DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Primijećeno je da se za prorez troše velike količine vode koja je mogla
domišljatijim načinom racionalnije iskoristiti. Naime, za prorez po jednoj pili
potrebno je oko 3—4 KS, dok količine vode koje padaju na kola daju kud
i kamo više energije. Vodena energija prenesena direktno pomoću ovojnice na
jaram mogla se putem prenosa iskorisiti i do 3 puta više, a to znači da se
umjesto jedne pile moglo upregnuti u jaram i 3—4 pile. Količine energije
dobivene su mjerenjem količine protoka, pada i brzine vodenog mlaza. Kad
bi se prispodobio rad pilana potočara na našem terenu sa radom istih takvih
u Gorskom Kotaru, došli bi do konstatacije, da su slične pilane u Gorskom
Kotaru kud i kamo savremenije (ukoliko se može o savremenosti na ovim
pilanama govoriti) i da daju bolje obrađenu građu i Sortimente. Naime, pilane
potočare Gorskog Kotara su svojevremeno proizvode i izvozile, makar preko
industrijskih poduzeća, dok to kod ličkih pilana potočara nije slučaj, uslijed
slabe obrade.


Borova šuma u Novigradskoj dragi (Novigrad n/m) — Foto: L. iZajc


Obično su iznalaženi takvi gorski potoci koji su uz povoljne uslove pada
imali i dovoljne količine vode tokom cijele godine. Pilanske prostorije odlikuju
se jednostavnošću gradnje, minimalnim prostorom, malim efektom rada,
te jednoličnošću proizvedene građe. Količina .vode uslovljava u većini slučajeva
kapacitete. Osim ovoga sušna ljeta, pa i smrzavanja za vrijeme niskih