DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 8     <-- 8 -->        PDF

ćati. Tako je npr. o. g. samo lovište »Vinica« ostvarilo preko 20.000 dolara, dok
je u kotaru Pula ostvareno preko 30 miliona lira. Važno je istaknuti, da je sav
taj izvoz ostvaren u zemlje čvrste valute. Osim toga, kroz lovstvo se ostvaruju
čiste devize za čije ostvarenje nije potreban uvoz.


Međutim, ako bi nastavili ovakovim tempom razvoja lovnog turizma, bez
da se poduzimaju mjere za uzgoj, vrlo brzo bi ogolila naša lovišta. O tome
svjedoče podaci o kretanju brojnog stanja divljači kroz zadnje fri godine.


1960. 1961. 1962.
zečevi ....... ,349.000 326.000 318.000
trčke . .- 210.000 197.000 160.0100
fazani . 181.000 183.000 192.000
kamenjarke ..... . 17.000 14.000 35.000


r


Iz prednjih podataka se vidi, da brojno stanje niske divljači opada. U trci
za ostvarivanjem što većih prihoda vrše se nedozvoljeni zahvati i u onako mali
rasplodni fond spomenutih vrsta divljači, a mjere za povećanje brojnog stanja
su skoro potpunoma izostale Neke lovačke organizacije, da bi pokrile izdatke
za članarinu, zakupninu i druge troškove, prodaju divljač pod svaku cijenu pa
i pod cijenu smanjenja rasplodnog fonda.


Rentabilnost investicija u lovstvo u svrhu razvoja lovačkog turizma


U toku 1961. godine podignuta su u našoj Republici tri uzgojna lovišta: u
Sisku, N. Gradiški i Brodu. Sva tri su u sklopu šumskih gospodarstava kao
posebni pogoni. Površine u veličini cea 5.000—10.000 ha za svako lovište dobivene
su izdvajanjem dijela površina susjednih lovačkih društava. Iako te fazanerije
rade nepunu godinu dana, te je zbog nedovoljno stručnog kadra i neima


nja
iskustva u umjetnom uzgoju fazana došlo do nepotrebnih gubitaka, ipak
prvi rezultati pokazuju da je to vrlo rentabilna investicija. Uzet ćemo kao primjer
najbolji pogon te vrste tj. onaj u Šumskom gospodarstvu Sisak. Ukupne
investicije u 1961. i 1962. god. iznose cea 30 miliona dinara. 1962. godine uzgojeno
je cea 4.000 fazana umjetnim uzgojem od čega je cea 1.0000 ostavljeno za
matično stado. Ostatak je pušten u lovište. U toku ove lovačke sezone ostvareno
je kroz lovni turizam cea 8.000 dolara. Računa se da će se iduće godine moći
proizvesti umjetnim uzgojem preko 12.000 a prirodnim barem 3.000. To znači,
da će se 1963. g. moći odstreliti preko 5.000 fazana. Ako se od toga kroz lovni
turizam odstreli 4.000, ostvarit će se preko 20.000 dolara. Prošle godine pogon
je — iako je bio tek u izgradnji — pokrio troškove uzgoja, a ove godine će se
ostvariti dobit od barem 10 milijuna dinara što znači: kroz dvije godine se dinarska
sredstva pretvaraju u devize (30i milijuna dinara u 30.000 dolara), a kroz
četiri godine se potpuno isplaćuju investicije.
U lovnom turizmu postižu se visoke cijene za odstrijeljenu i prodatu divljač.
Cijena fazana je 3 dolara, no kada se dodaju svi drugi prihodi: taksa za ulazak
u lovište, pogonići, kola, lovački psi, vodiči — onda se za odstrijeljenog fazana
postiže 6 i više dolara. Osim toga lovni turisti troše mnogo više nego obični
turisti. U prosjeku lovac iz Italije potroši dnevno u našoj zemlji od 20.000 do


200.000 lira što znači, da za jedan dan potroši 10—15 puta više nego turista u