DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 29     <-- 29 -->        PDF

NOVI SISTEM UREĐIVANJA PREBORNIH ŠUMA«
PROF. DR DUŠANA KLEPCA. — PRIMJENA U PRASKI


Ing. STJEPAN ŠKOPAC


Poljoprivredna šumarska komora NRH, Sekcija za šumarstvo Zagreb,
objavila je u 1961. godini naučne publikacije »Novi sistem uređivanja prebornih
šuma«, te u 1982. »Novi sistem uređivanja prebornih šuma (Dodatak)« od
prof, dr Dušana Klepca.


U navedenim radnjama riješen je osnovni problem za naše preborne šume
koji se sastoji u poznavanju optimalne drvne zalihe prebornih jelovih i bukovih
šuma.


Frof. dr. D. Klepac riješio je ovaj problem pomoću normala, koje je konstruirao
za naše jelove i bukove preborne šume. Pošao je od teoretske osnovice
preborne šume, smatrajući da je primarno utvrditi normalnu drvnu zalihu i
njezinu strukturu. Normalna drvna zaliha je aritmetička sredina između normalne
drvne mase prije i poslije sječe. Normalna drvna zaliha je ona masa,
koja treba da je trajno u šumi, a po svojoj veličini i strukturi treba da je
nužna i dovoljna (ni prevelika ni premalena) da omogućuje trajnu regeneraciju
šume i daje najpovoljniji prihod.


Konstruirao je normale za jelove i za bukove preborne šume po broju
stabala, temeljnici i drvnoj masi na bazi fiziološke ravnoteže sastojine, smatrajući
kao dimenziju zrelosti onu dimenziju, iznad koje se obično ne može naći po
hektaru ni jedno stablo dobrog rasta. Ove normale nazvao je osnovni m
n o r m a 1 a m a, te ih je konstruirao za različite Šurićeve bonitetne razrede,
jer se oni u našoj praksi primjenjuju. Osnovne normale nose odgovarajuće
oznake i to: I normala, I/II normala, II normala i t. d., što će reći normala za
I Surićev bonitet, normala za I/II Šurićev bonitet i t. d. Nadalje je konstruirao
normale posebno za jelove i posebno za bukove preborne šume uz dimenziju
sječive zrelosti od 60 cm pr. pr.


Struktura po broju stabala osnovnih normala odgovara Liocourtovom zakonu.
Brojevi stabala po debljinskim stepenima za osnovne normale su u stvari
podaci za normalne frekvencijske krivulje broja stabala u uravnoteženoj prebornoj
šumi.


Ove normale razrađene su po broju stabala, temeljnici i drvnoj masi za
debljinske stepene od 17,5 do 22,5 cm, 22,6 do 27,5 cm pr. pr. i t. d. posebno
za čiste jelove, te posebno za čiste bukove preborne šume i objavljene u citiranoj
studiji.


Postojećim uputstvima za uređivanje prebornih šuma propisani su dekadni
razredi s taksacionom granicom od 10 cm i debljinski stepeni od 10—15, 16—20
cm i t. d. Zbog toga bilo je potrebno, da se na temelju postavki, koje je donio
prof. dr. D. Klepac izrade normale po broju stabala, temeljnici i drvnoj masi