DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 62     <-- 62 -->        PDF

motriti isto moramo učiniti i sa ovolikim kapacitetima društvenog sektora. Sto


znači rad u jednoj smjeni i koliki su fiksni troškovi akumullirani na 1 m3 ne


treba posebno obrazlagat. Prorez pilana potočara u 1960. god. iznosi 9,7% od


ukupnog kapaciteta DIP-a »Lika« Gospić ili svega otprilike 6,3% od ukupnog


kapaciteta cjelokupne pilanske industrije Like. Ovo su postoci ako se uzmu u


obzir samo prijavljene količine prorezane oblovine na pilanama privatnog i


zadružnog sektora.


Način
prerade zaostaje u usporedbi sa modernim pilanama.debeli okorci iz kojih je moguće izvaditi tanje daske, letve i letvice ne
ne prerađuju se jer stegači (hvataljke) na primitivnim gaterima nisu
u stanju tanje i kraće okorke prihvatiti. Okorci koji su na -debljem
kraju čak i do 14 cm. ostaju otpaci radi kratkoće što bi se itekako na
modernim paralicama moglo preraditi u materijale za sanduke, letve,
letvice i panelske srednjice.

Debljine radi slabo centriranih kolica na gaterima razlikuju se na pojedinim
piljenicama istog trupca i do 3 mm, dok nije rijedak slučaj da
je piljenica na jednom kraju ih u sredini 25 mm a na drugom 32 mm
u sirovom stanju. Varijacije su daleko van dozvoljenih tolerancija po
JUS-u (minus 0,5 mm do + 1 mm).
-— Otpaci i okorci koji se dobiju kod rezanja ne predstavljaju balast
jer ih vlasnik otprema sa rezanom građom.Debljine pila su redovno 2, -2,5 ih čak i 3 mm što u poređenju sa debljinama
pila na modernim gaterima 1,8 mm i tračnim pilama 1,1 mm te
paralicama 0,8 mm znači prilično veliki gubitak. Ako znamo da na
jednoj piljenici od 24 mm možemo izgubiti i do 1,2 mm (razlika između
tračne pile i gater pile venecijanera) od debljine onda je to 5% gubitka
na masi samo radi razvrake i debljine.
´-"
— Piljenje se vrši često puta vrlo uskim (ponekad odbačenim) i istrošenim,
pilama zbog čega dolazi do skretanja pile u toku piljenja.Na pojedinim piljenicama primjećuju se jako resasti rezovi kako kod
raspiljivanja tako i kod prikraćivanja.

Nekim pilanama potočarama na području Nac. Parka Plitvice sudskim
rješenjem zabranjen je rad radi zagađivanja voda Plitv. Jezera piljevinom
i otpacima. Sve pilane i unatoč zabrani rade ustaljenim kapacitetima.
— Kvaliteta piljene površine je kod vrlo malog broja ovih pilana dobra,,
dok je u većini slučajeva loša.
Svi ovi nabrojeni nedostaci ili bolje reći manjkavosti ne mogu se pripisivati
svim pilanama potočarama jer nisu na području Like sve niti pregledane.


Svakako treba imati u vidu da ovi elementi manjkavosti mogu biti kompenzacija
povećanoj cijeni proreza na pilanama društvenog sektora iako jeona
u više slučajeva izravnana sa cijenom proreza na pomenutim pilanama.
Kad bi se izračunao gubitak na manjem postotku iskorištenja, varijacijama
dimenzija, nedorađenom otpadku itd. onda bi ti elementi iskazani u financijskom
efektu mogli platiti prorez. Međutim, ako se ovo promatra na jedan ms
prorezane oblovine onda su gubici u usporedbi sa većim količinama neznatni..


224