DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Šumarija m3 1959.
Bukva
god.
Jela
m;l 1960.
Bukva
god.
Jela
Gračac
Srb
Pl. Ljeskovac
Otočac
T. Koreniea
Udbina
D. Lapac
232,31
119,60

193,00
30,31
63,00
141,00
62,07

247,59
822,87
124,08
97,00
53,00
186,21
47,65
1,03
237,20
57,02
54,00
66
71,84

439,00
707,53
153,42
555,00
293,00
Vrhovine
Perušić


230,56
379,76

12
768,92
557,47
Karlobag 2,67 18,93 5,83 72
Gospić 279.89 457,75 279,22 930,49
UKUPNO 1.061,78 2.493,61 946,16 4.548,67


U privatnim šumama siječe se godišnje brutto mase oko 500 m3 četinjača


što bi prema normativima iskorištenja u ovakvim šumama i za privatne potrebe
iznosilo daljnjih 375 m3 oblovine za preradu. Osim četinjača siječe se
u privatnim šumama i cea 8.000 m3 listača od čega se može računati 18%
tehničkog drveta što daje daljnjih 1.440 m3 oblovine.
Ako pak sumiramo svu oblovinu prodanu po šumarijama privatnim licima,
te napad oblovine iz privatnih šuma, dobivamo da prosječno godišnje napada
-cea 6.363 m3 sveukupno oblovine za prorez koji će uslijediti normalno na privatnim
pilanama. Međutim, prijavljeni prorez oblovine u 1960. od 4.136 m8
daje nam da se zapitamo što je sa ostatkom tj. manje prijavljenom oblovinom
u iznosu od 2.227 m3. Ova količina mogla je biti prodana ili prorezana na društvenim
pilanama ali samo u manjem iznosu, pošto nema konkretnih podataka
ne mogu se činiti bilo kakvi zaključci.


Danas, međutim, kada razmotrimo sirovinsku bazu ličke regij e i njene
instalirane industrijske kapacitete, nameće nam se da oštrije razmotrimo problem
sveukupno instaliranih kapaciteta i raspodjele sirovine. Nama su svima
dobro poznati u Lici instalirani kapaciteti te njihov godišnji prosjek proreza.
Znamo da je godišnji kapacitet postojećih pilana oko 105.000 m3 oblovine, dok
je prosječan etat oko 85.000 m3 trupaca godišnje. Manjak je vidljiv. Osim
ovoga nameće se pitanje snabdijevanja četinjavom sirovinom kemijske industrije
koja je na pomolu.


Prosječan godišnji etat u Lici daje nam eca 30—35.000 m3 četinjave oblovine
na koju nećemo već od iduće godine moći računati. Naime, predviđa se
izvjesne količine koje su bile namijenjene C klasi trupaca četinara preraditi u
«elulozno drvo za tvornicu celuloze u Plaškom.


Svakako da će ove količine prerađene u celulozno drvo biti bolje plaćene
jer je kemijska industrija akumulativnija. Prosječan napad C klase na našem
terenu iznosi oko 50—55% od sveukupne količine trupaca, što bi značilo ako
se bude i polovina mase trupaca C klase prerađivala u celulozu ostajemo na
ovom terenu bez cea 8—9.000 m3 trupaca. Manjak je još očitiji, pa treba raz


223