DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Tako je npr. u lovno ekonomskoj godini 1960/61. ostvareno za izvoz živih zečeva


105.544 USA dolara, a u 1961/62. g. 128.604 dolara. S ostalim vrstama žive divljači
taj izvoz u 1961. g. iznosio je oko 200.000 dolara. (Kod toga su interesantne
cijene koje se postižu kod izvoza žive divljači. Za zečeve u omjeru 1 muški
2 ženke postiže se cijena od 15 dolara po komadu, a za par polj, jarebica 11—12
dolara).
Na izvozu mesa od divljači također se postižu dobre cijene:
Meso divljači u koži i perju bez droba:


jelensko 0,65 dolara za 1 kg
srneće 0,92 dolara za 1 kg
zečje : 0,53 dolara za 1 kg
divlje svinje . . . . . 0,72 dolara za 1 kg
fazan 1,90 dolara za 1 kom
jarebica 1.00 dolara za 1 kom


S obzirem da velike količine mesa od divljači izvozimo preko hladnjače
Brčko, nemamo tačne podatke koliko je ostvareno deviza u izvozu divljači iz
naše Republike. Iznos se kreće u visini od 200.000 — 250.000 dolara godišnje.


SI. 2. Fazansko gnijezdo u lovištu Zelenđvor


Foto: Andrašić


Najinteresantniji izvoz divljači je svakako kroz lovni turizam. I ako se je
isti počeo jače razvijati tek u zadnjih nekoliko godina, prihodi se od lovnog
turizma povećavaju brzim tempom. Dok je u 1960. g. ostvareno 85.500 dolara u
1961. godini ostvareno je 174.000 dolara, a ove godine ta suma će se znatno uve