što
je na obroncima prevladao kamen. Voda svojim oticanjem otplavljuje dalje s obronaka
i mineralne slojeve ostavljajući iza sebe kompaktne klisure. Na taj se način
doline pretrpavaju neplodnim sedimentima ne računajući ovamo brojne štete, koje
kod odonošenja zemljišta nastaju na saobraćajnim linijama, građevnim i drugim
objektima. Kada bi se štete od ove vrste erozije zajedno s troškovima oko potrebnih
reparatura mogle izraziti u novčanim iznosima, dobili bismo fantastične svote.


Uza sve to erozija vodom predstavlja u stvari samo prvu etapu sudbonosne
lančane reakcije kao posljedice devastacije. Nagomilani su sedimenti neplodnog
kršja i ofolučja u dolinama, vodotocima, jazovima, ustavama, poljima pa čak i u
naseljima tek jedan dio stvarnih šteta. Šira javnost o svemu tome nema naravno
ni pojma s jednostavnog razloga što uzroci i posljedice nisu u prvi mah upadljive.
Međutim taloženja neprestano povećavaju volumen 1 težinu proticajne vode i tim
povećavaju njezinu razornu snagu. Kod drenaža mogu ova taloženja u vrlo kratkom
vremenu osjetljivo smanjiti sabirni kapacitet drensikih cijevi.


Opažanja su u Alžir u pokazala, da su brojne vodene ustave u toku 74
do 96 godina izgubile lOCP/o svog sabirnog potencijala. Godišnja pak mjerenja u
Sjedinjenim Američkim državama iskazuju na mnogobrojnim umjetnim jezerima
smanjivanje početnog rezervoara u granicama od 0,09 — 31,53lo/o. Prema podacima
istraživanja, provedenih prije nekoliko godina u Italiji , rijeka Arno godišnje
odnosi 2,670.000 tona krutih sastojina tla i time uzrokuje prosječni gubitak plodnog
tla na površinskom sloju od godišnjih 2,5 centimetra.


Neosporno je ,da je zamuljivanje vodotoka, jazova i umjetnih jezera uvijek
u izravnoj zavisnosti od krčenja šuma. Najbolji je dokaz, što se ovakva jezera u
pošumljenom terenu praktički nikad ne zamuljuju niti zagaćuju. To u ostalom
potvrđuju i pokusi u Tunisu , koje je izvršilo poduzeće »Tunesian Valley Company
« u toku 1955. godine. U istraživanim se objektima nakon izvršenih pošumljavanja
smanjilo taloženje sedimenata za 90"/o. U alžirskom umjetnom jezeru
Bin i — Bahdel , kod kojeg je okolni teren dobro pošumljen, nema uopće
tragova odlaganja sedimenata´.


Ali šuma vrši i drugu vrlo važnu funkciju a ta se odnosi na zaštitu zemljišta
protiv razvejavanja vjetrom tj. protiv tzv. eolsk e erozije . Osobito je tu
značajna njezina uloga protiv djelovanja pješčanih sipina. Na pjeskovitim se je
tlima svagdje sadnja drveća pokazala kao efikasna stabilizaciona mjera. Istina,
svaki biljni pokrov djeluje povoljno na učvršćivanje tla. Ali šuma u tom pogledu
daleko nadilazi sve druge vegetacijske oblike ne samo zbog svoje visine i gustoće
nego još više zbog duboko razgranjenog korijenja i nezavisnosti životne snage od mijenjanja
godišnjih doba.


Može se još postaviti pitanje, da li šuma može djelovati na povećanje kiša
(vodenih taloga) ili barem na njihovu povoljnu raspodjelu tokom godine. O ovom
se je pitanju u nauci mnogo raspravljalo ali još nije doneseno jedno definitivno
stanovište. Činjenice međutim ukazuju na to, da šuma može djelovati na povećanje
oborina kod manjih lokaliteta. Nasuprot tome utjecaj se šuma na kišu u razmjerima
većeg područja ili kontinenta nije mogao dokazati. ,


Što je šuma gušća, to pruža jači otpor snazi vjetra, to -lakše ona krši njegovu
jakost. Jedan je poznati stručnjak ustanovio smanjivanje brzine vjetra za više od
SS10/«) prvotnog iznosa. Za Italiju postoje studijski materijali, koji uz ostalo iskazuju,
da šuma kod naselja Cecin a smanjuje snagu vjetra za 56"/o. Što više, gusta je
podstojna sastojina u ovom području uzrokovala redukciju čak za 89a/o. Eksperimenti
pak u području Tennesse e (Sjedinjene Američke Države) pokazuju, da
je brzina vjetra a s tim i udarna snaga prosječno godišnje u šumovitim predjelima
za 20 — 50!Vo manja nego na njihovoj obešumljenoj okolici.


Zamašnost se zaštite protiv eolske erozije jedva može pravilno ocijeniti. Na
ogoljelom se prostoru za vrijeme sušne periode čestice zemljišta snažno razrahljuju
i mrve u tolikoj mjeri, da ih snaga vjetra lako raznosi. Pritom sitne čestice
stvaraju čitave oblake prašine a krupniji sastojci klize po površini. I jedni se i
drugi skupovi smiruju tek onda, kad vjetar prestane i nastupi tišina. Ali tad se
u pravilu čestice nagomilavaju´u udubinama tla, kanalima, grabama ili pred ka


159
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 70     <-- 70 -->        PDF

kovom zaprekom pa na kulturama stvaraju zagušujući sloj nakupina. Ali nedaća
ni time nije gotova. Jaki vjetrovi k tome isušuju zemljište, što dovodi do gubitaka
kod osjetljivijih poljoprivrednih kultura.


Treba još napomenuti, da u mnogim zemljama, gdje je ideja umjetnog pošumljavanja
zauzela maha, pružaju šumsko-uzgojni radovi mogućnost sezonskih
zaposlenja ljudstva. Tako u G r č kog- projekt pošumljavanja predviđa zaposlenje
vise tisuća radnika i to prije svega iz brdskih krajeva, gdje uvijek ima suficitarne
radne snage. U toku pak narednih godina bit će za izvršenje 20-godišnjeg plana
pošumljavanja u krajevima istočnog Mediteran a potrebno 145.000 — 200.000
radnika, i to sve dotle, dok se ne zasadi najveći dio predviđenih novih šuma.


Iznenađuje činjenica, da još ima država, ikoje unatoč jasnih znakova pogoršavanje
zemljišta i unatoč upozoravanja stručnjaka nisu postavile smjernice svoje
šumarske politike. Vlade su često više sklone, da izdaju odredbe za rješavanje manje
važnih pojedinačnih pitanja, nego da zahvate u efikasne mjere održavanja sadanjih
i osnivanje novih šuma. Ipak one ova upozorenja ne bi smjela uzimati na laku
ruku. Prema procjeni prof. Flatscher a (Beč) iznosi proizvodnja svih šuma na
zemlji godišnje 1,6 milijuna kubnih metara drveta. iSiječe se međutim 2,2 — 2,6
milijuna m3, dakle okruglo 50a/o iznad stvarnog prirasta.* Svaki bi gospodar, koji
bi svoje poslovanje vodio na ovaj način, došao neminovno u propast. Čitavo čovječanstvo
misli, da sebi može dopustiti ovakovu lakomislenost. Nju možemo objasniti
jedino tako, što fatalne posljedice poremećaja prirodnih zakona u pravilu rijetko
pogađaju izravne krivce.


Makar je potrebno naglasiti, da pošumljeni tereni i drvne rezerve sve više
gube na svojoj kvantiteti, da se dakle sve više smanjuju, ipa´k ima izvjesnih znakova,
koji otvaraju povoljnije perspektive. Čitav šumski areal se na zemaljskoj
kugli cijeni s oko 4 milijuna hektara. Prema tome treba da prihodi iz ovih šuma
stalno podmiruju progresivno stanovništvo. Za ovu se svrhu šume moraju iskorištavati
u osnovi na jednakom principu kao i obradive površine. To znači, da je
neophodno nužno prestati s dosadanjim prekomjernim sječama i povrh toga privoditi
korišćenju dosad nepristupne komplekse. Moguće je nadalje, da od 1.600 mil.
hektara, koje je čovjek do sada obešurnio, bude oko 400 mil. hektara ponovno
uvučeni u plan umjetnog pošumljavanja. Ovo u toliko više, što se najveći dio
takovih nekadanjih šumskih zemljišta nalazi upravo u krajevima, gdje danas postoji
najveća oskudica na drvu.


Troškovi su Drugog svjetskog rata preračunati na pojedini dan s okruglo
500 milijuna dolara. S ovom bi se svotom za jedan jedini dan rata moglo pošumiti
najmanje 8 milijuna hektara. Za izdatke pak, koji su u ratu izdani za 50 dana,
mogle bi se podići nove šume na čitavom prostoru od spomenutih 400 mil. hektara.
Samo je po sebi razumljivo, da nitko neće naivno vjerovati, kako se ovaj grandiozni
zadataik može u doglednoj budućnosti rješavati samo na bazi navedenog
jednostavnog računa. Ali mi danas raspolažemo s nučnim saznanjima i s tehničkim
preduvjetima, koji nam omogućuju da brže dođemo do koristi, koje šuma pruža
čovječanstvu.


Dr ing. S. Frančišković


* Napomena Uredništva S. L.: Smatramo potrebnim upozoriti na to da je isti autor
(prof, đr Flatseher) objavio u »Frommes Forstkalender 1962. str. 333 podatke o sječi i prirastu
šuma u svijetu, koji daju obratnu sliku o. stanju šuma, i to: ukupni god. prirast šuma 26G3
mil. ms, a god. sječa 1519 mil. m!.