DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Ing. BORIS GIPERBOREJSKI


Zauvijek nas je napustio naš voljeni kolega,
dragi drug Giperborejski ing. Boris,
profesor Šumarske škole za krš u Splitu
i zaslužni član Saveza šumarskih društava
Hrvatske.


; : ::


r,,- ;:


111


3. II 1963. g. u 16 sati vršeći svoju dužnost
društvenog radnika, preminuo je naš
nezaboravni kolega, naš drug i prijatelj,
čovjek koje je najveći dio svoga života
posvetio unapređenju naše šumarske struke.
Tih i skroman, uvijek spreman na rad,
služit će primjerom nama koji ga poznajemo,
nama koji smo svjesni što smo izgubili
njegovom smrću. Ali ne. . .! On će
i dalje živjeti s nama! Njegova djela čine
ga besmrtnim, jer njegov duh, njegova misao
ostala je zapisana u knjigama, člancima,
predavanjima, Djela njegovog neumornog
rada, mnoge dijelove gologa -krša presvukle
su u zeleno ruho, što će vječno čuvati
uspomenu na milog nam ipokojnika.


Giperborejski ing. Boris rodio se 27. VII
1896. g. u Kosiku SSSR. Godine 1926. diplomirao
na Poljaprivredno-Bumarskom fakultetu
u Beogradu šumarske nauke. Najprije
radi kao prosvjetni radnik na Gimnaziji
u Gackom, a maja mjeseca 1929. g.
počinje radom u šumarskoj struci, kojoj
će ostati vjeran sve do svoje smrti. Kao
šumarski referent radi u Imotskom od
1929. g. do 1942., kada je premješten u Dubrovnik,
a 1945. g. radi u Odjelu za šumarstvo
Oblasnog NO-a za Dalmaciju. Godine
1948. postavljen je za profesora Srednje
šumarske škole za krš u Splitu, gdje je
ostao na dužnosti sve do posljednjeg časa
svog plodnog života. ,


Osnovao je rasadnik NO-a oblasti Dalmacije,
kojeg je vremenom pretvorio u Arboretum
Šumarske škole za krš u Splitu,
gdje je uzgojio preko 500 vrsta drveća, grmlja,
trajnica, sukulenata i drugih vrsta.
Posebno se bavio agrumiima, akacijama, a
uzgojio je i Persea dry mifoiia (meksikanski
avokado), prvi u našoj zemlji. Ispitivao
je i uticaj vještačkog zakiseljavanja tla na


Q. Silber.
Bibliografija: Eukaliptus (Šum. list ijr.
4/48.), Pistacia vera L. — prava tršlja
(Šum. list br. 8/48.), Virste drveća za pošumljavanje
krša Dalmacije (Šum. list br.
10/52.), Dendroilogija — udžbenik za srednje
šumarske škole (Sarajevo 1952. g. — u suradnji
sa ing. Trifunom Markovićem), Pedologija
— skripta, Parkovi — skripta,
Kraški pašnjaci — skripta .


Ing. Ante Tomašević
prof. Šumarske škole za krš Split
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 74     <-- 74 -->        PDF

U nastojanju da si poveća, poboljša i usmjeri saradnju stručnjaka, a na
osnovu zaključaka Upravnog odbora Saveza šumarskih društava Hrvatske od


19. IV 1963., Šumarski list raspisuje
NATJEČAJ


za
najbolje radove na svaku od slijedećih sedam tema:


1.
Podizanje odnosno održavanje šumskih nasada i turizam
2.
Orijentacija u gospodarenju šumama neke konkretne šumske organizacije
3.
Formiranje i kretanje fondova kod nekog konkretnog ili više_šumskih
gospodarstava s gledišta perspektivnog razvoja gospodarenja šumama
li investiranja
4.
Iskustva o ekonomskim jedinicama nekog konkretnog šumskog gospodarstva
odnosno drvno industrijskog poduzeća ili više njih
5.
Iskustva i rezultati osnivanja intenzivnih kultura i plantaža četinjara
i liščara
6.
Vlastita iskustva u primjeni mehanizacije u šumarstvu, analizaekonomika
7.
Ilskorišćenje i prerada tanke oblovine, iskustva i rezultati s gledišta
.rentabilnosti i ekonomičnosti
Izbor teme i način obrade je slobodan. Veličina rada ne može prelaziti
20 stranica pisanih mašinom s proredom.


Svi radovi koji se ocijene kao dobr i honorirat će se redovn´m autorskim
honorarom Šumarskog lista (1.000 dinara po štampanoj stranici). Bolj i
radovi honorirat će se dvostrukim, a najbolj i trostrukim i više honorarom.


Ocjenu kvalitete i visinu honorara određivat će Redakcijski
odbo r Šumarskog lista.


Rok za dostavu radova na raspisane teme je 1. IX 1963. U Šumarskom
listu objavljivat će se, poslije isteka roka, za koje se teme i dokle produljuje rok.


Radovi se dostavljaju na adresu Šumarskog lista, Zagreb, Mažuranića
trg 11.
Napomena : Šumarski list će i dalje primati radove koji se odnose
na druge teme, slobodno odabrane i nagrađivat ih po istom kriterijumu kao
i ove iz natječaja. Pozivaju se ujedno čitaoci da dostavljaju svoje prijedloge
za daljnje teme za natječaj, jer će se s natječajem nastaviti.


UREDNIŠTVO ŠUMARSKOG LISTA