DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Ing. JOSIP MARENIC


Dne 4. 11. 1962. godine u saobraćajnoj
nesreći poginuo upravitelj šumarije u Biraču
inž. Josip M a r e ni ć.


Rođen 9. III 1929. u Košutarici. Gimnaziju
je polazio i završio u Slav. Brodu,
šumarstvo u Zagrebu gdje je diplomirao
1954. godine. Službovao je u Šumskom go´
Sopđairstvu »Viševica« Rijeka i Šumariji
Sirač gdje je postigao zapažene rezultate i
u potpunosti afirmirao lik marljivog, upornog
i neumornog stručnjaka. Njegovo ime
je vezano na niz akcija i rezultata koji su
postignuti na unapređenju rasadničarske
službe na toj šumariji. Posebno su značajni
rezultati u to vrijeme na zahvaćanju devastiranih
površina u predjelu »Staro Zvečevo
«.


Uz svoj stručni rad kolega Marenić
je u društveno političkom životu bio zapažen
na općini Daruvar kao primjeran
aktivista. Sa mnogo volje i smisla angažirao
se u političkom životu Sirača i općine
Daruvar, te je svojim radom kao član
Komiteta SKH općine Daruvar mnogo doprinosio
pravilnom provođenju svih mjera
u privredno-političkom životu toga kraja.


Uprkos velike zauzetosti u stručnom i
društvenom radu kolega jeMaretiić pokazivao
veliki interes za organizaciju i
provedbu naučno-istraživalačkih radova,
te primjenu savremenih dostignuća šumarske
nauke na području svog djelokruga
rada.


Zahvaljujući njegovom neobičnom razumijevanju,
zalaganju i podršci, osnovano
je na području zapadnog Papuka nekoliko
trajnih pokusnih ploha, započeta su sistematska
istraživanja tipova šuma i šumskih
staništa, a kod lugarnice Novi magazin
u dolini Pakre postavljena je naša prva
stalna dopunska meteorološka stanica za
potrebe i istraživanja u šumarstvu.


Sa mnogo je zanimanja i znalaštva pratio
i pomagao sve radove, mnogo učinio
i još više i bolje želio pomoći i uraditi,
ali okrutna smrt presjekla je sva njegova
dobra i plemen:ta stremljenja.


Ljubav prema pozivu, odnos prema čovjeku,
smisao za suradnju ostaje u trajnoj
uspomeni svakom onom tko je radio sa
njim i svakom onom tko ga je poznavao.


Vrijednom stručnjaku, nezaboravnom
kolegi pok. inž. Josipu Marenić u neka
je vječna slava.


G. S.
161