DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1963 str. 65     <-- 65 -->        PDF

´-dcu.&taene Bijeliti


12. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA
HRVATSKE
održana
je 19. travnja 1963. godine uz sKjaSdeći


Dnevni red: 4. Natječaj za obradu tema za Šumarski
list i


1.
Prijedlog završnog računa za 1962. god.
5.
Razno
2.
IV Plenum sa savjetovanjem, održavaAd
1
nje, Prijedlog završnog računa za 1962. go3.
Podjela povelja počasnim i zaslužnim dinu :
članovima, I Pregled planiranih prihoda i rashoda
A)
Prihodi:


Plan Realizacija
Dina r a


1.
Članarina i upisnina 150.000.— 24.306,—
2.
Pretplata na Šumarski list 2,500.000.— 2,537.805.—
3.
Oglasi u Šumarskom Istu 500.000 — 1,240.000.—
4.
Naknade od korišćenja društvene
dvorane 700.000,— 587.610.—
5.
Publikacije 5,817.046,— 7,457.567.—
6.
Ostali prihodi 390.000,— 306.366.—
7.
Višak prihoda iz 1961. god. 3,745.954,— 3,750.026.—
8.
Dotacije 1.000.000.— —
Ukupni prihodi: 14.803.000 — 15,903.680,—
B.
Rashodi:
a) Osobni rashodi


stalnom
radnom odnosu 1,528.650.— 1,519.001,—


2.
Osobni dohoci službenika u
privr. radnom odnosu 594.350.— 659.500,—
3.
Honorari saradnika 300.000.— 201.539.—
4.
Novogodišnje nagrade — 86.237.—
Ukupni osobni rashodi: 2,423.000.— 2,446.277,—
Plan Realizacija


b) Operativni rashod^
dinara


1.
Kancelarijski materijal 250.000.— 195.280,—
2.
Ogrijev, svijetlo i voda 250.000,— 189.524.—
3.
Službeni listovi, knjige i časopisi — 16.586 —
4.
Sitni inventar —. 15.090.—
5.
Materijal za čišćenje 5ft0O0.r-1.005.—
6.
OiStali matrij. troškovi 100.000.— 69.634.—
7.
Popravci 520.000,— 109.047.—
8.
Usluge razne — 43.813,—
9.
Poštarina i telefon 450.000.— 313.594.—
10. Provizija banki
30.000.— 61.935,—
11. Troškovi reprezentacije 100.000 — 97.715,—
12. Ostali troškovi
500.000.— 146.430,—
13. Putni troškovi uprave 500.000,— 460.651,—
14. Putni troškovi članova UO 100.000,— 90.172,—
15.
Nabava inventara 800.000.— 37.150.—
Ukupni operativni rashodi: 3,650.000,— 1,847.620,—