DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 75     <-- 75 -->        PDF

UPRAVNI ODBOR
ŠUMSKOG GOSPODARSTVA — GOSPIĆ


NATJEČAJ


Za popunu radnog mjesta:


POMOĆNIKA DIREKTORA


UVJETI:
Diplomirani inženjer šumarstva, sa 10 godina prakse.
Lični dohodak po Pravilniku o raspodjeli ličnih dohodaka.


Stan osiguran.


Molbu, s opisom dosadašnjeg rada dostaviti općem sektoru po


duzeća u roku od 15 dana računajući od dana objavljivanja


natječaja. Natječaj ostaje otvoren do popunjenja.


VISINA PRETPLATE I CIJENE POJEDINIH BROJEVA ŠUMARSKOG LISTA


Cijene pojedinih brojeva:
Pretplata za
Naslo v tek. godinu Izdanja Izdanja Izdanja
godišnje: do 1945. g .1945. - tek. g. tekuće g.


Tuzemstv o Dinara Dinar a
Ustanove i poduzeća 5.000 100 200 500
Pojedinci 1.000 50 80 150
Studenti i đaci 200 30 40 50
:
Inozemstv o :
Ustanove i poduzeća 6.000 150 250 600
Pojedinci 2.000 100 150 200


ŠUMARSKI LIST — glasilo Saveza šumarskih društava Hrvatske. — Izdavač: Savez lumarsklh
druitava Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranića trg 11. — Račun kod


Narodne banke Zagreb 400-21-608-111 — Tisak: Izdav. tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.