DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 40     <-- 40 -->        PDF

PRILOG POZNAVANJU ŠTETNIKA HRASTA PLUTNJAKA
(Quercus suber L.)


ING. BRANIMIR MARINKOVIC


Već nekoliko godina pojavljuje se na nekim listačama u arboretumu Šumarske
škole za krš u Splitu jedan kukac, o kojemu je vrlo malo ili gotovo ništa
napisano u domaćoj entomološkoj literaturi.


Premda je hrast plutnjak rijetka vrst drveća kod nas, ipak smatram da je
vrijedno zabilježiti tog njegovog štetnika, kako radi evidentiranja samog štetnika,
tako i radi poznavanja svih štetnih kukaca koji napadaju jednu određenu
biljnu vrstu (u konkretnom slučaju hrast plutnjak).


Prema vlastitom saznanju, i podacima iz literature, hrasta plutnjaka ima na
našoj Jadranskoj obali na svega nekoliko mjesta. Ta nalazišta su: šuma »-Dundo«
na Rabu, zatim »Velika Poma« na zapadnom dijelu otoka Mljeta (svega 2 stabla),
te u Toplici kod Bara (imanje biv. poljoprivredne škole), i navodno, kod Pule
(u koliko to nije Quercus pseudosuber L.). I na svim tim nalazištima ima svega
po nekoliko stabala, ukoliko su ona još i danas sva na životu.


U arboretumu Šumarske škole za krš u Splitu nalaze se dva stabalca, od.


kojih je jedno visine 3,5 m, a drugo 1, 5 m.


Prema tome, štetni kukac o kojem je riječ, ne može kod nas uzrokovati na


plutnjaku neku veliku ekonomsku štetu, ah ta šteta može u biološkom pogledu


biti znatna.


Opis kukca. Štetni kukac, koji se već nekoliko godina javlja, zapravo je jedna
zlatica (Chrysomelidae), čije je naučno ime Miopristis dentipes Ol. To je malen
kukac, jer se veličina imaga kreće oko 6—7 mm. Pokrilja (elytre) su žute dö
žutosmeđe boje, a tako isto i dorzalni dio prsišta. Neki primjerci imaga imaju po
dvije crne tačke na svakom pokrilju (i to na bazi i vrhu pokrilja). Čitavo tijelo,
a naročito zadak, obraslo je sitnim dlačicama, koje se prostim okom ne vide.


Vrijeme pojave. U navedenom arboretumu utvrđen je ovaj štetnik prvi put
1947. na lišću Rhus typhina. Da li se je/javljao i dalje od te godine do 1956 g.,
nije mi poznato, jer tada nisam radio ujSplitu. Međutim, 1959. g., i to početkom
jula, opet se pojavio, ali ovaj put na hrastu plutnjaku (Quercus suber L.). Oba
puta determinaciju štetnika izvršio je splitski entomolog-koleopterolog Petar
Novak.


Koncem maja 1962. g. ponovno sam ga pronašao u istom arboretumu i to na
Quercus suber-u i Quercus ilex-u.
Ove 1963. g., također koncem mjeseca maja. pojavio se opet, ali samo na


Quercus suber-u.