DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1963 str. 9     <-- 9 -->        PDF

glavnoj sezoni iz Austrije i SR Njemačke. Osim toga lovni turisti doprinose
tome da se naši turistički objekti popunjuju u tzv. mrtvoj sezoni.


Mogućnost ekspanzije lovnog turizma — što se tiče interesenata — su gotovo
neograničene. Iako nismo poveli neku veću propagandu interesenata ima
toliko da ih ove godine nismo mogli sve primiti zbog malog fonda divljači. (Bilo
je dana kada je samo u lovištu Vinici bilo 80 lovaca iz Italije.) U Italiji ima
preko milijun registriranih lovaca koji zbog pomanjkanja divljači nemaju prilike
da se zadovolje. Od tih lovaca je sigurno 10% tj. 1OO.000 potencijalnih


SI. 3. Hranilište za fazane u Kotarima — Š. g. Sisak
Foto: Andrašić


lovaca turista. U Francuskoj ima registriranih dva i pol milijuna lovaca. Sigurno
je da bi se i tamo našlo mnogo interesenata za lov u Jugoslaviji. Većina
lovaca dolazi automobilom, no kada bi se provela potrebna propaganda i organizacija
mogao bi se organizirati avionski transport. (U LR Sloveniji) već se
počelo sa prevozom lovaca avionom).


Prijedlozi


a) Uzgoj niske divljači


Iz iznesenih podataka vidimo da imamo velikih mogućnosti za razvoj lovnog
turizma.


Osnovni preduvjet za to jeste velika proizvodnja divljači, prvenstveno niske
divljači, koja je sa ekonomskog stanovišta interesantna. Postojeća organizacija
u lovstvu ne omogućuje da se na polju umjetnog uzgoja divljači postignu neki
značajniji rezultati. Čekati dok se donese novi zakon o lovu (na kojemu se radi
već desetak godina ,a sigurno će proći još koja godina dok se on donese) značilo
bi gubitak vremena. Mislim da je put kojim se je pošlo, tj. izdvajanjem većih
lovnih površina na kojima se uzgoj divljači niskog lova postavlja na ekonomsku