DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 72     <-- 72 -->        PDF

ING. NIKOLA RASTIC


Dne 4. januara o. g. istrgla je nemila
smrt iz naših redova u naponu svoje snage
našeg vrlog druga Ing. Nikolu R as
t i ć a.


Rođen 1918. g. -u Podlapcu u Kršnoj
Lici u skromnoj činovničkoj obitelji, pok.
Nikola stupa odmah po završenom studiju
1946. na ipoljoprivredno-šumarakom fakultetu
u šumarsko drvno industrijsku privredu,
da bi svim svojim snagama, vitalnošću
i zalaganjem pridonio izgradnji naše
socijalističke privrede. Službovao je u
Crnom Lugu i Gerovu kao šef šumske u


prave i rukovodilac eksploatacije, da bi
zatim prešao u Drvno-industrijsko ´poduzeće
u Ogulinu kao šef eksploatacije i nešto
kasnije kao tehnički direktor poduzeća.
Iza veoma zapaženog i uspješnog djelovanja
u Ogulinu pok. Nikola preuzima 1966.


g. tešku i odgovornu dužnost glavnog direktora
Drvnoindus-trijskog poduzeća u
Gospiću sa zadatkom, da svojim iskustvom,
marljivošću i žarom izgradi i organizira
drvnu industriju Like. Ne štedeći ni truda
ni zdravlje Ing. Rastić je u cijelosti uspio
izvršiti povjereni mu zadatak, te je s ponosom
mogao reći da je izgrađena i organizirana
drvna industrija Like njegovo
djelo.
Uporedo sa svojim djelovanjem kao rukovodilac
drvne industrije pok. Nikola bio
je i veoma istaknuti član Savjeta za drvnu
industriju FNRJ.


U januaru 1962, god. pök. Nikola prelazi
u Exportdrvo Zagreb u svojstvu šefa
pilanske tehničke službe. I ovdje je uspio
da svojom neumornošću, zalaganjem i drugarstvom
pridonese svoj udio u izvršenju
izvoznih zadataka naše privredne grane. I
upravo na ovom, toliko uspješno započetom
djelu nemila smrt je prekinula životni
put našeg Nikole.


Pok:. Rastić ostavlja iza sebe nezbrinutu
obitelj — suprugu, dvoje malodobne
djece i majku.


NEKA MU JE VJEČNA SLAVA!


F. Šnajder