DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Vrst štete. Ovaj kukac oštećuje lišće grizenjem. Grizotine su nepravilnog oblika,
i vjerovatno samo grizenje počinje s ruba lista i napreduje prema glavnom nervu,
koji ostaje neobršten s djelićima plojke. Ponajviše je izgrizen mladi list, koji još
nije otvrdnuo (postao kožast), kao što su to stari listovi; dakle stradaju najviše
terminalni dijelovi stabla i grana.


Invazija, ili rojenje, traje svega 2—3 dana, a zatim se imaga nigdje više ne
pojavljuju u bližoj okolici. Pošto je navedenih godina vršeno kemijsko suzbijanje
neposredno nakon što su imaga zapažena, možda su upotrebljeni insekticidi djelovali
na ovog kukca repulzivno.


Podaci iz laterature. Kao što sam gore naveo, podaci u literaturi o ovom kukcu
su veoma mršavi, da ne kažem nikakvi.
Prema Novaku (1) Miopristis dentipes 01. napada: Pistacia-u lentiscus
i P. terebinthus, Quercus ilex, te Q. pubescens LQ. cerris.
K o v a č e v i ć (4) ga spominje samo s jednom rečenicom (da dolazi na
lišću hrastova u primorskim krajevima). Isti autor u Šumarskoj enciklopediji


I. dio (lit. pod 3) nabraja ga zajedno s ostalim štetnicima, koji općenito napadaju
rod hrastova.
U ključu za određivanje štetnika šumskog drveća (!jt. pod 5) nije uopće
spomenut, a tako ga isto ne spominje ni M i k 1 o š (6) kao štetnika Quercus
ilex-a kod nas.


Ni R a ši ć (2) u svojoj opširnoj monografiji o hrastu plutnjaku, ne spomi


nje ga uopće kao štetnika te vrste, ni kod nas, a ni u zemljama Mediterana u


kojima se gaji ova vrst hrasta.


Isto tako ni Barbe y (lit. pod 7) ne spominje ga kao štetnika hrastova.
Prema tome, vjerovatno se ovaj kukac smatra beznačajnim štetnikom hrastovog
lišća.


Suzbijanje. Godine 1959. čim je primijećeno brštenje listova, tretirao sam na


padnuto stablo nekim praškovitim insekticidom. Pošto sam propustio da to od


mah zabilježim, sada držim da je to bio Agrocide 7 (Chromos).


Godine 1962. izvršeno je suzbijanje prskanjem s emulzijom Etiola u koncen


traciji od oko 0,3%.


Ove 1963. godine izvršio sam zaprašivanje napadnutog stabla s Lindan P-l


(Chromos).


U sva tri spomenuta slučaja, početno djelovanje insekticida bilo je vrlo


dobro, jer su imaga popadala na tlo izvrnuvši se na leđa. Stabalca više nisu


uopće bila napadana te godine, a niti se u arboretumu mogao pronaći ovaj ku


kac na drugim biljkama. Međutim, izgleda mi, da gore spomenuta sredstva nisu


izazvala 100% mortalitet, jer ih je slijedećih dana tlu bilo vrlo malo. Postoji


mogućnost da su ih (možda!) pojele neke insektivorne životinje (gušteri, ptice


ili neke druge), ušlo manje vjerujem. Vjerojatnije mi se čini, da upotrebljeni


insekticidi nisu smrtonosno djelovali na sve image, već više-manje repulzivno.


Zaključak. Zlaticu Miopristis dentipes 01. treba uvrstiti u još jednog defoliators


kako Quercus subera, tako i Quercus ilex-a.


Suzbijanje ovog kukca treba vršiti nsekticidima sa jakim početnim djelovanjem
(npr. na bazi HCH ili buhača), ili i nekim drugima (npr. na bazi estera
fosforne kiseline), a to treba pokusima provjeriti.


203